RETURN TO  TABLES

P_S116b FRONT

 

 

 

 

 

 

 

 

P_S116b
FRONT

Pénzjegy, september 1-én 1848
With printed signature of Lajos Kossuth, handwritten serial number
Kossuth Lajos nyomtatott aláírásával és kézzel írt sorszámmal

P_S116a
red-brown design (made in Pest) - but see Note 1!
vörösbarna nyomat (Pesten készült) - de lásd Megjegyzés 1-t!

P_S116b
brown design (made in Debrecen) and colon in serial number
barna nyomat (Debrecenben készült) és kettőspont a sorszámban

PNL ~ Pick Nem Jegyzi
- both P_S116a and b with incorrect Rumanian text
  P_S116a és b hibás román szöveggel

Hibás román szöveg
This is the incorrect Rumanian text (bottom right)
Ez a hibás román szöveg (alul jobbra)
 
Varieties found:
Block letters
Sor betűk
Example = Példa

Variety
Variáns

Design
color
Nyomat
szine
With , after
Buda-Pest
Buda-Pest
után ,
Without , after
Buda-Pest
Buda-Pest
után nincs ,
S116a  (Pest)
       
  XX.x. (Example: UA.l.)
I
Red
yes
 
  XXx. (Example: OXn.)
II
Red
yes
 
XXX (Example: ENL)
III
Red
yes
 
  XX.x.(Example: ÜU.e.)
IV
Brown
yes
 
S116b  (Debrecen)
       
  XX:x. (Example: GR:l.)
I
Brown
 
yes
  XX:x. (Example: GR:d.)
II
Brown
yes
 
IF YOU FIND ANY OTHER COMBINATION, WRITE TO ME HERE!
HA TALÁLSZ BÁRMI MÁS KOMBINÁCIÓT, ÍRJ ITT!

P_S116a and b
S116a and b
Click on it!
Color comparison!
Kattints rá!
Színösszehasonlítás
 
NOTES ~ MEGJEGYZÉSEK

1. Redbrown paint was used for printing in Pest. But under wartime conditions they ran out of this
and started using brown paint before escaping to Debrecen, where they continued with brown paint.
Pesten vörösbarna festéket használtak. De a háborús idők miatt kifogytak ebből a festékből és
barna festéket kezdtek használni mielőtt a nyomda Debrecenbe menekült, ahol újra a már meglévő
barna festéket használták.

2. Interesting ~ Érdekes:
I had two series of PS_116b notes (GR:l. without comma, GR:d. with comma after "Buda - Pest")
same handwriting, no odd numbers:
Két sorozat PS_116 bankjegyem volt (GR:l vessző nélkül, GR:d vesszővel a "Buda - Pest" után)
ugyanavval a kézírással, páratlan számok nélkül.

GR:l.   10016      GR:d   10018
GR:l.   10020      GR:d   10022
GR:l.   10024      GR:d   10026
GR:l.   10028      GR:d   10030
GR:l.   10032      GR:d   10034
GR:l.   10036      GR:d   10038
GR:l.   10044      GR:d   10042

PS116b BACK

P_S116b
BACK

P_S116b FRONT
Serial number was rewritten then the note was cancelled with an X. One had to carefully dip an inkpen in the inkwell. With too much
ink on the point one would drip ink on paper. With too little the ink ran out before you finished. This is what happened here.
Sorozatszámot javították majd X-el érvénytelenítették a bankjegyet. A tollat vigyázva kellett a tintásüvegbe mártani. Túl sok tintával
a tollhegyen pacázott az ember s ha túl kevés volt a tinta, kifogyott mielőtt befejezted az írást. Ez történt itt

 

P_S116b
FRONT

P_S116 silver front

.925 sterling silver, shown
enlarged.
Size is about 1.2"x.85"x.05"

P_S116
silver
proof
P_S116 silver back
.925 sterling ezüst, nagyítva,
Kb. 3,1cm x 2,2 cm x 1,5 mm
nagyságu.

ANGOL-MAGYAR KISSZÓTÁR. KATTINTS RÁM!

RETURN TO  TABLES