RETURN TO  TABLES

P_S142r1 FRONT
Pénzjegy, Philadelphia (1852)

P_S142 has space for handwritten date and space for stamped serial number. Lajos Kossuth's signature is printed. Block letters A through H
P_S142-n van hely írott dátumnak és pecsételt sorszámnak. Kossuth aláírása nyomtatva van. Sor A - H

P_S142r1= unissued remainder (see Question) ~ kiadatlan darabok (lásd a Kérdést)
P_S142r2= sheet of 4 banknotes (see Note)
~ 4 bankjegyes ív (lásd a Megjegyzést)

PNL ~ Pick Nem Jegyzi:
- With stamped serial number as above and below ~ pecsételt sorszámmal mint fennt és alább
  The issuers must have been getting ready to issue the notes, but never finished it by adding date. I have now found 3 with serial numbers
  A kiadók előkészültek a kiadásra, de a dátumot még nem írták oda. Idáig hármat találtam sorszámmal.

- 1 and 2 forint US 1st Day Cancelled in 1958 with adhesive stamp (below) ~ 1 és 2 forint az amerikai posta által lepecsételve 1958-ban, bélyeggel (alúl)

Note ~ Megjegyzés:
There are also sheets of 3 and 2 banknotes on the market. These are cutoff sheets.
Létezik 3 és 2 bankjegyes ív is. Ez mind csonkított ív.

Question ~ Kérdés:
Were none of these notes issued? Do any exist with date? I have seen 1 forint with date and serial number. Write me here!
Tényleg nem került kiadásra? Létezik dátummal? Láttam 1 forintost dátummal és sorszámmal.? Írj itt!

 

 

 

 

 

 

P_S142r1
FRONT

uniface
egyoldalú

P_S142r1 PNL1 FRONT

At first I thought the serial numbers are
faked since the number style seemed
too modern.
However, the same types of numbers
appear on ps147 and ps148 for instance.

Először azt hittem a sorszámok
hamisítva vannak, mivel túl modernek
tüntek. Viszont ugyanez a szám típus
megjelenik például a ps147-en
és a ps148-on.

 

P_S142r1
FRONT

PS142r1PNL2 front
   
First day cancelled
US 1st Day Cancelled in 1958 ~ Az amerikai posta által lepecsételve 1958-ban
P_S142r2 FRONT
P_S142r2, uniface

Click on this sheet for larger picture!
Nagyobb képért kattints erre az ívre!

P_S142r2

uniface
egyoldalú

ANGOL-MAGYAR KISSZÓTÁR. KATTINTS RÁM!

RETURN TO  TABLES