RETURN TO  TABLES

2 krajczár, Komárom FRONT
Picture source: Rudy Patus
2 krajczár, Komárom FRONT
P_S180
FRONT
(Hamis)

P_S180
2 krajczár Komárom, uniface, ~ egyoldalú
Komárom Várbeli Váltóhivatal, 1849

Thick paper measures 40x40 mm, the outer circle's diameter
38 mm per Rudy Patus. The other note is 40 wide x38 mm, the
outer circle's diameter is 37mm. No signature, E. R. abbreviation.

Patus Rudy szerint a vastag papír nagysága 40x40 mm, a külső kör
átmérője 38 mm. Az én bankjegyem 40 mm széles x 38mm,
a külső kör átmérője 37mm. Aláírás nincs, E. R. egy rövidítés.

      - Richter and Adamovszky lists the issued note on thin white paper
        and questions the origin of yellowish white thick paper
      - However, the much older reference Ambrus (who had still seen 2 and 4
        piece uncut sheets) says the issued note is on 'yellowish white, thicker,
        40x40 mm paper, with faded-red printing, with 34 mm dia outer circle'


      - A forgalmi kiadás papírja Richter és Adamovszky szerint vékony
         fehér papír és megkérdőjelezi a sárgás fehér vastagabb papír eredetét.
      - Viszont a sokkal régebbi Ambrus szerint (aki még látott 2 és 4
         példányos vágatlan ívet) a forgalmi kiadás "Sárgásfehér merített,
         vastagabb papíron fakópiros nyomással...(lett kiadva) Külső körének
         átmérője 34 mm. Négyzetes papír mérete 40x40 mm"

My comment ~ Megjegyzésem
I trust Ambrus' description of the issued note. Thus the notes
above with larger than 34 mm outer circle diameter are forgeries.
If you have any information, please write here!

Ambrus leírásában hiszek a kiadott bankjegyről. Így a fennti
bankjegyek nagyobb mint 34 mm átmérőjű külső körrel hamisítványok
Ha van bármi információd, írj itt! .

Reference ~ Hivatkozás
1 Richter Papiergeld-Specialkatalog Österreich 1759-2010, B19
2 Adamovszky István Magyar Szükségpénz Katalógus 1723 -1959, KOM-1.2
3 Ambrus Béla Magyarország Papírszükségpénzei 1723-tól 1914-ig, 174

2 krajczár, Komárom BACK
Picture source: Rudy Patus
2 krajczár, Komárom BACK
P_S180
BACK

ANGOL-MAGYAR KISSZÓTÁR. KATTINTS RÁM!

RETURN TO  TABLES