Az Almásy bankók (majdnem) ismeretlen nyomata

Pick - Richter és a későbbi Rudolf Richter féle "Papiergeld Spezialkatalog Österreich 1759-2010" katalógus csak olyan próbanyomatot  (Formular, Probedrucke) említ,
aminek két oldalán 1, 2, 5, 10, 100 és 1000 Gulden (nem Forint) látható.
Kupa - Ambrus: I.346 mutat hasomló érvénytelenített Példányt, de 1000 Forinttal az egyik oldalon, 1000 Guldennel a másik oldalon.
Viszont az alábbi darabnak két oldalán magyar szöveg van.
A PÉLDÁNY (vízjel és aláírások nélkül) itt 'MINTÁt' jelent. Minta-példány bankok, rendőrség stb ismertetésére


(Almost) unknown print of the Almásy bankos

The Pick - Richter and the latest Rudolf Richter "Papiergeld Spezialkatalog Österreich 1759-2010" catalogs only mention test prints (Formular, Probedrucke)
with 1, 2, 5, 10, 100 and 1000 Guldens (not Forint) on two sides.
Kupa - Ambrus: I.346 shows a similarly cancelled Példány, but that note has 1000 Forint on one side, 1000 Gulden on the other.
However, thie specimen below has Hungarian text on both sides.
PÉLDÁNY (without watermark, signatures) here means specimen to inform banks, police etc

Budán 1 Márczius 1849 ~ in Buda, March 1, 1849

1000 FORINT EZÜSTPÉNZ UTALVÁNY, ELSŐ OLDAL

Előoldal ~ Front
Ezer forint ezüstpénz utalvány példány
One thousand silver forint voucher specimen/sample

Kattints a képre!
Click on picture!

5 ÉS 10 FORINT EZÜSTPÉNZ UTALVÁNY, HÁTSÓ OLDAL

Hátoldal ~ Back    Kattints a képre! ~ Click on picture!
Öt forint és Tíz forint ezüst pénz utalvány példány
Five and ten silver forint voucher specimen/sample back

KIBOCSÁJTOTT 5 Ft ELŐL
KIBOCSÁJTOTT 5 Ft HÁTUL
Forgalmi öt forint előoldala~ Front of issued five forint note
Picture source: http://www.nexus.hu/beszeda/galeria.htm
Forgalmi öt forint hátoldala ~ Back of issued five forint note
Picture source: http://www.nexus.hu/beszeda/galeria.htm
Almásy 1000 Ft próbanyomat

Ezer forint próbanyomat sorszámmal és Almásy, Völgyi hasonmás aláírásával
One thousand forint with serial number and printed signatures of Almásy, Völgyi

Ref: Rudolf Richter "Papiergeld Spezialkatalog Österreich 1759-2010", 413-418F c)

Kattints a képre!
Click on picture!


A következő információ az akkori pénzkiadással foglalkozik, de nincs más kapcsolata a fennt említett bankjegyekkel.

"A Pallas nagy lexikoná"-ból (kiadva 1893-tól 1911-ig)

Kossuth-bankó

E néven nevezzük mindazon papírpénzeket, melyeket 1848. s 49. a magyar kereskedelmi bank, a kincstár s az országos honvédelmi bizottmány kibocsátott.
E papírpénzek a következő csoportokba oszthatók:

1. A magyar kereskedelmi bank által ércpénz-alapon kibocsátott 1 és 2 forintosok (szürke és rózsaszín), Kossuth Lajos pénzügyminiszter, Völgyi Ferenc kincstári főpénztárnok s Rögler János bank-főpénztárnok aláírásával dátum nélkül. (Pick S111 and S112)

2. Álladalmi pénzjegyek, melyek névszerinti értéke a közállomány által biztosíttatott, 5, 10 és 100 frt értékben, Kossuth Lajos pénzügyminiszter aláírásával, kibocsátva Budapesten 1848 szept. 1. (Pick S116, S117 and S118)

3. Az országos honvédelmi bizottmány rendeletéből kibocsátott kincstári utalványok 15 és 30 kr. értékben, Völgyi Ferenc kincstári főpénztárnok aláírásával, Buda 1849 jan. 1. (Pick S121 and S122)

4. Kincstári utalvány Kossuth Lajos országkormányzó és Duschek Ferenc pénzügyminiszter aláírásával, 2 forint értékben (fehér papír, fekete könyv nyomdai nyomás), Magyarország koronátlan címerével, kibocsátva Budapesten 1849 júl. 1. (Pick S126a)

5. Kincstári utalvány Kossuth Lajos ország kormányzó és Szemére Bertalan miniszterelnök aláírásával 10 frt értékben (fehér papír, fekete litográfiai nyomás), Magyarország koronátlan címerével, kibocsátva Budapesten 1849 július 1-én. E papírpénzjegy eddig csak két példányban ismeretes, egyik a magyar nemzeti múzeum, másik egy bécsi gyűjtő birtokában *U. L.* 59395 és 59398 jegyekkel. E pénzfaj nem került forgalomba, csak néhány darab jutott mutatóba egyesekhez. Aradon égették el.
(Pick S127)

6. 1000 forintos (?) Helfert J. Sándor báró, a bécsi Numism. Zeitschr. VI-VIII. kötetében 1876, 233 dtb., Oesterreichische Münzen und Geldzeichen von den Jahren 1848 und. 49. címü cikkében írja, hogy midőn az osztrákok Duschektől az államkasszát átvették, azzal együtt öt á 1000 darabot tartalmazó csomagot is átvettek, melyekben szép kivitelű, színes, Angliában készült 1000 forintos papirpénzjegyek voltak, melyekből egy darab sem került még forgalomba. A csomagok megsemmisíttetvén, t.i. magyar ezresek voltak - végzi Helfert - de ma már egy példány sincs belőlük.

7. A K.-k utolsó csoportját képezik a 10 forintos, 30 és 15 krajcárosok színes alapnyomatai, minden szöveg nélkül, melyeket az Aradon működő pénzsajtó szükségből bocsátott ki kész példányok helyett a szabadságharc utolsó napjaiban. A szabadságharc ideje alatt városok, polgári és katonai hatóságok, uradalmak s egyesek is bocsátottak ki papír-szükségpénzeket, lokális, rövidebb vagy hosszabb tartamú érvénnyel, erről l. Szükségpénzek.
(Pick nem jegyzi)
...
Forrás:  http://www.mek.iif.hu/porta/szint/egyeb/lexikon/pallas/html/060/pc006001.htmlKossuth pénzügyminiszteri tevékenységét nagyívű, tudatos stratégia fogta egységbe. Ennek fázisai:

* az osztrák bankjegyek beváltása a bécsi nemzeti banknál ezüstre,
* a magyar nemesfém kiviteli tilalma (és ezekkel az intézkedésekkel az ércalap megteremtése a saját bankjegy kibocsátása érdekében),
* országos gyűjtés indítása (hogy az áldozat által létrejöjjön az az össztársadalmi tudat, hogy a kibocsátandó pénz "a mi pénzünk",
    mert nemzeti összefogással erősítettük meg az új pénz ércalapját),
* szerződés a kereskedelmi bankkal a pénzkibocsátás tárgyában,
* a pénzkibocsátás technikai feltételeinek megteremtése (nyomdagépek, papír stb.),
* az új magyar nemzeti pénzjegyek és ércpénzek kibocsátása, egy rendkívül rugalmas és életszerű pénzszemlélet szerint:

* pénzjegyek:
* kamatozó kincstári utalványok 50, 100 és 500 forintos címletekkel    (Pick S101, S102, S103, S104, S105, S106, S107, S108, S109)
* bankjegyek 1 és 2 forintos címletekkel   (Pick S111, S112)
* államjegyek 5,10 és 100 forintos címletekkel (1000 forintos címletű is tervezve volt)    (Pick S116, S117, S118)
* kincstári utalványok 15 és 30 krajcáros "váltócédulák"   (Pick S121, S122)
* ércpénzek 1 és 3 krajcáros rézpénz, magyar felirattal, 6 és 12 krajcáros ezüstpénz
* a költségek országgyűlési beterjesztése, elfogadása, az 1848-as és 49-es költségvetésekhez kapcsolódó hitelkeretek megállapítása.
...
Forrás: http://www.alkotmany.ngo.hu/1999_dec_elias_adam.htm

RETURN TO  TABLES