RETURN TO TABLE

P_100 FRONT
P_100= issued note ~ forgalmi bankjegy
This banknote was damaged (the lady's face) by chemicals, storing it in non-archival quality plastic envelope.
Ez a bankjegy kémiai reakció által sérült meg (arc), mert olyan műanyagban volt tárolva, melynek vegyi anyagai megtámadták a bankjegyet.


PNL
~ Pick Nem Jegyzi=
with MINTA perforation (see below)
~ MINTA perforációval (lásd alább)

Varieties ~ Változatok:
- green arrow-cross overprint/handstamp (see below) Careful! Many forgeries exist.
   zöld Hungárista nyilaskereszt pecséttel (lásd alább) Vigyázat! Sok hamisítvány létezik.
- various handstamps ~ különféle pecsétek
- with 100 pengő adhesive stamp (see below)
~ 100 pengős bélyeggel (lásd alább)

P_113= same as P_100, but serial number with * ~ mint a P_100, de a sorszám *-al

P_100
FRONT

P_100 BACK

P_100
BACK

P100s FRONT
 
PNL
P_100s
FRONT
HANDSTAMP1
Hungárista nyilaskereszt és "Sopron Városi Pártvezető" felülbélyegzés
HANDSTAMP2
Handstamp is not "Reichbank Berlin"
A pecsét nem "Reichbank Berlin"

Handstamps

Felül-
bélyegzések

HANDSTAMP3
Partizán? " MOKAN ..." felülbélyegzés
   
P_100 with 100P adhesive stamp

Click here for forged proof
of legality of the adhesive stamp!
Kattints ide a bélyeg
törvényességének hamis
bizonyítékáért!

See P_98 for another note with
similar adhesive stamp!

Lásd a P_98-at egy másik hasonló
bélyeggel!

FORGERY
with
1000 Pengő
adhesive stamp
Bélyeggel

HAMIS

ANGOL-MAGYAR KISSZÓTÁR. KATTINTS RÁM!

RETURN TO TABLE