SZÜKSÉGPÉNZEK ÉS FOGOLYTÁBOR
PAPÍRPÉNZEK
CSERÉRE VAGY ELADÁSRA
Rékay
Rékay András
Andrew Rekay
EMERGENCY / PROVISIONAL AND POW
BANKNOTES
FOR TRADE OR SALE

ITT MEGTALÁLOD A HIÁNYLISTÁMAT.

HA KERESEL EGY BANKJEGYET, SOKSZOR TUDOK RITKA MAGYAR ÉS OSZTRÁK BANKJEGYEKRŐL. VAGY HA VAN ELADNI VALÓ BANKJEGYED ÍRJ ITT!

Tartásfok az angol, nem a magyar definíció szerint, hacsak nincs úgy jelölve.
Nézd meg itt a tévedések elkerülése végett!


Legkevesebb US$20 vagy 6000 Ft értékben adok el az első vétel esetén.
Postaköltséget és ha kell biztosítást a vevő fedezi. Lásd legalul!

Elfogadok US dollárban készpénzt (a vevő felelősségére - lásd a Megjegyzést alább), csekket, utalványt vagy money order-t a nevemre kiírva (de csak USA banktól, mert külföldi banktól kis összeg beváltása túl sokba kerülne) vagy banki utalást az USA számlámra. PayPal szintén OK, ha az átutalandó összeghez hozzáadsz 4%-ot (Nekem valamivel többe kerül minden PayPal utalás. PayPal e-mail: a.rekay#comcast.net ~ használj @-et # helyett).
És elfogadok utalást a magyar bankszámlámra.
Alkalomadtán kivételt teszek és elfogadok készpénzt euróban is.

Írj itt, s add meg a bankjegyek Pick számát, értékét, évét és tartásfokát!

Megjegyzés: Bár a vevőé a felelősség, kisebb tételeknél én is néha készpénzt küldök, mert ez a legolcsóbb megoldás. De csak Amerikán belül. Külföldről rizikós mert a gépek észlelik a bankjegy fémtartalmát s valaki elteheti magának. Megjegyzem, a régi pénzeknek nincs fémtartalma.

YOU'LL FIND MY  WANT LIST HERE.

IF YOU ARE LOOKING FOR A BANKNOTE, I OFTEN HAVE INFORMATION ON RARE HUNGARIAN AND AUSTRIAN NOTES. OR IF YOU HAVE BANKNOTE(S) FOR SALE WRITE HERE!

Grades are according to American, not Hungarian grading, unless marked differently.

Minimum US$20 or 6000 Ft first time purchase.
Shiping and if wanted insurance are paid by buyer. See at the bottom!

In US dollars, I accept cash (at buyer's risk - see Note below), check or money order to my name (but only drawn on US banks since it would cost too much to cash a small amount from foreign banks) or wire transfer to my USA bank account. PayPal is also OK as long as you add 4% to the required amount (It costs me somewhat more for each PayPal transfer.
PayPal e-mail: a.rekay#comcast.net ~ use @ instead of #).
I also accept wire transfer to my bank account in Hungary.
On occasion I make an exception and also accept cash in Euro.

Write here, and specify the note's Pick number, face value, year and grade!

Note: Although risk belongs to the buyer, I also send cash at times if the amount is small since it is the least expensive way. But only within the US. It is risky from overseas, since the machines sense the metal content and someone may put it aside for himself. Note that older banknotes have no metal content.


Félreértések elkerülése végett a külföldi valuták értékelését a Yahoo szerint fogadom el:
http://finance.yahoo.com/q/bc?s=USDHUF=X&t=3m&l=on&z=m&q=l&c=
(Ha kell, a forintról válts a szóbanforgó valutára)

To avoid missunderstanding, I accept foreign currency exchange rate into USD according to Yahoo:
http://finance.yahoo.com/q/bc?s=USDHUF=X&t=3m&l=on&z=m&q=l&c=
(If needed, switch from forint to subject currency)
AUSTRIAN AND WORLD BANKNOTES
OSZTRÁK ÉS MÁS KÜLFÖLDI BANKJEGYEK
RT ARROW
LEFT ARROW
HUNGARIAN BANKNOTES
MAGYAR BANKJEGYEK

Rövidítések / Abbreviations
Érték / Value: f= fillér, Ft= Forint, K= Korona, P= Pengő, AP= AdóPengő; k= 1000, m= 1000000, Md= 1000 m
PNL= Pick Nem Jegyzi ~ Pick Not Listed

A LISTA HETENTE 2X-3X VÁLTOZHAT, ÍGY MOST TUDASD VELEM HA KELL VALAMI !
THE LIST MAY CHANGE 2X-3X PER WEEK. SO IF YOU NEED ANYTHING, NOW IS THE TIME TO LET ME KNOW !

Felújítva 2023.V.7~ Updated 5/7/2023

banknote's picture
Írj itt ~ Write here 
 
SZÜKSÉGPÉNZEK, XIX-XX. SZÁZAD / EMERGENCY - PROVISIONAL ISSUES, 19th - 20th CENTURIES
 
 -
Névérték
Face Value
Év
Year
Mennyiség
Quantity
Tartásfok
Grade
Megjegyzés
Comment
Ár / Price
USD > HUF konverter
 
Arad
5 K
?
10
UNC
banknote's picture
SOLD ~ ELADVA
10 pc/ 10 db $50/
13300 Ft
 
Átkelési
bárcák
 
185x
4
UNC
banknote's picture
Lánchíd, stb. Mind egyoldalú.
mind $280 /
79800 Ft
 
Boon
reklámpénzek
2
szelvény
1937
2
VF, VF
banknote's picture
Advertising bills.
Reklámpénzek.
2 pc / 2 db
$20 / 5700 Ft
 
Chinoin Gyár
1 K
1919
1
F
banknote's picture
 
$15 /
4800 Ft
Eger
10 P-krra
1849
1
VG/F
banknote's picture
  SOLD ~ ELADVA
$200 /
60000Ft
 
Emlékjegy
1000 Ft
2012
1
UNC
banknote's picture
Bill commemorating 1956 and Cardinal Mindszenty ~ Emlékjegy, emléket állít 1956-nak és Mindszenty bíborosnak
$8 /
2060 Ft
 
Emlékjegy
1000 Ft
2012
1
UNC
banknote's picture
Bill commemorating 1956 and Péter Mansfeld ~ Emlékjegy, emléket állít 1956-nak és Mansfeld Péternek
$8 /
2060 Ft
 
Esztergom
1 K
1919
1
VF
banknote's picture
SOLD ~ ELADVA
$8 /
1760 Ft
 
Élelmezési
Kölcsönjegy
50 P
1945
1
VF
banknote's picture
I consider this note emergency money, since it could be cashed in banks and other institutionss after September 1, 1945
Szükségpénznek tartom, mert 1945 szeptember 1 után bankokban és üzletekben be lehetett váltani névértékben.
SOLD ~ ELADVA
$22 /
4950 Ft
 
Hadsegélyező
Hivatal
2, 4, 6, 8
10, 12 f
1916
1 set
UNC
banknote's picture
I consider these notes emergency money, since they could be cashed any time during WWI
Szükségpénznek tartom, mert be lehetett váltani készpénzre az első világháború alatt
$24 /
6840 Ft
 
Idő-
számítás
2 K
1916
2
UNC
banknote's picture
Contribution. The larger piece was probably intended for larger contribution. SOLD ~ ELADVA
Adomány. A nagyobbik talán nagyobb adomány részére készült.
both
$72 / 15850 Ft
 
Jólsva
6 P-kr
1849
1
VF+
banknote's picture
The 6 P-kr would be EF+ but it is stained so I call it VF+. Seldom available anywhere. Seen 1 since 2014
A 6P-kr EF+ lenne de pecsétes, így VF+nak hívom. Ritkán található bárhol. Eggyel találkoztam 2014 óta.
$100 /
28000 Ft
 
Kis Szeben
20 P-krra
1849
1
VG+
banknote's picture
Ugly spot, small hole - but rare ~ ronda pecsét, kis lyuk - viszont ritka
$150 / 44250 Ft
 
Miskolcz
2 K
1919
1
UNC
banknote's picture
SOLD ~ ELADVA
$9/1750Ft
 
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank, Budapesten
10000 P
25000 P
50000 P
100000P
19xx
4
UNC,
UNC,
UNC,
EF-
banknote's picture
banknote's picture
banknote's picture
banknote's picture
In use in the 1940s ~ Használatban az 1940-es években SOLD ~ ELADVA
$150 /
21000 F
t
 
Pécs
50 f
1919
1
VF-
banknote's picture
 
$3 / 900 Ft
 
Pécs
5 K
1920
1
VF/VF-
banknote's picture
 It looks UNC but it isn't ~ UNCnak néz ki, de nem az
$15 /
4500 Ft
 
Révai
Testvérek
szórólapja
100 Ft
?
1
VG
banknote's picture
Advertisement for a famous book issued by the Révai Brothers ~ Révai Testvérek reklám szórólapja a híres könyvkiadással kapcsolatban (a könyv, de csak teljes másolata, nekem is megvan)
$10 /
3000 Ft
 
Rozsnyó
5 kr
1860
1
F/VF
banknote's picture
 
$24 /
6840 Ft
 
Rozsnyó
50 kr
1860
1
G/VG
banknote's picture
I have only seen 6 or 7 pieces ever ~ csak 6 vagy 7 darabot láttam valaha is
$45 /
12800 Ft
 
Sopron
50 f
1918
2
VF-
EF+
banknote's picture
Sopron Város Pénztárai, utalvány, 1918 május 1
$25 /
6900 Ft
Sopron
50 f
1919
1
'UNC'
banknote's picture
Sopron Város Pénztárai, utalvány, 1919 január 1. SOLD ~ ELADVA
It would be UNC but small papertape stuck to back ~ UNC lenne de kis szallag ragadt a hátoldalához
$8 /
2130Ft
 
Szeged
10 K
1919
1
UNC-
banknote's picture
Both 10 K and 2 x 20 K for $75 ~ 10 K és 2 x 20 K együtt 22500 Ft
$60 /
18000 Ft
 
Szeged
20 K
1919
2
'UNC',VF
banknote's picture
Block no G7 would be UNC but torn 8mm at the top ~ G7 sorozatszámmal UNC lenne de felül beszakadt 8mm
Both 10 K and 2 x 20 K for $75 ~ 10 K és 2 x 20 K együtt 22500 Ft
$30 /
9000 Ft
 
Szekszárd
10 P
1945
1
VF+
banknote's picture
 
$50 / 15000 Ft
 
Szent-benedekrend
5 P
1920-1930
1
UNC
banknote's picture
In use in the Abbey of Pannonhalma I think from the early to late1920s
Haszálatban szerintem a pannonhalmi apátságban a korai 1920as évektől a késői 1920-as évekig
SOLD ~ ELADVA
$65 / 17550 Ft
 
Szent
Margitsziget
50 f
1919
1
UNC
banknote's picture
 
$12 /
3420Ft
 
Szombat-
hely
10 K
1919
1
VF+
banknote's picture
SOLD ~ ELADVA
$35 / 6300 Ft
 
Tolnai Világlapja
reklámpénz
2 K
1917
1
VF
banknote's picture
 
$9 / 2390 Ft
 
Tudor Accumulátor
2 K,
50 K
1945
2
UNC, UNC
banknote's picture
 
$60 /
17000Ft
 
Uránia
mozgófény-
kép színház
10, 20, 50 f,
1, 2, 5 K
1920
6 pc
UNC
banknote's picture
 banknote's picture 
Complete set. Better than buying piece by piece... ~ teljes sorozat. Jobb mint egyenként venni... SOLD ~ ELADVA
$24 / 4560 Ft
 
Vásárlási
visszatérítés
50 K
?
1
UNC
banknote's picture
 
$16 /
4560 Ft
 
Vásárlási
visszatérítés
500 K
?
1
VF
banknote's picture
SOLD ~ ELADVA
$6 / 1230 Ft
 
Világítási
és Vízmű Rt
20, 30, 50f, 1, 2, 5, 10K
1920
7 pc
UNC
banknote's picture
Complete set ~ teljes sorozat SOLD ~ ELADVA
$31.50 /
6930 Ft
 
Austria 108a
25 Sch
1944
1
VF
banknote's picture
Allied Military Authority / Allierte Militärbehörde SOLD ~ ELADVA
$310 /
68200 Ft
 
Austria 111
1000
Sch
1944
1
UNC-
banknote's picture
Allied Military Authority / Allierte Militärbehörde SOLD ~ ELADVA
Minus for the corners only ~ Mínusz csak a sarkok miatt
$690 /
155000 Ft
 
Romania PNL
50 filleri
1919
1
"F+/VF"
banknote's picture
It would be F+/VF, except it has hole in the center
F+/VF lenne, csak a közepén lyuk van
$14 /
3990 Ft
               
 FOGOLY-TÁBOR PAPÍRPÉNZEK / POW CAMP PAPER MONIES
 
 Tábor
Camp
Névérték
Face Value
Év
Year
Mennyiség
Quantity
Tartásfok
Grade
Megjegyzés
Comment
Ár / Price
USD > HUF konverter
 
Asinara,
Italy
5 Centesimi
1916
1
UNC
banknote's picture
(Italian 5+10 Centesimi UNC together $390 ~ Olasz 5+10 Centesimi UNC együtt 98280 Ft)
$200 /
60000 Ft
 
Asinara,
Italy
10 Centesimi
1916
1
UNC
banknote's picture
(Italian 5+10 Centesimi UNC together $390 ~ Olasz 5+10 Centesimi UNC együtt 98280 Ft)
$210 /
63000 Ft
 
Batarenaia
Soviet Union
50
kopek
1919
1
UNC
banknote's picture
Rarest version ~ legritkább változat
$780 /
234000 Ft
 
Boldog-asszony
2 f, 1 K
1916
2
UNC
banknote's picture
SOLD ~ ELADVA
$18 /
4600 Ft
 
Csót
1 K
1916
1
UNC
banknote's picture
 
$25 /
7100 Ft
 
Duna-
szerdahely
5
fillér
1916
1
UNC
banknote's picture

$550 /
211750
Ft

 

Duna-
szerdahely with stamp

5
Korona
1916
1
VF
banknote's picture
Few issued and stamped notes survived
Nagyon kevés hazálatban lévő pecsételt maradt meg
$500 /
192500Ft
 
Hajmáskér
10 f
1916
1
UNC-
banknote's picture
 
$10 / 2850 Ft
 
Kenyérmező
1, 2, 5,
10, 20K
50 K
1916
6
5xUNC
1x'UNC'
banknote's picture
banknote's picture
The 50 K would also be UNC but has a roughly 3/4" tear
Az 50 Koronás szintén UNC lenne de van rajta egy kb 2 cm-es szakadás
$200/
57000 Ft
 
Ostffy-
asszonyfa
20 K
1916
1
"UNC"
banknote's picture
The 20 K would be near UNC but has a roughly 0.4" tear SOLD ~ ELADVA
A 20 Koronás közel UNC lenne de van rajta egy kb 1 cm-es szakadás
$8 /
2050Ft
 
Ostffy-
asszony-
fa
10 h
1916
1
UNC
banknote's picture

Béla Ambrus 589-594: OFFICIERSSTATION / Officer's Station. Among the rarest POW camp money. Rarer than Leibicz for instance. Pictures are typical only. I will send scan if requested.
Ambrus Béla 589-594: TISZTÁLLOMÁS. Legritkább fogolytábor pénzek egyike. Ritkább például mint
Leibicz. Csak tipikus képek. Küldök szkent ha kérsz.

$92 /
26200 Ft
 
Ostffy-
asszony fa
100 K
1916
1
EF-
banknote's picture
SOLD ~ ELADVA
$170 /
48800 Ft
Sopron-
nyék
2,10, 20 f
1, 2,10, 20 K
1916
7
UNC
2 filléres a barna változat. Itt van mind csak még nem volt időm szkennelni Eladva ~ Sold
2 heller note is the brown variety. I have them all in hand just did not have time to scan
$170/
48000 Ft
 

Steyr Magyar
Menekült
Tábor

1 Pont
1957
1
AU
banknote's picture

Primitív körülmények között volt nyomtatva, így az összes bankjegy már kifakult
Due to primitive conditions all banknotes have already faded

$460 /
184000 Ft

 
Város-
szalónak
2 f
1916
1
EF
banknote's picture

SOLD ~ ELADVA

all 4 / mind a 4
$1180 / 362000Ft
 
Város-
szalónak
20 f
1916
1
VG+
banknote's picture
 SOLD ~ ELADVA
all 4 / mind a 4
$1180 / 362000Ft
 
Város-
szalónak
50 f
1916
1
F
banknote's picture
 SOLD ~ ELADVA
all 4 / mind a 4
$1180 / 362000Ft
 
Város-
szalónak
1 K
1916
1
UNC
banknote's picture
 SOLD ~ ELADVA
all 4 / mind a 4
$1180 / 362000Ft
 
Zala-
eger-
szeg
20 K
1916
1
UNC
banknote's picture
Handstamped in POW camp! "K.u.K. Kriegsgefangenen Lagerkom. in Zalaegerszeg". A real, issued note, not reprints like MS or S ~ Fogolytáborban felülbélyegzett! "K.u.K. Kriegsgefangenen Lagerkom. in Zalaegerszeg". Igazi, forgalmi bankjegy, nem utánnyomat mint MS vagy S.
K.u.k = Kaiserliche und Königliche = Császári és Királyi. Lagerkom.= Lagerkommando
SOLD ~ ELADVA
$94 /
20680 Ft
 
Leibicz
2 f
1917
1
UNC
banknote's picture
2 fillér UNC with handstamp. A typical picture only SOLD ~ ELADVA
UNC 2 filléres pecséttel. Csak egy tipikus kép
$90 /
18450 Ft
 
Leibicz
10 f
1917
1
P
banknote's picture
10 fillér with handstamp. It would be UNC- but the printing is damaged in one corner SOLD ~ ELADVA
10 filléres pecséttel. UNC- lenne, de az egyik sarkánál a nyomtatás meg van rongálódva
$62 /
12700 Ft
 
Irkutsk
1/2, 1,
3
Rubel
1919
1 set
UNC,
EF,
UNC
banknote's picture
The 3 Rubel note has the rarest handstamp with Lager-Tabori. Never seen one in UNC. TRADE > OFFER!
A legritkább pecsét a 3 rubelen van Lager-Tabori- val. Még nem láttam UNC-ban. CSERE > AJÁNLJ!
ELADVA/SOLD
$ / Ft

RT ARROW
LEFT ARROW

POSTA
Lásd : http://postcalc.usps.gov/
Levél külföldre biztosítással méregdrága újabban... Postáért csak annyit kérek amennyit a postahivatal kér.

POSTAL SERVICE
See: http://postcalc.usps.gov/

Cost of overseas mail with insurance is a disaster lately... I only charge as much as the post office charges for mail.

RETURN TO INDEX