RETURN TO  TABLES

P_S197b FRONT
Temesvár, 1849. 130x85 mm. I have only seen block A ~ Csak A sorozatjelet láttam

P_S197a
Issued banknote, without punched hole cancellation
(I have never seen one but according to Paul Balogh 5 are known and he has 1 for sale. July 2012)
Forgalmi bankjegy, lyuk által érvénytelenítés nélkül
(Még nem láttam ilyet, de Balogh Pali szerint 5 ismert s neki van egy eladó. 2012 július)

P_S197b
Punched hole cancelled (punch often tore the paper at the the hole's edge)
Lyukasztással érvénytelenített (a lyukasztó sokszor eltépte a papírt a lyuk szélén)

Temesvár város bocsátotta ki a Szabadságharc Temesvár elleni ostroma szükségleteinek fedezésére. Bem támadta Temesvárt, a városi kiadások fedezésére 50000 pengő forint értékben 6%-os utalványokat bocsátottak ki. 5 és 10 Gulden került kibocsátásra. 1851. december 23-tól a város felárral visszaváltotta. A visszaváltott példányokat lyukasztással érvénytelenítették, később részben megsemmisítették.

P_S197b
FRONT

uniface


ANGOL-MAGYAR KISSZÓTÁR. KATTINTS RÁM!

RETURN TO  TABLES