RETURN TO  TABLES

10 kreuzer, Arad
Picture source: Ref.1
P_S168
P_S168
10 kreuzer, uniface ~ egyoldalú
Arad, December 1848 - June 28, 1849
      Per Ref. 1, 61 x 41 mm, no signature. (The two Ws = Wiener Währung)
      Also see
Ref. 2 and Ref. 3. Although it looks stamped,
      according to Ref.1 it was was made in the printing shop of Ferenc Schwester.
      Forrás 1 szerint 61 x 41 mm, nincs aláírás. (A két W= Wiener Währung)
      És lásd Forrás 2-t majd Forrás 3-at!
. Bár pecsétnek néz ki,
      Forrás 3 szerint Schwester Ferenc nyomdájában készült.

Reference ~ Forrás
1 Pick/Richter Papiergeld-Specialkatalog Österreich 1759-1986, number B8
2 Adamovszky István Magyar Szükségpénz Katalógus 1723 -1959, number ARA-6.1
3 Ambrus Béla Magyarország Papírszükségpénzei 1723-tól 1914-ig, number 9
 
10 kreuzer forgery, Arad FRONT
P_S168
forgery
front

Forgery
Compared to Pick-Richter picture on top, the Adamovszky and Ambrus catalogs' pictures:
- Outer frame of the stamp has rounded corners
- Periods are missing after the 2 Ws
- Period after kreuzer is missing
- The zero is thinner and empty space below the word kreuzer is larger
Hamisítvány
A fennti Pick-Richter képhez, az Adamovszky és Ambrus katalógus képeihez hasonlítva
- A pecsét külső keretének a sarkai nem hegyesek
- A két W után hiányzik a pont
- Kreuzer után hiányzik a pont
- A nulla soványabb és a kreuzer szó alatt több az üres hely

 
10 kreuzer forgery, Arad BACK
P_S168
forgery
back

ANGOL-MAGYAR KISSZÓTÁR. KATTINTS RÁM!

RETURN TO  TABLES