RETURN TO  TABLES

P_S136r FRONT
Hungarian Fund, New York, (1852).
With some exceptions, all P_S136 have printed date and printed signature of Lajos Kossuth
Block letters: A - C, A1 - C1, A2 - C2, A3 - C3; "ONE" protector (large underprint).
1, 2 and 3 refer to the printing plate used. 1= 2nd printing plate. It would appear as a small number to the right of B above.
Néhány kivételtől eltekintve, minden P_S136-on nyomtatott dátum és nyomtatott Kossuth aláírása szerepel.
Sorozatjelek: A - C, A1 - C1, A2 - C2, A3 - C3; "ONE" alulnyomat, hamisítás ellen véd.

1, 2 és 3 a nyomólemezre utal. 1= 2. nyomólemez. Fennt kis számként a B-től jobbra jelenne meg.

P_S136a
= issued banknote with hand written red serial number ~ forgalmi bankjegy kézzel írt vörös sorszámmal
P_S136b= sheet of 3 banknotes ~ 3 bankjegyes ív
P_S136r= unissued remainder without serial number ~ fennmaradt, forgalomba nem bocsájtott bankjegyek sorszám nélkül

PNL ~ Pick Nem Jegyzi
- P_S136a with handwritten January 1, 1852 instead of printed February 2, 1852 and 3 digit red serial number (see below)
  P_S136a kézzel írt 1852 Január 1, nyomtatott 1852 Február 2 helyett és 3 jegyű vörös sorszámmal (lásd alább)

- P_S136a with vertical brown signature and black 4 digit serial number (see below)
  P_S136a függőleges barna aláírással és fekete 4 jegyű sorszámmal (lásd alább)
- P_S136a with vertical brown signature and handwritten (instead of printed) February 2, 1852 date, black 3 digit serial number (see below)
  P_S136a függőleges barna aláírással és kézzel írt (nem nyomtatott) 1852 február 2 dátummal, fekete 3 jegyű sorszámmal (lásd alább)

Comment ~ Megjegyzés
- So far the highest handwritten serial number seen on the $1 note was 22000 (red ink). If you have seen higher, write to me here!
   Idáig a legmagasabb kézzel írt sorszám az $1-os bankjegyen 22000 volt (piros tintával). Ha tudsz egy magasabb sorszámról, írj itt!

 

 

 

 

 

 

 

 

P_S136r
FRONT

uniface
egyoldalú

Sheet of 2 banknotes
P_S136b but only with 2 banknotes, cut from original sheet of 3
P_S136b de csak 2 bankjeggel, 3 darabos ívből kivágva.

P_S136a FRONT

P_S136a

uniface
egyoldalú

Handwritten 2nd February 1852
Handwritten date of 2/2/1852, black serial number (instead of red) and
vertical brown signature (same as below right)
Kézzel írt 1852 február 2 dátum, fekete sorszám (vörös helyett) és
függőleges barna aláírás (ugyanaz mint alúl jobbra)
Dated January 1, 1852, enlargement
Handwritten date of 1/1/1852 (instead of 2/2/1852), 2 digit serial no 98 and hand signed on the left.
Another January 1, 1852 dated note has serial number 416. Click on above picture!
Kézzel írt 1852 január 1 (1852 február 2 helyett), 2 jegyű 98-as sorszámmal és aláírással bal oldalon.
Szintén 1852 január 1 dátummal egy másik bankjegyen 416 sorszám található. Kattints felül a képre!

P_S136a
with
January
1, 1852
date
1852
január 1
dátummal

P_S136a FRONT
P_S136a FRONT
P_S136a
with
vertical
brown
signature
függőleges
barna
aláírással
postcard
Click on postcard! ~ Kattints a levelezőlapra!
P_S136a FRONT
P_S136a
with
vertical
brown
signature
függőleges
barna
aláírással
Vertical and horizontal brown signatures are by members of the Central Hungarian Committee, New York, 1852. Click on the pictures!
Függőleges és vízszintes barna aláírások a Central Hungarian Committee tagjai által, New York, 1852. Kattints a képekre!
Brown signature was also reported by Paul Hajnik ~ Paul Hajnik szintén jelentett barna aláírást

ANGOL-MAGYAR KISSZÓTÁR. KATTINTS RÁM!

RETURN TO  TABLES