RETURN TO TABLE

P_98s FRONT
P_98= issued note  ~ forgalmi bankjegy

PNL ~ Pick Nem Jegyzi=
- with MINTA perforation (as above) ~ MINTA perforációval (mint fennt)

Varieties ~ Változatok
- with perforated "UNGÜLTIG" (see below) ~ perforált "UNGÜLTIG" jellel (lásd alább)

Forgeries ~ Hamisítványok
- 80x80 mm green arrow-cross handstamp. (see below)
  80x80 mm zöld Hungárista nyilaskereszt pecséttel (lásd alább)
- with 1000 pengő adhesive stamp (see below)
  1000 pengős bélyeggel (lásd alább)
- with 1000 pengő adhesive stamp and 80x80 mm green arrow-cross handstamp
  1000 pengős bélyeggel és 80x80 mm zöld Hungárista nyilaskereszt pecséttel
- black or red round hand stamp: "Reichbank Berlin", with eagle and swastika (see below)
   fekete vagy vörös kerek pecséttel: "Reichbank Berlin", sassal és nyilaskeresztel (lásd alább)
- black round hand stamp: "STANDSCHÜTZEN BATALION UNGARN" ~ fekete kerek pecséttel: "STANDSCHÜTZEN BATALION UNGARN"
- with forged FIUME handstamp (see below) ~ hamis FIUME bélyegzéssel (lásd alább)

P_112= same as P_98 but the block number is with * ~ mint a P_98, de a sorozatszám *-al

P_98s
FRONT

P_98s BACK

P_98s
BACK

P98 HAND STAMP FRONT
REICHSBANK BERLIN
 P98 HANDTAMP FRONT
STANDSCHÜTZEN BATALION.
UNGARN
?BP? (Budapest?)
P98 HAND STAMP FRONT
P98 HANDSTAMP FRONT
100 P with UNGOLTIG perforation
Picture Source: Péntek Zoltán
UNGÜLTIG (invalid). Perforation is
probably a forgery. In 1930 German was generally not used in official situations due to separation from the Monarchy. .

UNGÜLTIG (érvénytelen). A perforáció valószínűleg hamis. A monarchiától való leszakadás után németet általában nem használtunk hivatalos ügyekben.

 

 

 

 

 

 

Hand
stamp
forgeries

Hamis
felül-
bélyegzé-
sek

 

 

 

 

 

 

 

 

UNGÜLTIG
perforation

P98 with 1000 Pengő adhesive stamp

Click here for forged proof
of legality of the adhesive stamp!
Kattints ide a bélyeg
törvényességének hamis
bizonyítékáért!

See P_100 for another note with
similar adhesive stamp!
Lásd a P_100-at egy másik hasonló
bélyeggel!

FORGERY
with
adhesive stamp

Hamis
élyeggel

FIUME forged handstamp

Since this FIUME stamp was used in 1920 and the 100 Pengő note was issued in 1930, the hand stamp is a forgery.

Mivel a FIUME bélyegzőt 1920-ban használták és a 100 pengőst 1930-ban adták ki, a bélyegzés hamis.

P98 with
forged
FIUME
handstamp
hamis
FIUME
bélyegzéssel

ANGOL-MAGYAR KISSZÓTÁR. KATTINTS RÁM!

RETURN TO TABLE