RETURN TO  TABLES


Pénzjegy, Philadelphia (1852)
P_S141r1= unissued remainder ~ kiadatlan maradék
P_S141r2= sheet of 4 banknotes (see Note)
~ 4 bankjegyes ív (lásd a Megjegyzést)

P_S141 has space for date and serial number. Lajos Kossuth's signature is printed. Block letters A through H
P_S141-en van hely dátumnak és sorszámnak. Kossuth aláírása nyomtatva van. Sor A - H

PNL ~ Pick Nem Jegyzi:
- Banknotes with contemporary handwritten date and serial number ~ bankjegyek korabeli kézzel írt sorszámmal és dátummal
- 1 and 2 forint US 1st Day Cancelled in 1958 with adhesive stamp (click here) ~ 1 és 2 forint az amerikai posta által lepecsételve 1958-ban, bélyeggel (kattints itt)

Note ~ Megjegyzés:
I have seen sheets of 2 and 3 banknotes on the Internet. These are cuts of the original sheet. Some of the sheets are scored between notes and can be separated easily.
Láttam 2 és 3 bankjegyes íveket az Interneten. Ezek megnyírt ívek. Némelyik ív be van metszve (karcolva) a bankjegyek között és könnyen szét lehet választani.

 

 

 

 

 

 

P_S141r1
FRONT

uniface
egyoldalú

P_S141 dated 1852

PNL
P_S141
dated by
hand

P_S141
kézzel
dátumozva

S141 dated 1853
The handwritten date of Martius 15. 1853 is contemporary (a reminder of March 15, 1848). The serial number 102378 is in a different handwriting. I can not tell when
it was written but I think it is contemporary. I also have in my posession 102373. Another similar note with 102375 serial number used to be on www.akm.externet.hu.
Martius 15. 1853 korabeli kézzel írt dátum (emlékeztető 1848 március 15-re). Az 102378 sorszámot más kéz írta. Nem tudom megállapítani mikor írták de gondolom
korabeli
. 102373 sorszámos szintén az enyém. www.akm.externet.hu-n régen lehetett látni egyet 102375 sorszámmal.

PNL
P_S141
dated by
hand

P_S141
kézzel
dátumozva

S141 dated 1861

PNL
P_S141
dated by
hand

P_S141
kézzel
dátumozva

S141 dated 1879
The handwritten date of Aug 18 1879 is contemporary. I have seen one similarly dated Két Forint and one Öt forint notes. Any idea how this signing came about? Write here!
A kézzel írt Aug 18 1879 korabeli dátumozás. Láttam egy hasonlóan dátumozott Két Forintos és egy Öt Forintos bankjegyet. Írj itt ha tudod az aláírás hogy történhetett!

PNL
P_S141
dated by
hand

P_S141
kézzel
dátumozva

PS141r2
P_S141r2, uniface     
Sheet. Click on sheet for larger picture!
Ív. Nagyobb képért kattints az ívre!

P_S141r2

uniface
egyoldalú

ANGOL-MAGYAR KISSZÓTÁR. KATTINTS RÁM!

RETURN TO  TABLES