RETURN TO  TABLES

P_S137A FRONT
Hungarian Fund, New York, (1852)

P_S137A= with printed date and printed signature of Lajos Kossuth, hand written red serial number, with "FIVE" protector (in underprint), block B
                     nyomtatott dátummal és Kossuth nyomtatott aláírásával, kézzel írt piros sorszámmal, "FIVE" biztonsági elemmel (az alapnyomatban), B sorozat

PNL ~ Pick Nem Jegyzi
- P_S137A with block A ~ P_S137A, A sorozat
- with brown vertical signature and black serial number, block A. A salesman's sample (see below)
  barna függőleges aláírással és fekete sorszámmal, A sorozat . Egy eladó által bemutatásra szánt mintadarab (alább)

P_S137A
FRONT

uniface
egyoldalú

FRONT WITH BROWN SIGNATURE
P_S137A
with
brown
vertical
signature
barna
függőleges
aláírással
SIGNATURE 1
Balra felül a fekete 2020 sorszámú bankjegy hamis színű aláírása van, hogy könnyebben olvasható legyen. A barna függőleges aláírás a Kossuth emigráció egyik tagjáé, Udvardy Pálé (aláírva PL Udvardy, és neve megtalálható itt
http://www.sk-szeged.hu/statikus_html/vasvary/mutato/szoveg/emigracio.html)
A Central Hungarian Committee (Magyar Központi Bizottság) kötelékébe tartozott. Magyarázatot lásd itt: HungarianFund.htm
Az aláírást csak a világos képen lehet elolvasni, mely a 2030-as fekete sorszámú bankjegy függőleges aláírása.
Hasonló aláírás található az 1 dolláros bankjegyeken itt!
Pick/Richter Papiergeld-Spezialkatalog Österreich 1759-1986, 103. oldal hasonló aláírással ilusztrálja az UII-es (1 dolláros) bejegyzést.
Az összes idáig látott barnával függőlegesen aláírt Kossuth dollárosokon fekete 3 vagy 4 jegyű sorszám van (de a legtöbb sorszámozott 5 jegyű, piros tintával - de láttam 4 jegyűt is). 

On the left on top is the signature in false color to make it easier to read, of the banknote with black 2020 black serial number. The brown vertical signature is that of a then recent immigrant from Hungary Pál Udvardy (signed as P L Udvardy, and is referenced on
http://www.sk-szeged.hu/statikus_html/vasvary/mutato/szoveg/emigracio.html). He was a member of or worked for the Central Hungarian Committee.For explanation see
HungarianFund.htm
The signature is only readable on the lighter picture, which is the vertical signature from a note with black serial number 2030.
Similar signatures can be seen on $1 Kossuth banknotes here!
Pick/Richter Papiergeld-Spezialkatalog Österreich 1759-1986, page 103 illustrates the UII (1 dollar) entry with similar but not the same signature.
On all the Kossuth dollars I have seen with brown vertical signature the serial number has 3 or 4 black digits (but most regular issued notes have 5 red digits, although 4 red digits also exist).
Signature
Aláírás

 

SIGNATURE 2
FRONT WITH BROWN SIGNATURE
P_S137A
with
brown
vertical
signature
barna
függőleges
aláírással
SIGNATURE 3

Balra a fekete 954 sorszámú bankjegy hamis színű aláírásai, hogy könnyebben olvasható legyen.
A barna függőleges aláírás Kossuth egy kortársától ered és a Central Hungarian Committee (Magyar Központi Bizottság) kötelékébe tartozott. Magyarázatot lásd itt: HungarianFund.htm. Ez a papírpénz egy korabeli bankár család tulajdona volt.
Az aláírás: Adolphe Gyurmán. A Vasváry Kossuth gyűjtemény megemlíti nevét itt
http://www.sk-szeged.hu/statikus_html/vasvary/mutato/szoveg/gobozy.html
Hasonló aláírás található az 1 dolláros bankjegyeken itt!
Pick/Richter Papiergeld-Spezialkatalog Österreich 1759-1986, 103. oldal hasonló aláírással ilusztrálja az UII-es (1 dolláros) bejegyzést.
Az összes idáig látott barnával függőlegesen aláírt Kossuth dollárosokon fekete 3 vagy 4 jegyű sorszám van (a legtöbb sorszámozott 5 jegyű, piros tintával - de van 4 jegyű is).

On the left is the signature in false colors of the banknote with black 954 serial number.
The brown vertical signature originated from a contemporary of Kossuth and he was a member of or worked for the Central Hungarian Committee.For explanation see HungarianFund.htm. This note belonged to a contemporary banker family
The signature is:
Adolphe Gyurmán. The Vasváry Kossuth collection mentions his name here:
http://www.sk-szeged.hu/statikus_html/vasvary/mutato/szoveg/gobozy.html
Similar signatures can be seen on $1 Kossuth banknotes here!
Pick/Richter Papiergeld-Spezialkatalog Österreich 1759-1986, page 103 illustrates the UII (1 dollar) entry with similar but not the same signature.
On all the Kossuth dollars I have seen with brown vertical signature the serial number has 3 or 4 black digits (most regular issued notes have 5 red digits, although 4 red digits also exist).

Signature
Aláírás
SIGNATURE 4

ANGOL-MAGYAR KISSZÓTÁR. KATTINTS RÁM!

RETURN TO  TABLES