RETURN TO  TABLES

1848 INTEREST-PAYING LEGAL TENDER TREASURY BILLS ~ 1848 KAMATOS UTALVÁNYOK

Notes ~ Megjegyzések:

- All forground printing is done in black ~ mindegyik előtér nyomat fekete
- Bills are cancelled by punched hole ~ utalványok lyukasztással vannak érvénytelenítve
- All bills were issued in 1848 ~ mindegyik utalványt 1848-ban bocsátották ki
- All bills expired in 1849 ~ mindegyik utalvány 1849-ben járt le

Abbreviations ~ Rövidítések

- PNL = Pick Not Listed ~ Pick Nem Jegyzi
- mo = month ~ hónap
- Ref.= reference ~ forrás
- # = number ~ szám

Pick #
Ref.1
Corpus Notarum Ref 2,
picture # ~ kép #
Denomination
Névérték
Background
Háttérnyomat
Ref. 2 example issue date
2. forrás példa
kibocsátás dátuma
Ref. 2 expiry date
2. forrás példa
lejárat dátuma
Size
méret
Coupon
szelvény
PNL
1
50
light blue ~ halványkék
XI.15
(+ 3 mo) II.15
232x130mm
no/nincs
PNL
2
100
light green ~ halványzöld
XI.15
(+ 3 mo) II.15
232x130mm
no/nincs
PNL
3
500
brown ~ barna
XI.13
(+ 3 mo) II.13
232x130mm
no/nincs

Pick #
Ref.1
Corpus Notarum Ref 2,
picture # ~ kép #
Denomination
Névérték
Background
Háttérnyomat
Ref. 2 example issue date
2. forrás példa
kibocsátás dátuma
Ref. 2 expiry date
2. forrás példa
lejárat dátuma
Size
méret
Coupon
szelvény
S101
4
50
light blue ~ halványkék
VII.20
(+ 6 mo) I.20
232x130mm
no/nincs
S102
5
100
light green ~ halványzöld
VII.11
(+ 6 mo) I.11
232x130mm
no/nincs
S103
6
500
brown ~ barna
VIII.16
(+ 6 mo)II.16
232x130mm
no/nincs

Pick #
Ref.1
Corpus Notarum Ref 2,
picture # ~ kép #
Denomination
Névérték
Background
Háttérnyomat
Ref. 2 example issue date
2. forrás példa
kibocsátás dátuma
Ref. 2 expiry date
2. forrás példa
lejárat dátuma
Size (with 47mm coupon)
méret 47mm-es (szelvénnyel)
Coupon
szelvény
S104
7
50
yellow ~ sárga
VI.23
(+ 12 mo) VI.23
(185+47) x130mm
yes/van
S105
8
100
pink ~ rózsaszín
VII.8
(+ 12 mo) VII.8
(185+47) x130mm
yes/van
S106
9
500
gray ~ szürke
VIII.14
(+ 12 mo) VIII.14
(185+47) x130mm
yes/van

Pick #
Ref.1
Corpus Notarum Ref 2,
picture # ~ kép #
Denomination
Névérték
Background
Háttérnyomat
Ref. 2 example issue date
2. forrás példa
kibocsátás dátuma
Ref. 2 expiry date
2. forrás példa
lejárat dátuma
Size/Ref.1
1.forrás
méret
Size/Ref.2
2. forrás
méret
Coupon
szelvény
S107
10
50
yellow ~ sárga
VI.13
(+ 12 mo) VI.13
138x130mm
185x130mm
no/nincs
S108
11
100
pink ~ rózsaszín
VI.13
(+ 12 mo) VI.13
138x130mm
185x130mm
no/nincs
S109
12
500
gray ~ szürke
VI.7
(+ 12 mo) VI.7
138x130mm
185x130mm
no/nincs

Reference ~ Forrás:

1. Pick catalog: Standard Catalog of World Paper Money, Specialized Issues, 9th edition, p659 ~ 9. kiadás, 659-es oldal
2. Id. Dr. Kupa Mihály: Corpus Notarum Pecuniariarum Hungariae. Picture references: Volume 2, p.107 ~ idézett képek: II. kötet, 107-es oldal
Dates on any bill or coupon may differ from the examples. ~ Egyes utalványok és kamat szelvények dátuma lehet más is mint a példáké.

Remaining question ~ Meg nem válaszolt kérdés:

- The two references disagree on banknote sizes in the 4th table. Ref. 2 is probably correct.
If Ref. 2 is correct, how do I distinguish between Pick S104, 105, 106 and S107, 108, 109 if the coupon is cut off from S104, 105, 106?
W ithout the coupon each like denomination pair is the same size, color and has the same text. And Ref. 2 indicates mixed dates, serial numbers.
E.g. the coupon is cut off from my S105, but I still have it (with same serial number as the bill) so I know it is S105 and not S108.

If you have an inkling, please write to me here!

- A két forrás nem egyezik meg a papírpénzek mérete terén a 4. táblában. A 2. forrás valószínűleg helyes.
Ha a 2. forrás mérete helyes, hogy különböztetem meg a Pick S104, 105, 106-ot az S107, 108, 109-től ha a kamatszelvény le van vágva az S104, 105, 106-ról?
Mert kamatszelvény nélkül mindegyik névérték pár egyforma nagyságú, színű és a szöveg is ugyanaz. És a 2. forrás kevert dátumokat, sorszámokat jelez.
Pl. az S105 utalványomról le van vágva a szelvény, de megvan (ugyanavval a sorszámmal mint az utalvány), így tudom, hogy S105 és nem S108.
Ha gondolod mi a válasz, írj itt!

RETURN TO  TABLES