MAGYAR BANKJEGYEK
CSERÉRE VAGY ELADÁSRA
Rékay
Rékay András
Andrew Rekay
HUNGARIAN BANKNOTES
FOR TRADE OR SALE
 
ITT MEGTALÁLOD A HIÁNYLISTÁMAT.

HA KERESEL EGY BANKJEGYET, SOKSZOR TUDOK RITKA MAGYAR ÉS OSZTRÁK BANKJEGYEKRŐL. VAGY HA VAN ELADNI VALÓ BANKJEGYED ÍRJ ITT!

Tartásfok az angol, nem a magyar definíció szerint, hacsak nincs úgy jelölve. Nézd meg itt a tévedések elkerülése végett!

Legkevesebb US$20 vagy 5000 Ft értékben adok el az első vétel esetén.
Postaköltséget és ha kell biztosítást a vevő fedezi. Lásd legalul!

Elfogadok US dollárban készpénzt (a vevő felelősségére - lásd a Megjegyzést alább), csekket, utalványt vagy money order-t a nevemre kiírva (de csak USA banktól, mert külföldi banktól kis összeg beváltása túl sokba kerülne) vagy banki utalást az USA számlámra. PayPal szintén OK, ha az átutalandó összeghez hozzáadsz 4%-ot (Nekem valamivel többe kerül minden PayPal utalás.
PayPal e-mail: a.rekay#att.net ~ használj @-et # helyett).
És elfogadok utalást a magyar bankszámlámra.
Alkalomadtán kivételt teszek és elfogadok készpénzt euróban is.

Írj itt, s add meg a bankjegyek Pick számát, értékét, évét és tartásfokát!

Megjegyzés: Bár a vevőé a felelősség, kisebb tételeknél én is néha készpénzt küldök, mert ez a legolcsóbb megoldás. De csak Amerikán belül. Külföldről rizikós mert a gépek észlelik a bankjegy fémtartalmát s valaki elteheti magának. Megjegyzem, a régi pénzeknek nincs fémtartalma.

YOU'LL FIND MY  WANT LIST HERE.

IF YOU ARE LOOKING FOR A BANKNOTE, I OFTEN HAVE INFORMATION ON RARE HUNGARIAN AND AUSTRIAN NOTES. OR IF YOU HAVE BANKNOTE(S) FOR SALE WRITE HERE!

Grades are according to American, not Hungarian grading, unless marked differently.

Minimum US$20 or 5000 Ft first time purchase.
Shiping and if wanted insurance are paid by buyer. See at the bottom!

In US dollars, I accept cash (at buyer's risk - see Note below), check or money order to my name (but only drawn on US banks since it would cost too much to cash a small amount from foreign banks) or wire transfer to my USA bank account. PayPal is also OK as long as you add 4% to the required amount (It costs me somewhat more for each PayPal transfer.
PayPal e-mail: a.rekay#att.net ~ use @ instead of #).
I also accept wire transfer to my bank account in Hungary.
On occasion I make an exception and also accept cash in Euro.

Write here, and specify the note's Pick number, face value, year and grade!

Note: Although risk belongs to the buyer, I also send cash at times if the amount is small since it is the least expensive way. But only within the US. It is risky from overseas, since the machines sense the metal content and someone may put it aside for himself. Note that older banknotes have no metal content.

Félreértések elkerülése végett a külföldi valuták értékelését a Yahoo szerint fogadom el:
http://finance.yahoo.com/q/bc?s=USDHUF=X&t=3m&l=on&z=m&q=l&c=
(Ha kell, a forintról válts a szóbanforgó valutára)

To avoid missunderstanding, I accept foreign currency exchange rate into USD according to Yahoo:
http://finance.yahoo.com/q/bc?s=USDHUF=X&t=3m&l=on&z=m&q=l&c=
(If needed, switch from forint to subject currency)

RT ARROW
RT ARROW
 FOGOLY-TÁBOR PAPÍRPÉNZEK / POW CAMP PAPER MONIES
RT ARROW

Rövidítések / Abbreviations
Érték / Value: f= fillér, Ft= Forint, K= Korona, P= Pengő, AP= AdóPengő; k= 1000, m= 1000000, Md= 1000 m
PNL= Pick Nem Jegyzi ~ Pick Not Listed

Felújítva 2023.IX.19 ~ Updated 9/19/2023

Y

Írj itt ~ Write here

For Austro-Hungarian, Austrian and other foreign banknotes click here!
Osztrák-Magyar, Osztrák és más külföldi bankjegyekért kattints ide!
 
 
TRADE ~ CSERE

 
 
Pick
szám / number
Névérték
Face Value
Év
Year
Mennyiség
Quantity
Tartásfok
Grade
Megjegyzés
Comment
Ár egyenként/ Price each
USD > HUF konverter
 
86a
8 P /
100000 K
1923
1
AU? UNC?
banknote's picture
DECIDED TO KEEP IT ~ MEGTARTOM A GYŰJTEMÉNYEMEN
 
161s
MINTA
10 Ft
1947
1
UNC
banknote's picture
Block number without A. The rarest one of this denomination and the only one without prefix.
Offer me a trade or what you are willing to pay
here !

Sorozat szám A nélkül. A legritkább ebből a címletből s az egyetlen előjel nélkül.
Ajánlj egy cserét vagy egy összeget! itt!
TRADED ~
ELCSRÉLVE
 
162s
MINTA
20 Ft
1947
1
UNC
banknote's picture
Offer me a trade or make an offer here !
Ajánlj egy cserét vagy egy összeget itt!
SOLD ~ ELADVA
 
165s
MINTA
20 Ft
1949
1
UNC
banknote's picture
Offer me a trade or make an offer here !
Ajánlj egy cserét vagy egy összeget itt!
TRADED ~
ELCSRÉLVE
 
77cs
MINTA
10000
K
1923
1
UNC
banknote's picture
 
SOLD ~ ELADVA
 
167s
MINTA
50 Ft
1951
1
VF
banknote's picture
Slightly repaired, cleaned. X invalidated, D000 000010 serial. This is the rarest 1951 MINTA. See all
MINTAs here:
http://bankjegy.szabadsagharcos.org/xxcentury/p167.htm   Then make an offer here !
Picit javított, tisztított. X érvénytelenített, D000 000010 sorszám. Ez a legritkább 1951-es MINTA. Lásd az összes MINTÁt itt: http://bankjegy.szabadsagharcos.org/xxcentury/p167.htm.  Majd ajánlj egy összeget itt!
SOLD ~ ELADVA
HUNGARIAN RARITY FOR SALE OR TRADE ~ MAGYAR RITKASÁG ELADÓ VAGY CSERÉLHETŐ
 
Pick
szám / number
Névérték
Face Value
Év
Year
Mennyiség
Quantity
Tartásfok
Grade
Megjegyzés
Comment
Ár egyenként/ Price each
USD > HUF konverter
 
67
5,000 K
1920
1
AU
banknote's picture
My collector friends and I have never seen an issued UNC Sold ~ Eladva
Gyűjtő barátaim és én soha nem láttunk forgalmi UNC-ot
$327 /
97900 Ft
 
68
10,000 K
1920
1
EF
banknote's picture
  Picure is only typical ~ Csak egy tipikus képSold ~ Eladva
$400 / 125000 Ft
 
79b
500,000
K
1923
1
UNC
banknote's picture
According to the person who owned them for 30 years, only 3 Orell Füssli testprints (progress proofs) exist without female head. Two brown and one in purple and brown. The other two notes are in unreachable collections.
Az illető szerint, akinek tulajdonában volt 30 éven keresztül, csak 3 Orell Füssli próbanyomat (fázisnyomat) létezik női kép nélkül. Két barna és egy lilásbarna színben. A másik kettő elérhetetlen gyűjteményekben van. 
SOLD ~ ELADVA
$7100 /
1,600,000 Ft
 
104
5 Pengő
1938
1
VG
banknote's picture
Last seen one in 2019 and its value increased 35% since then . Do not hesitate!
Utóljára 2019-ben láttam egyet s azóta az ára 35%-al emelkedett.
Kell még többet mondanom?!
$2770 / 817000 Ft
 
144d
100000
Adópengő
Adójegy
1946
1
VF
banknote's picture
I only saw 5 since the 1980s ~ Csak 5-t láttam az 1980as évek óta SOLD ~ ELADVA
$180 /
54000 Ft
 
153a
100000
Adópengő
Pénztárjegy
(1946)
1
VF+
banknote's picture

I only saw 2 in the past 30-40 years with blank back. Rarest of all pénztárjegy adópengő notes, although I never saw 1 millió adópengő pénztárjegy with blank back or one without "Másra át nem ruházható".
RESERVED - LEFOGLALVA SzZ
Csak kettőt láttam síma hátoldallal a múlt 30-40 évben. Ez a legritkább adópengő pénztátjegy,
bár soha nem láttam 1 millió adópengő pénztárjegyet síma háttal vagy "Másra át nem ruházható" nélkül.

$350 /
10500 Ft
 
162s
MINTA
20 Ft
1947
1
UNC-
banknote's picture
You could also offer a trade here !
Ajánlhatsz cserét is itt!

SOLD ~ ELADVA
$1050 /
315000 Ft
 
Richter
171 b
200
Korona
1918
1
G+
banknote's picture
Block number 000 015 (no comma after the 3rd zero, highly unusual. The only one seen)
000 015 sorozatszámmal (vessző nélkül a 3. nulla után, nagyon szokatlan. Egyetlen amit láttam
) SOLD ~ ELADVA
$750 /
225000 Ft
 
Richter
414
2 Forint
1849
1
VF
banknote's picture
Almásy signature. Almásy aláírásával SOLD ~ ELADVA
$1050 /
315000 Ft
 
Richter
416
10 Forint
1849
1
VG+
banknote's picture
Contemporary forgery with Almásy signature. Rare as hell. I have only seen PÉLDÁNY in the past 30-40 years, never an issued one. I do not collect Austrian notes, otherwise I would never sell it.
Korabeli hamisítvány, Almásy aláírásával. Oly ritka, hogy csak PÉLDÁNY volt a kezemben a múlt 30-40 évben, forgalmi nem. Osztrákot nem gyűjtök, különben soha nem adnám el.
SOLD ~ ELADVA
$3200/
960000 Ft
 
HUNGARIAN SPECIALS FOR SALE ~ ELADÓ MAGYAR KÜLÖNLEGESSÉGEK
 
 
Pick
szám / number
Névérték
Face Value
Év
Year
Mennyiség
Quantity
Tartásfok
Grade
Megjegyzés
Comment
Ár egyenként/ Price each
USD > HUF konverter
 
S91
PNL
no value
1846
1
G
banknote's picture
"Iparműtári Alapítvány-jegy". Tear into design, no design missing. Trade is possible SOLD ~ ELADVA
"Iparműtári Alapítvány-jegy". Címletjelölés nélkül. Szakadás beér a rajzba. Csak a margó hiányos. Csere lehetséges
$600 /
132000 Ft
 
S138A
$10
1852
1
UNC
banknote's picture
Traded ~ Elcserélve
$900 / 178200 Ft
 
PNL
20 K
1907
1
VG
banknote's picture
 With red MAGYARORSZÁG handstamp SOLD ~ ELADVA
$190 / 50500 Ft
 
63s
MINTA
100 K
1920
1
UNC
banknote's picture
Sold ~ Eladva
$605 /
254000 Ft
 
67s
MINTA
5000 K
1920
1
EF
banknote's picture
Upon agreement, I would also trade for the below listed MINTA/SPECIMEN..
Megegyezés alapján szívesen cserélek ezekre a MINTÁkra: 500 K 1923, 1000 K 1923
SOLD ~ ELADVA
$460/
101200 Ft
 
66s
MINTA
1000 K
1920
1
EF-
banknote's picture

Not UNC, but also costs less :-) SOLD ~ ELADVA
Nem UNC de nem is kerül annyiba :-)

$170 /
29750 Ft
 
68s
MINTA
10000 K
1920
1
EF
banknote's picture
Upon agreement, I would also trade for the below listed MINTA/SPECIMEN. SOLD ~ ELADVA
Megegyezés alapján szívesen cserélek ezek MINTÁk egyikére: 500 K 1923, 1000 K 1923
$480 /
105600 Ft
 
71s
MINTA
50000 K
1923
1
AU-
banknote's picture
Not folded but there are some small light bends that can only be seen with the edge of note turned to a lightbulb. The paint smears are printer's mistakes.~ Nem hajtott de kis hajlások vannak rajta amit csak szélével a villanyfény felé fordítva látni. A festéknyomok nyomdahibák.
$600 /
135000 Ft
 
72a
100000 K
1923
1
EF-
banknote's picture
Almost impossible to get a better one SOLD ~ ELADVA
Majdnem lehetetlen jobbat találni
$200 / 57000 Ft
 
72s
MINTA
100000 K
1923
1
UNC
banknote's picture
 Specimen ~ MINTA SOLD ~ ELADVA
$760 /
209000 Ft
 
76a
5000 K
1923
1
AU
banknote's picture
Sold ~ Eladva
$220 / 66000 Ft
 
78
25000 K
1923
1
VF+
banknote's picture

Sold ~ Eladva

$900/ 270000 Ft
 
82b
40 f /
5,000K
1923
1
UNC-
banknote's picture

UNC except a pinhole in the margin, seen mainly by magnifying glass SOLD ~ ELADVA
UNC kivéve egy főleg nagyítóval található tűlyukat a bankjegy szélén.

$400
108000 Ft
 
83a
80 f /
10,000K
1923
1
VF
banknote's picture
With 80 f overprint and Magyar Pénzjegy Nyomda Rt imprint SOLD ~ ELADVA
80 f felülnyomattal és MPNyRt nyomdahellyel
$180
51000 Ft
 
83c
80 f /
10,000K
1923
1
G
banknote's picture
I have only seen 3 of these Füssli notes since I started collecting. This one was in my collection unil now.
Csak 3 ilyen Füssli bankjegyet láttam amióta gyűjtök. Amit itt látsz ez volt a gyűjteményemben idáig.
SOLD ~ ELADVA
$490 /
147000 Ft
 
84
2 P/
25000 K
1923
1
"VF"
banknote's picture
Kb VF-nek néz ki, de javított. Viszont jobbat nem láttam évekig.
Looks roughly VF, but is repaired. On the other hand, I have not seen a better one for years
SOLD ~ ELADVA
$2600 /
780000 Ft
 
94a
1000 P
1927
1
VF+ 
banknote's picture 
Issued note, punched hole invalidated. There is a minor repair at the margin.
Trade is also possible for rare note(s), write here!

Forgalmi bankjegy, lyukasztással érvénytelenítve. Kis javítás a margón.
Csere is lehetséges hasonló ritka bankjegy(ek)re, írj itt!

 SOLD ~ ELADVA
$4950 /
1.014.750 Ft

 
95a
5 P
1928
1
VF
banknote's picture
 SOLD ~ ELADVA
$700
 
96
10 P
1929
1
EF-
banknote's picture
 SOLD ~ ELADVA
$210 / 63000 Ft
 
100s
MINTA
10 P
1936
1
UNC
banknote's picture
Sold ~ Eladva
$230 /
69000 Ft
 
103
2 P
1938
1
UNC-
banknote's picture
Only SPECIMEN (MINTA) exist. Last one I saw for sale in 2008. Will you wait another 4 years...?
Csak MINTA létezik. Utóljára 2008-ban láttam egyet a piacon. Vársz még 4 évet egy másikra...?
 SOLD ~ ELADVA
$1080 / 243000 Ft
 
117xs
MINTA
500 K
1945
1
UNC
banknote's picture
SPECIMEN, all-zero block/serial numbers. Inflationary pengő SPECIMEN are rarer than most korona SPECIMEN. Buy it while available! Trade is possible for SPECIMEN listed below! ~ MINTA össz-nullás sor/sorozat számmal. Inflációs pengő MINTÁk ritkábbak mint a legtöbb korona MINTA. Vedd meg míg kapható! Megegyezés alapján szívesen cserélek ezekre a MINTÁkra: 500 K 1923, 1000 K 1923
 SOLD ~ ELADVA
$390 /
89700 Ft
 
119s
MINTA
10000 P
1936
1
AU-
banknote's picture
It would be AU without the rust remnant from paper clip ~ AU lenne egy gemkapocs rozsdafoltja nélkül SOLD ~ ELADVA
$280 /
84000 Ft
 
120as
MINTA
100000 P
1945
1
UNC
banknote's picture
Brown MINTA ~ Barna MINTA SOLD ~ ELADVA
$300 /
90000 Ft
 
121s
MINTA
100000 P
1945
1
AU
banknote's picture
Blue MINTA ~ Kék MINTA SOLD ~ ELADVA
$550 /
165000 Ft
 
124s
MINTA
100 millió
P
1946
1
UNC
banknote's picture
SPECIMEN, all-zero block/serial numbers. Inflationary pengő SPECIMEN are rarer than most korona SPECIMEN. Buy it while available! Trade is possible for SPECIMEN listed below ~ MINTA össz-nullás sor/sorozat számmal. Inflációs pengő MINTÁk ritkábbak mint a legtöbb korona MINTA. Vedd meg míg kapható! Megegyezés alapján szívesen cserélek ezekre a MINTÁkra: 500 K 1923, 1000 K 1923
SOLD ~ ELADVA
$390 /
89700 Ft
 
148
100ezer
Adópengő pénztárjegy
1946
1
VF
banknote's picture
In use after the octogonal handstamps, the rectangular ones are the last handstamps in use for pengős. Used for only about 3 days before the forint became official. The word KIR. is missing on the stamp. I only saw 2 P148 so far. A nyolcszögű pecsétek után lett használatban a téglalap alakú utolsó pengő pecsétfajta. Valószínű 3 napig volt használatban mielőtt a forint törvénybe lépett. A KIR. (királyi) szó már hiányzik a pecsétről.Két P148-at láttam idáig

SOLD ~ ELADVA
$70 /
21000 Ft

 
158a
10 millió AP
pénztárjegy
(1946)
1
AU/AU-
banknote's picture
One of the rarest AP pénztárjegy. I have only seen 4-5 pieces alltogether. Only the P153a is rarer Sold ~ Eladva
in my collection. ~
Egyike a legritkább AP pénztárjegyeknek. 4-5 db-ot láttam az évek alatt.
Ennél csak a P153a ritkább a gyűjteményemben.
$148/
44400 Ft
 
159s
all zero
MINTA
10 Ft
1946
1
EF+
banknote's picture
This is the original MINTA specimen made in 1946 for banks with A000 000000 serial number. Years later, MINTA specimen were made for collectors with overprinted MINTA and non-zero serials.
Ez az eredeti MINTA A000 000000 sor/sorozatszámmal ami a bankok számára készültek 1946-ban. Évekkel később MINTA bankjegyeket készítettek a gyűjtők számára szabályos sorozatszámmal és MINTA felülnyomattal.
SOLD ~ ELADVA
$600 /
180000 Ft
 
160s
MINTA
100 Ft
1946
1
EF
banknote's picture
Specimen ~ MINTA SOLD ~ ELADVA
$385 /
85470 Ft
 

161s
all zero
MINTA

10 Ft
1947
1
VF
banknote's picture
This is the original MINTA specimen made in 1947 for banks with A000 000000 serial number. Years later, MINTA specimen were made for collectors with overprinted MINTA and non-zero serials.
Ez az eredeti MINTA A000 000000 sor/sorozatszámmal ami a bankok számára készültek 1947-ben. Évekkel később MINTA bankjegyeket készítettek a gyűjtők számára szabályos sorozatszámmal és MINTA felülnyomattal.
SOLD ~ ELADVA
$350 /
105000 Ft
 
169bs2
MINTA
20 Ft
1960
1
UNC
banknote's picture
Specimen ~ MINTA SOLD ~ ELADVA
$300 /
68000 Ft
 
177d K
5000 Ft
1995
1
AU
banknote's picture
K series, 1 bend ~ K sorozat, 1 hajlás SOLD ~ ELADVA
$200 / 60000 Ft
 
HUNGARIAN BANKNOTES FOR SALE ~ ELADÓ MAGYAR BANKJEGYEK
Want better grade than what I offer? Buy mine and when you find a better one, sell the one you already have.
Jobb tartásban kéne az ami nekem van? Vedd meg ezt és amikor találsz jobbat eladod azt ami már megvan

 
XIX. SZÁZAD / 19TH CENTURY                    (OSZTRÁK-MAGYAR PAPÍRPÉNZEK A KÜLFÖLDI BANKJEGYEK ALATT)
 
Pick
szám / number
Névérték
Face Value
Év
Year
Mennyiség
Quantity
Tartásfok
Grade
Megjegyzés
Comment
Ár egyenként/ Price each
USD > HUF konverter
 
s111
1 Ft
1848
1
VF'/VF+
banknote's picture
This note In this grade is rarely seen for sale any more (unless it is repaired).
Ezt a bankjegyet ebben a tartásban már alig lehet találni eladót (kivéve ha javított)
SOLD ~ ELADVA
$60 / 13200 Ft
 
S112
2 Ft
(1848)
1
'VF+'
banknote's picture
Block number type XX. Repaired only on the margin, not the design. SOLD ~ ELADVA
XX. sorozatszám típus. Csak a szélén javított, nem a rajzban.
$18 /
3980 Ft
 
S117
10 Ft
1848
1
EF-
banknote's picture
It is EF with vertical fold only. I gave it a minus for slight wrinkling at 2 corners.
Note that the back does not have the usual dirt along the fold, yet it was not cleaned.

EF csak függőleges hajtással. Mínuszt a 2 kis sarokgyűrődés miatt adtam.
A hátoldalon a hajtás mentén nincs a szokásos piszok, pedig nincs tisztítva.
SOLD ~ ELADVA
$25/4500 Ft
 
S121
15 P-kr
1849
1
F
banknote's picture
Would be EF (1 fold) but has spots and strip of paper on the back ~ EF lenne (1 hajtás) de foltos és papírcsík a hátoldalons)
$5 / 1400 Ft
 
S121
15 P-kr
1849
1
EF-
banknote's picture
 
$18 / 4950 Ft
 
S122
30 P-kr
1849
1
UNC
banknote's picture
SOLD ~ ELADVA
$47 / 15100 Ft
 
s126
2 P-Ftra
1849
1
EF-/VF+
banknote's picture
Without serial number ~ sorszám nélkül
$55 / 17200 Ft
 
s136a
PNL
$1
1852
1
AU
banknote's picture
Issued note with handwritten 4 digit black serial number and brown vertical signature of Kossuth's identified supporter Adolphe Gyurmán. Very few signed notes exist
Forgalmi bankjegy kézzel írt fekete 4 jegyű sorszámmal és Kossuth azonosított támogatójának Adolphe Gyurmán- nak barna függőleges aláírásával. Alig van ilyen aláírt bankjegy

SOLD ~ ELADVA
$76 /
23100 Ft

 
s136r
$1
1852
1
UNC-
banknote's picture
The picture is a typical picture only ~ A kép csak egy tipikus kép SOLD ~ ELADVA
$30 / 9000 Ft
 
s136b
$1
3 pc sheet

3 db-os
$1-os ív
1852
1
UNC
banknote's picture
 
$225 /
68300 Ft
 
s137a
$5
1852
1
EF
banknote's picture
3 light folds ~ 3 gyenge hajtás SOLD ~ ELADVA
$40 / 11200 Ft
 
s137a
$5
1852
1
AU
banknote's picture
1 bend ~ 1 hajlás SOLD ~ ELADVA
$55 / 15400 Ft
 
s139
$50
1852
1
VF
banknote's picture
 When will you find another one this cheap? ~ Mikor fogsz találni egy másikat ilyen olcsón? SOLD ~ ELADVA
$500 / 114000 Ft
 
s141r1
PNL
1 Ft
1852
1
UNC
banknote's picture
I know of only 4 other notes similar to this one. This is signed and dated 1861
Csak 4 másik hasonló bankjegyről tudok. Ez alá van írva és a kézzel írt dátum 1861
SOLD ~ ELADVA
$55 /
16500 Ft
 
s141r2
1 Ft
4 pc sheet
4 db-os ív

1852
1
UNC
banknote's picture
The picture is only typical ~ A kép csak egy tipikus kép. SOLD ~ ELADVA
$30 /
9000 Ft
 
s142r2
2 Ft
4 pc sheet
4 db-os ív

1852
1
UNC
banknote's picture
The picture is only typical ~ A kép csak egy tipikus kép. SOLD ~ ELADVA
$46 /
10300 Ft
 
s143r2
5 Ft
3 pc sheet
3 db-os ív

1852
1
UNC
banknote's picture

The scanner is too small for the complete sheet. ~ A szkenner kisebb mint az ív, így az alja nem látható.
3 sheets together will cost $178-10% ~ 3 ív együtt 40000 Ft-10%
SOLD ~ ELADVA

$70 /
21000 Ft
 
s182
5 P-kr
1849
1
EF
banknote's picture
Komárom. Only the 2nd EF I have ever seen ~ Komárom. Csak a második EF amit valaha is láttam
$300 / 120000 Ft
XX. és XXI. SZÁZAD / 20th and 21st CENTURIES 
 
Pick
szám / number
Névérték
Face Value
Év
Year
Mennyiség
Quantity
Tartásfok
Grade
Megjegyzés
Comment
Ár / Price
USD > HUF konverter
 
Fake
Hamis
10 P, 5 P,
10m AP
1936, 39, 45
3
VF, VF,
VF
banknote's picture

3 notes FREE if you buy at least $25 / 7000 Ft worth of merchandize. But you have to ask for it!
3 bankjegy INGYEN ha legalább $25 / 7000 Ft értkű bankjegyet veszel. Csak kérned kell!

Free ~ Ingyenes
 
10
1 K
1916
1
UNC
banknote's picture
7000 series without * . Last seen an UNC in 2013 SOLD ~ ELADVA
7000-es sorozat * nélkül. Utóljára 2013-ban láttam UNC-ot.
$180 /
54000 Ft
 
11a
2 K
1917
1
AU
banknote's picture
Hungarian issue. 7000 series.TÖRVÉKY instead of TÖRVÉNY
Magyar kiadás. 7000-es sorozat.TÖRVÉKY, TÖRVÉNY helyett.
Sold ~ Eladva
$35 / 9660 Ft
 
13
25 K
1918
1
UNC-
banknote's picture
With narrow numbers in serial number, with wavy lines on back
Keskeny sorszámokkal, a hátoldalon hullámos vonalakkal
SOLD ~ ELADVA
$69/
12400 Ft
 
16
200 K
1918
2
AU+, AU+
banknote's picture
Wavy lines on back. If interested, I'll send you a scan of the second note SOLD ~ ELADVA
Hullámos vonalak a hátoldalon. Ha érdekel, küldök szkent a második bankjegyről
$125 / 27500 Ft
2 pc/db $240/52800 Ft
 
18
10 K
1904
1
VF+
banknote's picture
Red MAGYARORSZÁG handstamp. SOLD ~ ELADVA
Vörös MAGYARORSZÁG felülbélyegzéssel.
$100 /
25300 Ft
 
20
20 K
1913
1
VF
banknote's picture
1st issue. Red MAGYARORSZÁG handstamp. Not found in better than VF grade SOLD ~ ELADVA
I. kiadás. Vörös MAGYARORSZÁG fb-el. Nem található jobb tartásban mint VF

$17.50 /
4650 Ft
 
22
25 K
1918
1
'VF'
banknote's picture
With red MAGYARORSZÁG hand stamp. Repaired VF. But better than VF grade can not be found. My collection has a VF only ~ Vörös MAGYARORSZÁG fb-el. Restaurált VF. De VF-nél jobb tartásban nem lehet találni. A saját gyűjteményemben is csak VF van.
$188 /
50000 Ft
 
23(b)
25 K
1918
1
VF
banknote's picture
With red MAGYARORSZÁG guaranteed real hand stamp, wavy back. Better than VF grade can not be found ~ Vörös MAGYARORSZÁG garantáltan igazi fb-el, hullámos hátoldal. VF-nél jobb tartásban nem lehet találni. SOLD ~ ELADVA
$180 /
51000 Ft
 
27
100 K
1912
1
VF
banknote's picture
With GUARANTEED red MAGYARORSZÁG hand stamp ~
GUARANTÁLT vörös MAGYARORSZÁG felülbélyegzéssel
$50 / 20000 Ft
 
28a
200 K
1918
1
EF
banknote's picture
A very good, nevertheless a forged handstamp SOLD ~ ELADVA
Egy nagyon jó, mégis hamis kézibélyegző
$140 /
42000 Ft
 
29
200 K
1918
1
G
banknote's picture
Block Bxxxx with MAGYARORSZÁG handstamp ~ Bxxxx sorotat MAGYARORSZÁG pecséttel SOLD ~ ELADVA
$ / Ft
 
31
PNL1
1000 K
1902
1
EF-
banknote's picture
X invalidated ~ X által érvénytelenítve SOLD ~ ELADVA
$50 /
15000 Ft
 
34
PNL1
5 K
1919
1
VF
banknote's picture
Fairly rare. The background light area reaches behind rhe man's body. For comparison see SOLD ~ ELADVA http://bankjegy.szabadsagharcos.org/xxcentury/p34.htm
Elég ritka. A világos háttér a férfi teste mögé nyúlik . Összehasonlításképpen lásd http://bankjegy.szabadsagharcos.org/xxcentury/p34.htm
$30 /
6600 Ft
 
37
10 K
1919
1
EF-
banknote's picture
 Not UNC but I could not find a better one for long ~ nem UNC de jobbat sokáig nem találtam Sold ~ Eladva
$82 / 18450 Ft
 

38b

20 K
1919
1
AU-
banknote's picture
With yellow elliptic underprint. ~ Sárgás ellipszis alapnyomattal Sold ~ Eladva
$85 /
19125 Ft
 
42
20 K
1919
1
EF/EF-
banknote's picture
 
$152 /
48600 Ft
 
57
1 K
1920
2
VF, VF
   
2pc / 2db $2 / 500 Ft
 
58
2 K
1920
3
F, VF-,
AU
banknote's picture
F
Picture is only a typical picture whose grade is F
A kép csak egy tipikus kép aminek F (T4) a tartása
F$0.50 / 130 Ft,
VF- $0.75 / 200 Ft
AU $5 / 1375 Ft
 
60
10 K
1920
6 8
all EF
sequentially numbered 430.250 through 430.253, 430.255 through 430.256
sorszámkövető 430.250-től 430.253-ig, 430.255-től 430.256-ig
each / egyenként
$2 / 600 Ft
 
60
10 K
1920
2
2x UNC
banknote's picture
Picture is just a typical picture ~ a kép csak egy tipikus kép, sor/sorozat más lesz SOLD ELADVA
2 pc/db $13 /
3575 Ft
 
61
20 K
1920
1
UNC
banknote's picture
Picture is just a typical picture ~ a kép csak egy tipikus kép, sor/sorozat más lesz
$10 / 3000 Ft
 
62
50 K
1920
1
UNC
banknote's picture
 Sold ~ Eladva
$40 / 9200
 
65
500 K
1920
1
EF-
banknote's picture
  SOLD ~ ELADVA
$85 /
25500 Ft
 
66a
1000 K
1920
1
VF
banknote's picture
SOLD ~ ELADVA
$10 / 2660 Ft
 
68s
MINTA
10000 K
1920
1
AU
banknote's picture
Not folded. But the scan does not show wrinkles at upper right corner (paper's surface is not broken) ~ Nem hajtott. De a szken nem mutatja hogy gyűrött a jobb felső sarok körül (nem töri meg a papír felületét) SOLD ~ ELADVA
$530/98000Ft
 
69a
(69b)
25000 K
1922
1
F
banknote's picture
There is a small hole in the center (seen on back under Z). For this reason perhaps VG++.
(69b is also available in F grade)
~ Van egy egész kis lyuk a közepén (hátoldalon Z alatt látható), emiatt talán VG++. (69b szintén van F tartásban)
SOLD ~ ELADVA
$290/55100 Ft
 
71a
50000 K
1923
1
EF-
banknote's picture
Füssli imprint ~ Füssli nyomdahely jelöléssel Sold ~ Eladva
$300 / 90000 Ft
 
73a
100 K
1923
1
UNC
banknote's picture
Magyar Pénzjegynyomda Rt imprint. A typical picture only. ~ Magyar Pénzjegynyomda Rt- Csak egy tipikus kép Sold ~ Eladva
$14 /
3220 Ft
 
74a
500 K
1923
1
UNC
banknote's picture
 Sold ~ Eladva
$50 / 11000 Ft
 
75a
1000 K
1923
1
EF
banknote's picture
Magyar Pénzjegynyomda Rt Budapest imprint ~ Magyar Pénzjegynyomda Rt Budapest nyomdahely jelöléssel Sold ~ Eladva
$20 / 5320 Ft
 
76b
5000 K
1923
1
VG+-
banknote's picture

Only about 1 in 6 comes without Magyar Pénzjegynyomda Rt. imprint.
Csak kb 6 közül 1 jön Magyar Pénzjegynyomda Rt jelölés nélkül

$75 /
23300 Ft
 
77c
10000 K
1923
1
EF
banknote's picture
Orrell Füssli imprint Sold ~ Eladva
$175 / 54250Ft
 
81b,
83a, 83b
8f/1000K,
2x
80f/10000K
1923
3
Hajtatlan,
VF, VF
banknote's picture
Front
banknote's picture
Back
 3 fillér overprints together ~ 3 filléres felülnyomat egyszerre Sold ~ Eladva
all / mind $140 /
39200 Ft
 
97
20 P
1930
2
VG+
 
 
$1.10 / 290 Ft
 
97
20 P
1930
1
"UNC"
banknote's picture
No fold not even a wrinkle. Still has its natural wavyness of perfect UNC. But there is an about 1.5" roughly U shaped crack in the paper to the left of Kossuth's picture, which can be seen against a light source ~ Nincs hajtva, gyűrődés sincs rajta. Még megvan a tökéletes UNC természetes hullámzása. De van egy kb 3,5 cm-es nagyjából U alakú törés a papírban Kossuth képétől balra, ami átvilágítva látható
$70 /
16000 Ft

 
98
100 P
1930
3
2xEF, AU
 
EF$1.50 / 300 Ft
AU $3 / 600 Ft
 
99
50 P
1932
pár
several
F > VF > EF,
2xUNC
banknote's picture
UNC
The UNC picture is just a typical scan (2xUNC are sequential)
Az UNC kép csak egy tipikus szken (2xUNC sorszámkövető)
F $0.50 > EF $1.50
UNC $6.50 / 1300 Ft
 
100
10 P
1936
12
6xF, 5xVF, EF+
 
F $0.25, VF $0.50,
EF+ $1
 
106
5 P
1939
6
UNC
banknote's picture
3 pieces and another 3 pieces are sequentially numbered. Picture is only typical
3 db és másik3 db sorszámkövető. A kép csak egy tipikus kép
6 pc $156 /
6 db 49920 Ft
 
108
2 P
1940
1
UNC
banknote's picture
Picture is just a typical UNC picture ~ A kép csak egy tipikus UNC kép SOLD ~ ELADVA
$26/4850 Ft
 
108s
MINTA
2 P
1940
1
AU
banknote's picture
None of the 2 P 1940 MINTAs were issued with zero block/serial number. For the discussion of its authenticity see http://bankjegy.szabadsagharcos.org/xxcentury/p108.htm#minta
Not folded or wrinkled. Has minimal rusty staple holes on the left margin.

2 P 1940 MINTÁt nem adtak ki nullás sor/sorozat számmal. Hitelességéről itt:
http://bankjegy.szabadsagharcos.org/xxcentury/p108.htm#minta
Nem hajtott vagy gyűrött. Minimálisian rozsdás fűzőkapocs lyukak a bal szélén.
SOLD ~ ELADVA
$205/41000 Ft
 
109
20 P
1941
14
7xF, 2xVF, 4xEF, UNC
 
F $0.25, VF $0.50, EF $1.50, UNC $7/1450 Ft
 
110a
50 P
1945
1
UNC
banknote's picture

SOLD ~ ELADVA

$20 / 5600 Ft
 
110a
50 P
1945
1
AU+
banknote's picture
  SOLD ~ ELADVA
$17 / 5100 Ft
 
111a
100 P
1945
1
EF
banknote's picture
With watermark. Seen easily on margin about 30° from serial number. Also BÜÑTETÉS error (instead of BÜNTETÉS) ~ Vízjellel. Látható a bankjegy szélén 30 fokra a sorozatszámtól. Ezenkívül BÜÑTETÉS hiba Sold ~ Eladva
$10 / 2200 Ft
 
112
100 P
1930
1
EF
* with asterisk  ~ * csillaggal
EF $3 / 600 Ft
 
112
100 P
1930
pár
several
several VF.
1 UNC
* with asterisk  ~ * csillaggal
VF $1/260 Ft
UNC $9/2390 Ft
 
115x2
100 P
1943
1
UNC
banknote's picture
Back only printed. Front completely blank. This very hard to find type is the only 555555555555555x2  SOLD ~ ELADVA
Csak a háta nyomtatott. Előoldala teljesen üres. Ez a nehezen található fajta az egyetlen 115x2

$160 /
48000 Ft
 
119c
10000 P
1943
1
AU
banknote's picture
With light blue adhesive stamp (click here for the light blue and light green adhesive stamps) SOLD ~ ELADVA
Halványkék alapnyomatú bélyeggel (kattints ide a halványkék és halványzöld bélyegekér)
$6 / 1680 Ft
 
120a
100000 P
1945
1
UNC
banknote's picture
  Sold ~ Eladva SOLD ~ ELADVA
$7 / 1575 Ft
 
126
10 ezer
milP
1946
1
UNC
banknote's picture
SOLD ~ ELADVA
$9.20 / 2070 Ft
 
130
100 millió milP
1946
2 3
VF, AU, UNC
banknote's picture
Typical picture ~ tipikus kép
VF $.40, AU $1.75
UNC $4 / 850 Ft
 
131
hamis
1 milliárd
MilP
1946
1
UNC
banknote's picture
fake handstamp and glued stamp ~ hamis bélyeg és pecsét
$8 / 2450 Ft
 
133
100000 BP
1946
3
VF+, EF, UNC
 
VF+ $.75 EF $1.25
UNC $4 / 850 ft
 
134
1 millió BP
1946
4 3
UNC
banknote's picture
Typical picture ~ tipikus kép SOLD ~ ELADVA
1 pc $6/ 1800 Ft
3 pc $15 / 4500 Ft
 
135
10 millió BP
1946
1
UNC
banknote's picture
Typical picture ~ tipikus kép SOLD ~ ELADVA
$14 / 4200 Ft
 
136
100 millió BP
1946
1
UNC
banknote's picture
The highest denomination issued note. 1 followed by 20 zeros SOLD ~ ELADVA
Legmagasabb névértékű volt forgalomban lévő bankjegy
$13.50 / 3030 Ft
 
137
1 milliárd
BP
1946
2
UNC
banknote's picture
Highest face value,, but unissued, inflationary banknote in the world. 1 followed by 21 zeros! The picture is just a typical AU, but UNC is for sale ~ A kép csak egy tipikus AU kép, az eladó bankjegy UNC SOLD ~ ELADVA
1 pc / 1 db
$190 / 41800 Ft
 
137
PNL
1 milliárd
BP
1946
3  1
UNC
banknote's picture
Real contemporary forgery. If issued note is getting too expensive for you, this is an alternative.
It is on much thicker and poorer quality paper. The white paper is aged to brown. Design lines are less well defined and color is bluish-green. Slightly wavy.
You can see a comparison here. Use the Back button to return here!
Igazi korabeli hamisítvány. Ha a forgalmi bankjegy túl drága, ez egy sokkal olcsóbb megoldás.
Jóval vastagabb és rosszabb minőségű papírból készült. A fehér papír barnára öregedett. A rajz vonalai
nem elég élesek és a szín kékes-zöld. Kissé hullámos.
Összehasonlítás itt látható. Miután megnézted, haszáld a Vissza gombot!

SOLD ~ ELADVA
1 pc
/ 1 db
$45 /
13500 Ft

 
138b
50 k AP
1946
1 2
VF, UNC
gray paper, with watermark, no block/serial number. VF with small glue spot..
drapp papír, vízjellel, sor/sorozatszám nélkül. VF kis ragasztónyommal.
VF $1.50/300 Ft, UNC $5
 
138c
50 k AP
1946
1
VF
white paper, no watermark, no block/serial number
fehér papír, vízjel nélkül, sor/sorozatszám nélkül
$2 / 400 Ft
 
139a
PNL
500 k AP
1946
1
VF+
banknote's picture
beige paper, watermark, 5 digit serial number, "amelyeknek".
drapp papír, vízjellel, 5 jegyű sorszámmal, "amelyeknek" .
$72 / 29000 Ft
 
139b
500 k AP
1946
3 4
VF, VF++,
EF-, UNC
white paper, no watermark, no block/serial number, "amelyeknél"
fehér papír, vízjel nélkül, sor/sorozatszám nélkül, "amelyeknél"
VF $1 / 200ft,
VF++ $2 / 400ft
EF- $2.50 / 500Ft,
 
140a
1 m AP
1946
1
VF
banknote's picture
Although not rare, one can not find better than in VF grade SOLD ~ ELADVA
Míg nem ritka, nem lehet jobbat mint VF tartásban találni
$35 / 10500 Ft
 
140b
PNL (2)
1 m AP
1946
1
VF+
banknote's picture
gray paper, with watermark, 5 digit serial number, arms l/r reversed, "amelyeknél". Pick does not list it.
drapp papír, vízjellel, 5 jegyü sorszámmal, forditott címer, "amelyeknél". Pick katalógus nem jegyzi.
$9 / 2400 Ft
 
140c
1 m AP
1946
2
VF, VF+
white paper, no watermark, no serial number, normal arms, "amelyeknél"
fehér papír, vízjel nélkül, sorszám nélkül, szabályos címer, "amelyeknél"
VF $2.50 / 500 Ft
VF+ $3 / 600 Ft
 
141a
10 m AP
1946
1
F
white paper, no watermark, no block/serial number, arms normal
fehér papír, vízjel nélkül, sorszám nélkül, szabályos címerpajzs
$2 / 530 Ft
 
141
PNL2
10 m AP
1946
1
VF+
banknote's picture
Pick Not Listed. Gray paper, with watermark, no block/serial number, arms reversed, "amelyeknek"
Pick Nem Listázza. Drapp papír, vízjellel, sorszám nélkül, fordított címerpajzs, "amelyeknek"
SOLD ~ ELADVA
$27 / 8100 Ft
 
142c
PNL 1
100 m AP
1946
1
UNC
gray paper, with watermark, normal arms - - picture soon. Took me 20 years to find it SOLD ~ ELADVA
drapp papír, vízjellel, szabályos címer - - kép nemsokára. 20 évbe tellett találni.
$100 /
29000 Ft
 
143b 
10 k AP 
1946 
 3
VF, VF+,
UNC
banknote's picture
UNC
gray paper, with watermark, without block/serial number, "5.970/1946"
drapp papír, vízjellel, sor/sorozatszám nélkül, "5.970/1946"
VF $2 / 530 Ft
VF+ $2.50 / 660 Ft
UNC $11.50 / 3060 Ft
 
144a
100 k AP
1946
3
VF, VF+, EF
banknote's picture
EF
gray paper, with watermark, with block/serial number, normal arms, "5970/1946" SOLD ~ ELADVA
drapp papír, vízjellell, sor/sorozatszámmal, szabályos címer, "5970/1946"
VF $1 / 200 Ft
VF+ $1.50 / 300 Ft
EF $2.50 / 500 Ft
 
144b 
100 k AP 
 1946
4
VF, 3xEF
gray paper, with watermark, no block/serial number, normal arms, "5970/1946"
drapp papír, vízjellell, sor/sorozatszám nélkül, szabályos címer, "5970/1946"
front almost brown instead of red

előoldal majdnem barna, piros helyett
VF $1.75 / 350 Ft
EF $3 / 600 ft
 
144d
100 k AP
1946
1
F+
banknote's picture
Gray paper, with watermark, with block/serial number, standard arms, "5600/1946"
Rarest adópengő that can be found - but only rarely. I only have VF in my collection

Drapp papír, vízjellel, sor/sorozat számmal, rendes címer, "5600/1946"
Legritkább adópengő ami található - de csak elvétve. Gyűjteményemben is csak VF van.
SOLD ~ ELADVA
$46 /
10580 Ft
 
144e 
100 k AP
1946 
6  
VF-, VF, 2xEF, AU, UNC
white paper, no watermark, no block/serial number, normal arms, "5600/1946" (AU has no folds but some wrinkles)
fehér papír, vízjel nélkül, sor/sorozatszám nélkül, szabályos címer, "5600/1946" (AU nem hajtott, de van kis gyűrődés)
VF- $2/400ft,VF $3/600 Ft, EF $4/800ft,
AU $5/1000 Ft,
UNC $9/1700 Ft
 
147
100 k AP
1946
1
F+
banknote's picture
Pénztárjegy with octagonal postal handstamp, with the abbreviation "KIR."
Pénztárjegy nyolcszögletű pecséttel, "KIR." (királyi) rövidítéssel
SOLD ~ ELADVA
$14/2650 Ft
 
148
PNL
1 m AP
pénztár-
jegy
(1946)
1
EF-
banknote's picture
SOLD ~ ELADVA
$47 / 10300 Ft
 
151
1 m AP
pénztárjegy
(1946)
1
F+
banknote's picture
 dark blue text ~ sötétkék szöveg SOLD ~ ELADVA
$20 / 5700 Ft
 
152
10 m AP
pénztárjegy
(1946)
1
VF/VF+
banknote's picture
SOLD ~ ELADVA
$35 / 9900 Ft
 
155b
PNL5
P157
10000 AP
pénztár-
jegy
(1946)
1
VF
banknote's picture
Uniface pénztárjegy without serial number and "Másra át nem ruházható" . Would be EF/AU (1 fold) but for paper-clip marks and one rough edge ~ Egyoldalú pénztárjegy, sorszám és "Másra át nem ruházható" nélkül. EF/AU lenne (1 alig látható hajtás) de kapocs nyomokat hagyott és egyenletlen az egyik széle.
SOLD ~ ELADVA
$60/ 13000 Ft
 
 M1a
 1 P
 1944
1
VF
banknote's picture
Much rarer than M1b. See the difference between M1a and M1b here! It looks better on scan, but is really VF. ~ Sokkal ritkább mint az M1b. Lásd a különbséget itt! Jobbnak néz ki a szkenen de tényleg VF.

SOLD ~ ELADVA
VF $14 / 3100 Ft

 
 M1b
 1 P
 1944
1
VF+
106 x 49mm printed area, underprint: vertical wavy lines, no block/serial number
106 x 49mm rajz nagyság, alapnyomat: függőleges hullámos vonalak, sor/sorozatszám nélkül
VF+ $1.50 / 300 Ft
 
 M2a
 1 P
 1944
2
F+, AU-, UNC
118 x 54mm print, underprint: horizontal wavy lines, no block/serial number
11 8 x 54 nyomtatás, alapnyomat: vízszintes hullámos vonalak, sor/sorozatszám nélkül
F+ $0.75,
AU- $5.50/1100
UNC $15.75/2900 Ft
 
M3
2 P
1944
1
VF+
 
 
$2 / 530 Ft
 
M4
5 P
1944
1
UNC
banknote's picture
 Picture is generic ~ tipikus kép SOLD ~ ELADVA
$6.50 / 1200Ft
 
M5
10 P
1944
1
UNC
banknote's picture
SOLD ~ ELADVA
$6.50 / 1730Ft
 
M6b
20 P
1944
2
F, UNC
 with block/serial number ~ sor/sorozatszámmal  
F $1/200 Ft, UNC $7.50/1500 Ft
 
M8
100 P
1944
4
2xF-, 2xF
 
F- $1/200Ft,
F$1.25/250 Ft
 
M8
100 P
1944
1
UNC
banknote's picture
.SOLD ~ ELADVA
$11.50 / 3060 Ft
 
M9
1000 P
1944
1
UNC
banknote's picture
No folds, no bends. Small black spots are NOT on note SOLD ~ ELADVA
Hajtatlan, hajlás nélkül. Pici fekete folt NINCS a bankjegyen
$190 / 53200 Ft
 
160a
100 Ft
1946
1
VF+
banknote's picture
SOLD ~ ELADVA
$108 / 23980 Ft
 
161
10 Ft
1947
1
AU
banknote's picture
No fold, no wrinkle. Would be UNC but some mounting remnant on the back that does not show on scan. In fact it visible only under certain lighting condition ~ Hajtatlan, gyűrődés sincs, tehát UNC kivéve a hátán maradék ragasztó? található ami nem mutatkozik meg a szkenen sőt csak bizonyos megvilágítás alatt látható. SOLD ~ ELADVA
$110 /
24000 Ft
 
162
20 Ft
1947
1
VF
banknote's picture
 SOLD ~ ELADVA
$120/ 27000 Ft
 
163
100 Ft
1947
1
VF-
banknote's picture
Would be VF but pinhole in center ~ VF lenne de tűlyuk van a közepén SOLD ~ ELADVA
$30 / 6450 Ft
 
165
20 Ft
1949
1
UNC
banknote's picture
Just a typical picture. You may also buy this and the above 20 ft with sequential numbering. Write! SOLD ~ ELADVA
Csak egy tipikus kép. De megveheted ezt a 20 Ft-ost az előző sorszámkövetővel együttt. Írj!
$62 /
14000 Ft
 
167
50 Ft
1951
1
UNC
banknote's picture
Just a typical picture ~ Csak egy tipikus kép SOLD ~ ELADVA
$70/15750 Ft
 
168as1
MINTA
10 Ft
1957
1
AU
banknote's picture
With MINTA perforation and red overprint. Not folded but the upper edge is slightly stained or dirty SOLD ~ ELADVA
MINTA perforációval és felülnyomattal. Nem hajtott de a felső szegély kissé foltos vagy piszkos
$90/
20250 Ft
 
168c
10 Ft
1962
2
VF, VF
 
VF $1 / 300 Ft
 
168c
10 Ft
1962
1
EF
 
EF $2 / 530 Ft
 
168c
PNL
10 Ft
Blu/KÉK
1962
1
VF-
banknote's picture
front
banknote's pictureback

Blue printing is rare enough for me to have seen only 3 pieces. One in my collection, one in the Adamovszky catalog and this is the 3rd one. 'Minus' is due to pinhole at bottom of Z (in TÍZ).
Kék
nyomat elég ritka, csak összesen hármat láttam. Egy a gyűjteményemben van, egyet az Adamovszky katalógusban láttam, s ez a harmadik. 'Mínusz'-t egy tűlyuk miatt adtam a Z alján
(a TÍZ-ben) RESERVED ~ LEFOGLALVA TL

SOLD ~ ELADVA

$310 /
93000 Ft

 
168e
10 Ft
1975
1
UNC
banknote's picture
Sold ~ Eladva
$13 / 4050 Ft
 
169f
20 Ft
1975
1
UNC
  SOLD ~ ELADVA
$5 / 1500 Ft
 
170f
50 Ft
1983
1
UNC
banknote's picture
 SOLD ~ ELADVA
$5 / 1500 Ft
 
171as1
MINTA
100 Ft
1957
1
AU
banknote's picture
With MINTA perforation and red overprint. Not folded but the upper edge is slightly stained or dirty
MINTA perforációval és felülnyomattal. Nem hajtott de a felső szegély kissé foltos vagy piszkos

SOLD ~ ELADVA
$100 /
30000 Ft
 
172a
500 Ft
1969
1
EF
SOLD ~ ELADVA
EF$6/1600 Ft
 
173a
1000 Ft
1983
1
EF
banknote's picture
B series dated March 25 ~ B sorozat, március 25 dátummal SOLD ~ ELADVA
$90 / 23000 Ft
 
173b
1000 Ft
1983
1
AU
banknote's picture
B series dated November 10 ~ B sorozat, november 10 dátummal SOLD ~ ELADVA
$10 / 2660 Ft
 
174a
100 Ft
1992
2
AU, UNC
UNC Sold ~ unc Eladva
AU $3/900 Ft,
UNC $4/1200 Ft
 
174c
100 Ft
1995
1
UNC
banknote's picture
Sold ~ Eladva
$16/$5100
 
176c
1000 Ft
1996
1
AU
banknote's picture
F series, not folded but bent ~ F sorozat, nem hajtott de hajlott SOLD ~ ELADVA
$45 / 12000 Ft
 
177a
5000 Ft
1990
1
UNC
banknote's picture
H series, metal strip is on the left ~ H sorozat, fémszál baloldalon Reserved ~ Lefoglalva KL SOLD ~ ELADVA
$200 / 64000 Ft
 
178
200 Ft
1998
4
UNC
banknote's picture
"FC" sequentially numbered ~ "FC" sorszámkövető SOLD ~ ELADVA
4 pc / 4 db
$32 / 9600 Ft
 
183b
10000 Ft
1998
1
VF+/EF-
banknote's picture
I am selling it at face value since I got an UNC ~ Csak a névértékét kérem mert kaptam egy UNC-ot SOLD ~ ELADVA
$47 / 10000 Ft
 
192(g?)
10000 Ft
2008
1
UNC
banknote's picture
AC series. So called polka-dot type. Others sell this note for at least $100 AC sorozat. U.n. pöttyös típus SOLD ~ ELADVA
$75 / 16500 Ft
 

207f?

20000 Ft
2022
1
UNC
banknote's picture
Yet unassigned Pick catalog number
Egyelőre csak előre jelzett Pick katalogus szám
$65 /34700 Ft
                 

RT ARROW
RT ARROW
 FOGOLY-TÁBOR PAPÍRPÉNZEK / POW CAMP PAPER MONIES
RT ARROW

POSTA
Lásd : http://postcalc.usps.gov/
Levél külföldre biztosítással méregdrága újabban... Postáért csak annyit kérek amennyit a postahivatal kér.

POSTAL SERVICE
See: http://postcalc.usps.gov/

Cost of overseas mail with insurance is a disaster lately... I only charge as much as the post office charges for mail.

RETURN TO INDEX