MAGYAR HADIFOGOLY-TÁBOR PAPÍRPÉNZEK ~ HUNGARIAN POW PAPER MONEY

RETURN TO INDEX

Kattints a képekre! ~ Click on the pictures
ANTALÓCZ
BATAREJNAJA
BOLDOGASSZONY
CSÓT
DUNASZERDAHELY
Antalócz
Batarejnaja
1919/20 Szibéria
Boldogasszony, 1916
Csót, 1916
Dunaszerdahely, 1916
ESZTERGOM
HAJMÁSKÉR
KENYÉRMEZŐ
LEIBICZ

2h, 10h, 20h, 50h,
1K, 5K, 10K
Városszalónak felülbélyegezve: "K.u.K. Offiziersfilialstation für Kriegsgefangene in Léka"
Ha van képed
kérlek írj itt!

Esztergom, 1916, 19
Hajmáskér, 1916
Kenyérmező, 1916
Leibicz, 1917
Léka, 1916
NAGYMEGYER
NEZSIDER
NIKOLSK
OSTFFYASSZONYFA
TISZTÁLLOMÁS
Nagymegyer, 1916
Nezsider, 1916
Nikolsk,
1919 Szibéria
Ostffyasszonyfa, 1916
Ostffyasszonyfa, 1916
Tisztállomás
SOMORJA
SOPRONNYÉK
TROIITZ-KOSSAVSK
VÁROSSZALÓNAK
ZALAEGERSZEG 
Somorja, 1916
Sopronnyék, 1916
Troiitz - Kossavsk,
1918 Szibéria
Városszalónak,1916
Zalaegerszeg, 1916
HAID
STEYR
     
Menekült Tábor
Haid, 1957
Menekült Tábor
Steyr, 1956
     

Bemutatott dátum ugyanaz mint a bankjegyen. Ez nem egyezik meg feltétlenül a kibocsájtás vagy haszálat idejével.
Date shown is printed on banknote. This date does not necessarily coincide with issue or usage date.

Bármi hibát talál, kérem itt jelenteni!
If you find any mistakes, please report it here.

Ha van képe olyan fogolytábor papírpénzről amit nem mutatok be, vagy van egy jobb képe, kérem küldje el elejét és hátulját!
Használjon 150 dpi felbontást és .png, .bmp vagy bármi más NEM sűrített fájl formátumot!

S ha van ajánlata olyan fogolytábor papírpénzről ami hiányzik, tegyen egy ajánlatot! Csere sem kizárt.
Hiányzik: Antalócz(mind), Dunaszerdahely (50f), Hajmáskér (20K), Ostffyasszonyfa (2f, 50K)
Ostffyasszonyfa Tisztállomás (mind), Sopronnyék (50K), Városzalónak (mind), Esztergom (mind), Léka (mind), Szibériai papírpénzek
Írjon itt!

If you have a picture of a Hungarian POW camp paper money that I do not display, or have a better one, please send me the front and the back!
Use 150 dpi resolution and .png, .bmp or any other NON-compressed file format!

And if you have Hungarian POW paper money for sale that I don't have, make an offer! Exchange is also possible.
Missing: Antalócz(all), Dunaszerdahely (50h), Hajmáskér (20K), Ostffyasszonyfa (2f, 50K)
Ostffyasszonyfa Tisztállomás (all), Sopronnyék (50K), Városszalónak(all), Esztergom (all), Léka (all), papermonies from Siberia
Write here!

RETURN TO INDEX