KÜLFÖLDI BANKJEGYEK
CSERÉRE VAGY ELADÁSRA
Rékay
Rékay András
Andrew Rekay
WORLD (OTHER THAN HUNGARIAN)
BANKNOTES FOR TRADE OR SALE
 
ITT MEGTALÁLOD A HIÁNYLISTÁMAT.

HA KERESEL EGY BANKJEGYET, SOKSZOR TUDOK RITKA MAGYAR ÉS OSZTRÁK BANKJEGYEKRŐL. VAGY HA VAN ELADNI VALÓ BANKJEGYED ÍRJ ITT!

Tartásfok az angol, nem a magyar definíció szerint, hacsak nincs úgy jelölve. Nézd meg itt a tévedések elkerülése végett!

Legkevesebb US$20 vagy 6000 Ft értékben adok el az első vétel esetén.
Postaköltséget és ha kell biztosítást a vevő fedezi. Lásd legalul!

Elfogadok US dollárban készpénzt (a vevő felelősségére - lásd a Megjegyzést alább), csekket, utalványt vagy money order-t a nevemre kiírva (de csak USA banktól, mert külföldi banktól kis összeg beváltása túl sokba kerülne) vagy banki utalást az USA számlámra. PayPal szintén OK, ha az átutalandó összeghez hozzáadsz 4%-ot (Nekem valamivel többe kerül minden PayPal utalás.
PayPal e-mail: a.rekay#att.net ~ használj @-et # helyett).
És elfogadok utalást a magyar bankszámlámra.
Alkalomadtán kivételt teszek és elfogadok készpénzt euróban is.

Írj itt, s add meg a bankjegyek Pick számát, értékét, évét és tartásfokát!

Megjegyzés: Bár a vevőé a felelősség, kisebb tételeknél én is néha készpénzt küldök, mert ez a legolcsóbb megoldás. De csak Amerikán belül. Külföldről rizikós mert a gépek észlelik a bankjegy fémtartalmát s valaki elteheti magának. Megjegyzem, a régi pénzeknek nincs fémtartalma.

YOU'LL FIND MY  WANT LIST HERE.

IF YOU ARE LOOKING FOR A BANKNOTE, I OFTEN HAVE INFORMATION ON RARE HUNGARIAN AND AUSTRIAN NOTES. OR IF YOU HAVE BANKNOTE(S) FOR SALE WRITE HERE!

Grades are according to American, not Hungarian grading, unless marked differently.

Minimum US$20 or 6000 Ft first time purchase.
Shiping and if wanted insurance are paid by buyer. See at the bottom!

In US dollars, I accept cash (at buyer's risk - see Note below), check or money order to my name (but only drawn on US banks since it would cost too much to cash a small amount from foreign banks) or wire transfer to my USA bank account. PayPal is also OK as long as you add 4% to the required amount (It costs me somewhat more for each PayPal transfer.
PayPal e-mail: a.rekay#att.net ~ use @ instead of #).
I also accept wire transfer to my bank account in Hungary.
On occasion I make an exception and also accept cash in Euro.

Write here, and specify the note's Pick number, face value, year and grade!

Note: Although risk belongs to the buyer, I also send cash at times if the amount is small since it is the least expensive way. But only within the US. It is risky from overseas, since the machines sense the metal content and someone may put it aside for himself. Note that older banknotes have no metal content.

Félreértések elkerülése végett a külföldi valuták értékelését a Yahoo szerint fogadom el:
http://finance.yahoo.com/q/bc?s=USDHUF=X&t=3m&l=on&z=m&q=l&c=
(Ha kell, a forintról válts a szóbanforgó valutára)

To avoid missunderstanding, I accept foreign currency exchange rate into USD according to Yahoo:
http://finance.yahoo.com/q/bc?s=USDHUF=X&t=3m&l=on&z=m&q=l&c=
(If needed, switch from forint to subject currency)
 
LEFT ARROW
 HUNGARIAN BANKNOTES
 MAGYAR BANKJEGYEK
 SZÜKSÉGPÉNZEK, XIX-XX. SZÁZAD  
 EMERGENCY - PROVISIONAL ISSUES, 19th - 20th CENTURIES
 
RT ARROW
 FOGOLY-TÁBOR PAPÍRPÉNZEK / POW CAMP PAPER MONIES
RT ARROW

Rövidítések / Abbreviations
Érték / Value: f= fillér, Ft= Forint, K= Korona, P= Pengő, AP= AdóPengő; k= 1000, m= 1000000, Md= 1000 m
PNL= Pick Nem Jegyzi ~ Pick Not Listed

A LISTA ALKALOMADTÁN HETENTE 2X-3X VÁLTOZHAT, ÍGY MOST TUDASD VELEM HA KELL VALAMI !
THE LIST MAY AT TIMES CHANGE 2X-3X PER WEEK. SO IF YOU NEED ANYTHING, NOW IS THE TIME TO LET ME KNOW !
Felújítva 2023.X.6 ~ Updated 10/6/2023

 
OSZTRÁK ÉS KÜLFÖLDI ELADÓ BANKJEGYEK ~ AUSTRIAN AND WORLD BANKNOTES FOR SALE


Írj itt ~ Write here

Jobb tartásban kéne az ami nekem van? Vedd meg ami itt található és amikor találsz jobbat eladod azt ami már megvan
!
Want better grade than what I offer? Buy what you find here and when you find a better one, sell the one you already have!
 
Ország
Country
Pick
szám / number
Névérték
Face Value
Év
Year
Tartásfok
Grade
Megjegyzés ~ Comment
Hány
Quan
Ár egyenként
Price each
USD >? converter
Austria
A3, A4, A5, A6, A7
5G, 10G, 25G, 50G, 100 Gulden
1762
 
banknote's picture
banknote's picture
banknote's picture
banknote's picture
banknote's picture
Formulare. A legelső papírpénzek, Mária Terézia idejéből! Mikor fogsz találni ilyen teljes sorozatot mégegyszer? Bankjegyenként 92800 Ft-ért? ~ The very first paper notes, from times of Maria Theresia! When will you again find such full set? At $453 per note?
5

Eladva ~ Sold
$1935 /
430000 Ft

Austria
A29
1 Gulden
1800
UNC
banknote's picture
Mikor találsz mégegyszer UNC-ot?! Ez az első amit találtam ELADVA/SOLD
When will you again find an UNC?! This is the first one I found!
1
$200 /
43000 Ft
Austria
A30a
2 Gulden
1800
VF
banknote's picture
 
1
$200 /
62000 Ft
Austria
A31a
5 Gulden
1800
UNC
banknote's picture
Mindíg kibontom az egységbe zárt bankjegyet, kivéve ha eladásra szánom
I always remove the encapsulated banknote - unless it is for sale

1
$630 /
189000 Ft
Austria
A31a
5 Gulden
1800
UNC
banknote's picture
A papír fehér csak a szkenner bolondozik ~ My scanner is acting up, but the paper is white
1
$630 /
189000 Ft
Austria
A32a
10 Gulden
1800
AU
banknote's picture
 ELADVA ~ SOLD
1
$410 /
109000 Ft
Austria
A33
25 Gulden
1800
"EF"
banknote's picture
2 halvány hajtással (ami nem töri meg a papírt) és le van préselődve (nem préselve), ami EF/T2 lenne . De foltos. Így VF-nek hívom. Csak 4-el találkoztam a múlt 5 évben, 3 roszabb tartásban... A jobbikat (EF) $1382-ért adták el.
With 2 light folds (that does not break the paper's surface) and it is pressed down (due to storage), which would be EF/T2. But it has spots. Thus I call it VF. I have only seen 4 in the past 5 years, 3 in lower grade... The better one (EF) sold for $1382
.
1
Eladva ~ Sold
$600 /
133200 Ft
Austria
A38a
5 Gulden
1806
VG
banknote's picture
Bal oldala és jobb also sarka egérlátta. Különben AU lenne ~ Left side and right bottom corner are mising small bites. Otherwise it would be AU
1
$90/
28800 Ft
Austria
A39a
10
Gulden
1806
AU
banknote's picture
Mindíg kiveszem a bankjegyet az egységbezárt borítékból, kivéve ha eladásra szánom
I always remove the note from the encapsulation - unless it is for sale
1
$570 /
171000 Ft
Austria
A40a
25 Gulden
1806
VF
banknote's picture
ELADVA ~ SOLD
1
$1080/
300000 Ft
Austria
A40a
25 Gulden
1806
VG
banknote's picture
Lefoglalva ~ Reserved SzZ
1

$500/
150000 Ft

Austria
A41a
50 Gulden
1806
VG+
banknote's picture
Van néhány pici lyuk ami nem látható a képen ~ Some small holes exist that can not be seen on the scan
ELADVA ~ SOLD
1
$1300 /
357500 Ft
Austria
A42a
100
Gulden
1806
F? VF?
 
Jött de csak G tartásban így megy vissza ~ Came but in G grade so it goes back
1
$ / Ft
Austria
A44a
1 Gulden
1811
UNC
banknote's picture
A pár kis pötty a hátoldalon papírhiba ~ Small flecks on the back are blemishes in the paper
1
$1215/
376000 Ft
Austria
A52b
10 Gulden
1813
EF
banknote's picture
Formular ~ Formular ELADVA/SOLD
1
$108 /
21600 Ft
Austria
A61a
5 Gulden
1825
G
banknote's picture
Restaurált ~ repairedELADVA ~ SOLD
1
$2880 /
766000 Ft
Austria
A70a
5 Gulden
1841
VF
banknote's picture
 
1
$2770 /
817000 Ft
Austria
A71a
10 Gulden
1841
G/VG
banknote's picture
2 kis ragasztószalag, sarokhiány, tűlyukak ~ 2 small tapes, corner missing, pinholes
1
$1910 /
573000 Ft
Austria
A81a
1 Gulden
1848
VF+
banknote's picture
 1.7.1848 Más EFnek hívná. Ennél jobbat 2008-ban láttam utóljára ~
Others would call it EF. the last time I saw one in a better grade was in 2008
ELADVA ~ SOLD
1
$165/
43890 Ft
Austria
A82a
2 Gulden
1848
VF/VF+
banknote's picture

 1.7.1848

1
$1020 /
326400 Ft
Austria
A82a
2 Gulden
1848
VF
banknote's picture
 1.7.1848
1
$920 / 307200
Austria
A83
10 Gulden
1854
P
banknote's picture
Ha érdekel javítás nélkül, tegyél ajánlatot itt mielőtt restaurálom ELADVA/SOLD
If you want it without repairs, make an offer here before I start restoration
1
$ / Ft
Austria
A84
1 Gulden
1858
VF
banknote's picture
 Hamisítvány/Fälschung ~ Forgery/Fälschung ELADVA/SOLD
1
$76/16800 Ft
Austria
A85
10 Gulden
1858
VF+
banknote's picture
Nem láttam jobbat a múlt 10-15 évben ELADVA/SOLD
I have not seen a better one in the last 10-15 years.
1
$2600 /
754000 Ft
Austria
A88
5 Gulden
1859
VF
banknote's picture

1
$710 /
211600 Ft
Austria
A89
10 Gulden
1863
VF
banknote's picture
ELADVA/SOLD
1
$1225 /
365000 Ft
Austria
A91
6 Kreuzer
1849
UNC/UNC-
banknote's picture
ELADVA/SOLD
1
$87 /19100Ft
Austria
A93a
10
Kreuzer
1860
UNC-
banknote's picture
A kép tipikus. Az eladó bankjegy szintén tökéletes, kivéve 1 tűlyukat (ezért a mínusz)
Picture is typical. The note for sale is perfect, except for 1 pinhole (thus the minus sign)

1
$90/
20000 Ft
Austria
A94
sh 2
10 Kreuzer
1860
VF
banknote's picture
2 darabos ív. Gyűrött és kicsit piszkos de mégis VF.
2 pc sheet. Wrinkled and somewhat dirty, but still VF
1
ELADVA/SOLD
$78/16000 ft
*Austria
A121
5 Gulden
1849
VF+
banknote's picture
front
banknote's picture
back

banknote's picture

large
front

banknote's picture

large
back
Egy helyen keresztbe hajtott és van egy majdnem láthatatlan második hajtás. Más kis hibák is vannak. A képek megmutatják. Folded accross in one place and there is an almost invisible second fold. There are some other small problems. The pictures show them.
1
ELADVA/SOLD
Tegyél
komoly a-
jánlatot $-ban!
Make a se-
rious offer in $!
*Austria
A150
1 Gulden
1866
EF+
banknote's picture
 
1
$72
*Austria
A151a
5 Gulden
1866
EF-
banknote's picture
Ritka fekete (nem piros) a sorozatszám! 1 erős hajtás + gyűrődések. ~ With rare black (not red) block number. 1 hard fold + wrinkling
1

ELADVA/SOLD
$580

Austria
A152a
50 Gulden
1866
F-
banknote's picture
Nincs lyuk, nem szakadt ~ No holes or tears  
$1675 / 502000 Ft
Austria
Richter
W45
1000 Gulden
187x
VG/F
banknote's picture
Wiener Commissions Bank vízjellel/with watermark
(nem tudok jól németül) valószínű kamatos utalvány ~ (my German is weak) probably interest bearing voucher
Kuponnal vagy 90 nap lejárattal idáig nem láttam ~ Never seen one with coupon or with 90 day termination
ELADVA ~ SOLD
1
$980/
259000 Ft
Austria
Pick-Richter
W53c
100 Gulden
187x
VG
banknote's picture
Cassa-Schein
Wiener Commissions Bank
1
ELADVA/SOLD
$800
Austria
A153
1 Gulden
1882
UNC
banknote's picture
ELADVA/SOLD
1
$372 /
107800 Ft
Austria
A154
5 Gulden
1881
AU?
UNC?
banknote's picture
Kép csak egy példa Jött de csak VF volt így visszaadtam.
Picture is just an example Came, but was VF so I gave it back
1
$ / Ft
Austria
A156
1 Gulden
1888
UNC
banknote's picture
Tökéletes UNC. De mérete (100 mm x 66 mm) valamivel kisebb mint amit a katalógusok jeleznek, tehát valószínű, hogy ismeretlen oknál fogva a szegély meg van nyírva. ~ It is a perfect UNC. But its size (100 mm x 66 mm) is a bit smaller than catalogs indicate, so the edges probably have been trimmed for an uknown reason.
1
$90/
19800 Ft
Austria
A156
1 Gulden
1888
VF
banknote's picture
 
1
$180 /
57600 Ft
Austria
A156
1 Gulden
1888
EF+
banknote's picture
Ára legalább 20%-al alacsonyabb mint minden más közelmúltban eladott darabé ELADVA ~ SOLD
Its price is at least 20% lower than that of all recent sales

1
$150 /
41250 Ft
Austria
(Eger)
PNL
10 kreuzer
18xx
VG/F
banknote's picture
Ez a bankjegy NEM a magyar Egerből való. Ez az Eger nyugat Csehországban van és ma Cheb-nek hívják. VF lenne, de van egy majdnem 2 cm-es szakadás a szegélyén
This note is NOT from the Hungarian city of Eger. This Eger is located in Western Bohemia and it is called Cheb today. It would be VF but has an approx. 2 cm long tear in the margin.
1
ELADVA~SOLD
$60/9900 Ft
Austria
1
10 Gulden
1880
F+
banknote's picture
Szép VF lenne de 6 mm-es szakadás az alján ELADVA/SOLD
Would be a beautiful VF but is torn about 7/32" at the bottom
1
$240/
52800 Ft
Austria
2
100 Gulden
1880
G
banknote's picture
Hamisítvány ~ forgery
Öreg, de most próbálom kitalálni, hogy korabeli vagy sem. Május 12-ig eladó saját felelősségedre. Azután visszatérítem régi tulajdonosához.
Old, but I am now trying to find out if contemporary or not. You buy it at your risk until May 12. After that it goes back to previous owner.
1
Visszaküldve
Returned
$300/62000 Ft
Austria
4
10 Kronen
1900
F+
banknote's picture
 Elcserélve ~ Traded
1

$930 /
255000 Ft

Austria
5
20 Kronen
1900
VF/VF+
banknote's picture
Eladva ~ Sold
1
$1250 /
375000 Ft
Austria
6
50 Kronen
1902
VF+
banknote's picture
2 hajtással, csak nem látszanak a szkenen. A sötét-világos csíkok (moiré) csak a scanner hibája és nincs a bankjegyen ~ with 2 folds just can not be seen on the scan. The dark-light stripes are created by the scanner (moiré) and are not on the note. ELADVA ~ SOLD
1
$700 /
196000 Ft
Austria
MUSTER
6
50 Kronen
1902
UNC
banknote's picture
2004-ben láttam MUSTER-t utóljára és az sem volt tökéletes UNC mint ez. Az u.n. PMG garantálja a tartását. ~ I saw the last MUSTER in 2004 but it was not a perfect UNC like this one. PMG guarantees the grade. ELADVA ~ SOLD
1
$865 /
190000 Ft
Austria
7
100
Kronen
1902
AU?
UNC?
banknote's picture

TALÁN IDŐVEL JÖN ~ MAY COME IN TIME A bemutatott kép NEM az ami eladó lesz.
BECSAPTAK MAJD FELJELENTETTEM AZ ELADÓT CSEHORSZÁGBAN A RENDŐRSÉGEN ~
I WAS CHEATED IN THE CZECH REPUBLIK AND I IN TURN REPORTED THE CRIME TO THE POLICE
The picture shown is NOT the one that will be for sale
Feltételesen lefoglalva - conditionally reserved RP

1
$ / Ft
Austria
8a
1000 Kronen
1902
UNC-
banknote's picture
Without stamp. Minus is for a just about invisible small bend ELADVA/SOLD
Pecsét nélkül. Mínusz egy majdnem láthatatlan kis hajlásért
1
$32 /
5950 Ft
Austria
9
10 Kronen
1904
UNC
banknote's picture

Ritkaságok árai ívelnek felfele... Könnyebb ma megvenni mint holnap ELADVA/SOLD

1
$250 /
76000 Ft
Austria
10
20 Kronen
1907
AU
banknote's picture
A múltban vettem-eladtam pár AU és UNC darabot, de manapság keveset látok ebben a tartásban.
I bought and sold several AU and UNC in the past, but now I see very few in these grades
ELADVA ~ SOLD
1
$560 /
155600 Ft
ustria
11
100
Kronen
1910
VF+
banknote's picture
ELADVA ~ SOLD
1
$1300 /
331500 Ft
Austria
12
100 Kronen
1912
VF
banknote's picture
Magyar oldal jobb szélén 2 ragasztó nyom ami nem látszik a szkenen
2 tape marks on the right edge of the Hungarian side which does not show on scan
1
$4.50/1260 Ft
Austria
PNL
12x
100 Kronen
1912
UNC
banknote's picture
Előoldal-próbanyomat. Elég ritka ahhoz, hogy Pick és Richter katalógusokban még nincs kép
Front-only test print. Rare enough not to have a picture yet in Pick and Richter catalogs
ELADVA ~ SOLD
1
$970/
262870 Ft
Austria
13
20 Kronen
1913
2xVF
banknote's picture
Első kiadás, pecsét nélkül ~ First issue, without overstamp
1
2 pc $20/5600 Ft
Austria
13
20 Kronen
1913
AU
banknote's picture
Első kiadás, pecsét nélkül. Először UNC-nak néztem, mert közel áll
First issue, without overstamp. At first I considered it UNC, since it is very close
1
ELADVA/SOLD
$25/5500 Ft
Austria
13
20 Kronen
1913
UNC
banknote's picture
Első kiadás. MÁSOLAT. Ajándék ha vetttél valamit legalább $75-ért, de kérned kell!
First issue. COPY. Gift, if you bought something for at least $75, but you have to ask for it!
1
$0/0 Ft
Austria
14
20 Kronen
1913
VG
II auflage GIFT - AJÁNDÉK
1
$free
Austria
15
50 Kronen
1914
UNC
banknote's picture
Pecsét nélkül. Ára 10%-al alacsonyabb mint minden más közelmúltban eladott legalacsonyabban eladott darabé
Without handstamp. Its price is 10% lower than that of the least expensive recently sold same note
ELADVA ~ SOLD
1
$157/
40200 Ft
Austria
17a,
17b
2 Kronen
1914
both VF/VF-
banknote's picture
Bxxxx és Cxxxx sorozat ~ Bxxxx and Cxxxx series Eladva ~ Sold
2
$83 /
23240 Ft
Austria
MUSTER
17a
2 Kronen
1914
UNC-
banknote's picture
Bxxxx sorozat MUSTER. Nincs hajtva, de ragasztó vagy másnak a halvány nyoma látható a hátoldalon. Csak C MUSTERT láttam idáig (utóljára 2005-ben)
Series Bxxxx MUSTER. Not folded but light mounting marks are seen on the back. Only C MUSTER seen so fat (last in 2005).
1
ELADVA ~ SOLD
$220 /
47900 Ft
Austria
17b
2 Kronen
1914
UNC-
banknote's picture
Cxxxx sorozat ~ Cxxxx series ELADVA/SOLD
1
$25/7050Ft
Austria
19
10 Kronen
1915
EF
banknote's picture
DÖ nélkül ~ without DÖ ELADVA ~ SOLD
1
$18 /4790 Ft
Austria
21
2 Kronen
1917
UNC
banknote's picture
banknote's picture
Sorszámkövető, DÖ nélkül ~ sequential serial numbers, without DÖ LEFOGLALVA ~ RESERVED KL
ELADVA ~ SOLD
2
2db / 2pc
$20 /5320 Ft
Austria
Axxxx
21x
2 Kronen
1917
UNC
banknote's picture
A 1036 sorozatszám ~ A 1036 block number ELADVA/SOLD
1
$85 /
22610 Ft
Austria
PNL
21
2
Kronen
1917
UNC
banknote's picture
Barna próbanyomat kemény papíron (1 oldalú, osztrák oldal). Richter 168c
Brown test print on cardboard (uniface, Austrian side). Richter 168c

ELADVA ~ SOLD
1
$210 /
56910 Ft
Austria
23
25
Kronen
1918
EF-
banknote's picture

block no. 1108 ELADVA/SOLD
Ára több mint 10%-al alacsonyabb mint minden más közelmúltban legalacsonyabban eladott darabé
Its price is more than 10% lower than that of the least expensive recently sold same note

1
$126 /
33500 Ft
Austria
Richter
171b
200 Kronen
1918
G+
banknote's picture
000 015 sorozatszámmal (vessző nélkül a 3. nulla után, nagyon szokatlan. Egyetlen amit láttam) ELADVA/SOLD
Block number 000 015 (no comma after the 3rd zero, highly unusual. The only one seen)


1
$780 /
222000 Ft

Austria
MUSTER

25s
10000
Kronen
1918
UNC
banknote's picture
MINTA UNC de egyelőre csak egy tipikus kép
SPECIMEN UNC, but for now it is only typical picture

ELADVA ~ SOLD
1
$ / Ft
Austria
42a
2 Kronen
1917
VF
banknote's picture
"Ausgegeben nach dem 4. Oktober 1920" ELADVA/SOLD
pecsét a német oldalon ~ stamp on German side
1
$82/
18000 Ft
Austria
42a
2 Kronen
1917
VF-
banknote's picture
"Ausgegeben nach dem 4. Oktober 1920" ELADVA/SOLD
pecsét a német oldalon ~ stamp on German side
1
$73/
16000 Ft
Austria
44
20 Kronen
1913
VF+
banknote's picture
"Ausgegeben nach dem 4. Oktober 1920" ELADVA/SOLD
1
$90 /
19800 Ft
Austria
48
1000
Kronen
1902
UNC-
banknote's picture
"Ausgegeben nach dem 4. Oktober 1920" ELADVA ~ SOLD
pecsét a német oldalon ~ stamp on German side
1
$120 /
24000 Ft
Austria
51a
10 Kronen
1915
7 x UNC
banknote's picture
Deutschösterreich (német és magyar oldal ~ German and Hungarian sides) ELADVA/SOLD
1 db-ot 1500-2100 ft-ért veszik! Hát nem megéri!?
7
mind/all 7 db/pc
$35/7530 Ft
Austria
53a
20 Kronen
1913
UNC
banknote's picture
II. kiadás, Deutschösterreich ~ Issue II, Deutschösterreich Rövid ideig nem kapható ~ Not available for a short while
1
$15/3390 Ft
Austria
58
1000 Kronen
1902
VF
banknote's picture
ECHT OESTERREICHISCH-UNGARISCHE...+ DEUTSCHÖSTERREICH pecsét,
magyar hátoldallal
ECHT OESTERREICHISCH-UNGARISCHE...+ DEUTSCHÖSTERREICH overprints
with Hungarian back
Rövid ideig nem kapható ~ Not available for a short while
1

$30/
6780 Ft

Austria
59
1,000
Kronen
1902
VF+
banknote's picture
Deutschösterreich felülnyomat. Átlós hajtások ami nem töri meg a papír felületét. Mindkét oldal német szöveg
Deutschösterreich overprint. Both sides German text.
1
$5.50/1240 Ft
Austria
60
1,000
Kronen
1902
UNC
banknote's picture
Deutschösterreich felülnyomat. Hátoldalon két hölgy és díszítés ELADVA/SOLD
Deutschösterreich
overprint. On back 2 ladies and ornaments
.
1
$5.50/1220 Ft
Austria
65
10,000 Kronen
1918
UNC
banknote's picture
Deutschösterreich. I. kiadás. Csak egy tipikus kép ELADVA/SOLD
Deutschösterreich 1st issue. Only a tTypical picture
1
$29 /
6440 Ft
Austria
66
10,000 Kronen
1918
UNC
banknote's picture
Deutschösterreich. II. kiadás. Hátoldalon két hölgy és díszítés. Csak egy tipikus kép. ELADVA/SOLD
Deutschösterreich 2nd issue. On back 2 ladies and ornaments. Typical picture only.

1
$29 /
6640 Ft
Austria
80
50,000
Kronen
1922
VF
banknote's picture
 CSERÉLVE ~ TRADED
1
$48 /
10300 Ft
Austria
81
100,000
Kronen
1922
VF
banknote's picture
ELADVA/SOLD
1
$89 /
19600 Ft
Austria
85
10000 K
1924
VF
banknote's picture
ELADVA/SOLD
1
$3 / 700 Ft
Austria
87
1 Sch/
10000 K
1924
"AU"
banknote's picture

 AU lenne egy sarok hajlással de van rajta 2 kis szürke folt, valószínű nyomdaeredetü ~ It would be AU but it has 2 small grey spots, probably printer's mistake ELADVA/SOLD

1
$22 / 5170 Ft
Austria
89
10 Sch
1925
VF
banknote's picture
 4 hajtással ~ 4 folds ELADVA/SOLD
1
$120/26400 Ft
Austria
MUSTER
90s
20 Sch
1925
UNC
banknote's picture
Meg kell említenem a ritkaságát? Hányat láttál mióta gyűjtessz??
Sould I mention its rarity? How many have you seen since you started collectiong??

ELADVA ~ SOLD
1
$1500 /
420000Ft
Austria
91
100 Sch
1925
G
banknote's picture
Nem a legszebb viszont ritka és nem drága. Nem hiányzik belőle, de szakadt és ragasztott 2 irányban végig. Scan nem mutatja a ragasztószallagot. Szerintem restaurálni kéne. ~ Not a pretty note but is rare and not expensive. No missing pieces but is torn and is taped in 2 directions all the way. Scan does not show the tape. In my opinion it should be repaired ELADVA ~ SOLD
1
$540 /
122000Ft
Austria
93
5 Sch
1927
VG+
banknote's picture
ELADVA ~ SOLD
1
$15 /
3390 Ft
Austria
94
10 Sch
1927
VF
banknote's picture
ELADVA ~ SOLD
1
$25 /6650 Ft
Austria
95
20 Sch
1928
VF
banknote's picture
ELADVA/SOLD
1
$30 / 7050Ft
Austria
96s
50 Sch
1929
AU
banknote's picture
 MUSTER
1
$1700 /
527000 Ft
Austria
99b
10 Sch
1933
VF
banknote's picture
ELADVA ~ SOLD
1
$30 / 6780Ft
Austria
100
50 Sch
1935
VF
banknote's picture
 ELADVA ~ SOLD
1
$455 /
121000 Ft
Austria
MUSTER
100s
50 Sch
1935
UNC
banknote's picture
Utóljára 2014-ben láttam eladásra. Akarsz várni még évekig?
The last time I saw this for sale was in 2014. Wanna wait for years?!

ELADVA ~ SOLD
1
$750 /
210000Ft
Austria
SPECIMEN
108s
25 Sch
1944
UNC
banknote's picture

Allied Military Authority / Allierte Militärbehörde.
Míg MUSTER-ből láttam 3-at rendes sorozatszámmal évekkel ezelőtt, össznullás SPECIMEN-ből 2-t láttam. Egyet amin pecsételve volt a SPECIMEN és ezt a perforált bankjegyet. Lehet, hogy egyedülálló.
While I have seen 3 MUSTERs years ago with normal serial numbers, I have only seen 2 all-zero serial numbered SPECIMEN. One with handstamped SPECIMEN and this perforated one. Possibly unique.

1
$2900 /
899000 Ft
Austria
111
1000 Sch
1944
UNC-
banknote's picture
Allied Military Authority / Allierte Militärbehörde ELADVA/SOLD
Mínusz csak a sarkok miatt ~ Minus for the corners only
1
$690 /
155000 Ft
Austria
113b
1 RM
1945
VF/VF+
banknote's picture
Orosz megszállás. A bal 1-es alatt 3 mm (nem 2) a távolság a REICHS-ig ELADVA/SOLD
Russian occupation. Distance below left 1 to REICHS is 3 mm (not 2)
1
$24 /
5280 Ft
Austria
114
10 Sch
1945
VF
banknote's picture
ELADVA/SOLD
1
$3/550 Ft
Austria
116
20 Sch
1945
AU
banknote's picture
ELADVA/SOLD
1
$20/4400 Ft
Austria
MUSTER
118
100 Sch
1945
UNC
banknote's picture
 ELADVA/SOLD
1
$400 /
112000 Ft
Austria
124s
MUSTER
100 Sch
1947
EF+
banknote's picture
This MUSTER comes with 0 serial/block numbers, therefore you can be certain that this is not a forgery. Very few Austrian MUSTER notes can be found with 0 serial/block numbers. UNC sold for 650 euro elsewhere.
Ez a MUSTER nullás sor/sorozatszámmal jön, tehát biztos lehetsz abban hogy ez nem hamisítvány. Nagyon kevés osztrák nullás MUSTER-t lehet találni. Máshol eladtak egy UNC-ot 650 euro-ért.
1
ELADVA/SOLD
$610/105000 Ft
Austria
129b
20 Sch
1950
VG/F
banknote's picture
OESTERREICHISCEE az alapnyomatban, NEM OESTERREICHISCHE
OESTERREICHISCEE in underprint, NOT OESTERREICHISCHE
1
$16.80/4470 Ft
Austria
MUSTER
136s
20 Sch
1956
AU
banknote's picture
  ELADVA/SOLD
1
$100 /
27500 Ft
Austria
142
20 Sch
 1967
EF
 
1
$2.50/650 Ft
Austria
143a
50 Sch
 1970
VF
banknote's picture
ELADVA/SOLD
1
$7/1500 Ft
Canada
85a or c
$1
1973
F
ELADVA/SOLD
1
$1
Canada
86a
$2
1974
VF
 
1
$2/520 Ft
Canada
92a
$5
1979
VF
 
1
$10/2630 Ft
     
 
 
Republic of China - Taiwan Bank
 
 
China
1989
100 Yüan
1987
VF
ELADVA/SOLD 
1
$2
Croatia
28
5 Kuna
1993
UNC
banknote's picture
Pick Nem Listázza, egyoldalú fázisnyomat sorszám nélkül
Pick Not Listed uniface test print, no serial number
2
$10/2660 Ft
egyenként~each
Croatia
30
20 Kuna
1993
UNC
banknote's picture
Pick Nem Listázza, egyoldalú fázisnyomat sorszám nélkül
Pick Not Listed uniface test print, no serial number
2
$14/3720 Ft
egyenként~each
Croatia
35
500 Kuna
1993
UNC
banknote's picture
Pick Nem Listázza, 2 fázisnyomat sorszám nélkül
Pick Not Listed 2 test prints, no serial number
2 sets
$16/4260 Ft
szettenként
each set
Cuba
94cs
1 Peso
1965
UNC
banknote's picture
MINTA ~ SPECIMEN ELADVA/SOLD
1
$47/10340 Ft
Czech Republic
11
50 Korun
1994
EF+
ELADVA/SOLD
1
$2
Dominican
Republic
120s3
20 pesos
1988
UNC
banknote's picture
MINTA ~ SPECIMEN ~ MUESTRA ELADVA/SOLD
1
$54 /
11600 Ft
East Caribbean States
13d
1 dollar
(1965)
AU
  ELADVA/SOLD
1
$9/1930 Ft
England
(Great Britain)
PNL
10 Pounds
1856
VG+
banknote's picture
Bank of England, Henry Bradbury essay. Uniface. It is a forgery. The paper is thin and the surface has slight ridges to the touch. It is not signed and the engraving is certainly not first rate. (An original sells for about $800 in this grade 7/2010)
1
$47/
12500 Ft
England
(Great Britain)
374g
1 Pound
(1970-77)
UNC
ELADVA/SOLD
1
$7/1500 Ft
Germany
73
500 Mark
1922
F
ELADVA/SOLD
1
$1/180 Ft
Germany
180a
10 Reichsmark
1929
F,F
 
2
$0.50/140 Ft
Germany
181a
20 Reichsmark
1929
VF
 
1
$1/270 Ft
German
Demokratic
Republic
29a
20 Mark
1975
EF-
East Germany. Serial No. CP 167054 ELADVA/SOLD
1
$2/430 Ft
German
Federal Republic
31d
10 Deutsche
Bundesmark
1980
AU
West Germany  
1
$10/2660 Ft
(Gov of) Hong Kong
316
1 dollar
(1940-41)
VG
 
1
$4/1060 Ft
(Gov of) Hong Kong
325b
1 cent
(1971-81)
UNC
ELADVA/SOLD
1
$0.50/100 Ft
Greece
195a
50 Drachmai
1964
UNC
 
1
$2/530 Ft
Greece
196b
100 Drachmai
1967
AU+
  ELADVA/SOLD
1
$3.50/700 Ft
Italy
M8
100 Lire
1918
F
banknote's picture  Cassa Veneta Dei Prestiti .
1
ELADVA/SOLD $31
Italy
109a
1000 Lire
1982
F
 
1
$0.50/130 Ft
Italy
109b
1000 Lire
1982
VF, EF
 
1 2
VF $0.50/90Ft
EF $1/260 Ft
Italy
111b
5000 Lire
1985
EF
ELADVA/SOLD
1
 ELADVA/SOLD $4
Italy
114a
1000 Lire
1990
VF, AU
 
2
VF $1/260 Ft
AU $2.25/590 Ft
Italy
115
2000 Lire
1990
VF
 
1
 ELADVA/SOLD
$1.50
Asinara
POW
PNL
5
Centesimi
1916
UNC
banknote's picture (Olasz 5+10 Centesimi UNC együtt 98280 Ft ~ Italian 5+10 Centesimi UNC together $390)
1
$200 /
50400 Ft
Asinara
POW
PNL
10
Centesimi
1916
UNC
banknote's picture (Olasz 5+10 Centesimi UNC együtt 98280 Ft ~ Italian 5+10 Centesimi UNC together $390)
1
$210 /
52920 Ft
Laos
34s
5000 Kip
1997
UNC
banknote's picture
MINTA ~ SPECIMEN ELADVA/SOLD
1
$52 /
11440 Ft
Malaysia
27a
1 Ringitt
(1986)
VF
 
2
$0.75/200 Ft
Malaysia
27b
1 Ringitt
(1989)
VF
 
1
$0.75/200 Ft
Malaysia
28b
5 Ringitt
(1989)
VF
 
1
$3/790 Ft
Mexico
54p
20 Peso
1970
UNC
ELADVA/SOLD 
1
$8/1460 Ft
Mexico
 59l
1 Peso
1970
 VG
ELADVA/SOLD
1
$0.10
Mexico
 60l
5 Peso
1970
 VF+
 ELADVA/SOLD
1
$0.50/90 Ft
Mexico
 62a
5 Peso
1969
 VF
 ELADVA/SOLD
1
$0.50/90 Ft
Mexico
 63g
10 Peso
1974
 AU
ELADVA/SOLD 
1
$0.80/145 Ft
Mexico
 64b
20 Peso
1973
 VF
ELADVA/SOLD
1
$0.30
Mexico
 65a
50 Peso
1973
 VF
 ELADVA/SOLD
1
$1/180 Ft
Mexico
 79a
500 Peso
1983
 VF
 ELADVA/SOLD
1
$1/180 Ft
Mexico
 80b
1000 Peso
1984
 F
 ELADVA/SOLD
1
$0.50/90 Ft
Nepal
31a
10 Rupee
(1985-87)
UNC
banknote's picture
Aláírások nem azok amit a Pick jelöl.
Signatures not as listed in Pick catalog
4
$2.50/660 Ft
Peru
 111
1000 Soles
 1975
 VG
 ELADVA/SOLD
1
$2/360 Ft
Peru
 113
50 Soles
 1977
 VF
ELADVA/SOLD
1
$0.25
Peru
 118
1000 Soles
1979 
 EF
ELADVA/SOLD
1
$1.50/270 Ft
Philippines
57
5 Pesos
1937
VF
banknote's picture
no * in ser. no. E168719E . ELADVA/SOLD
1
$20/4300 Ft
Philippines
57
5 Pesos
1937
VF
banknote's picture
no * in ser. no. E158417E ELADVA/SOLD
1
$20/4300 Ft
Philippines
136s6
10 Pesos
(1949)
UNC
banknote's picture
MINTA ~ SPECIMEN ELADVA/SOLD
1
$180 /
39600 Ft
Romania
97a
100 Lei
1966
EF
 
1
$2.50/700 Ft
Romania
106
1000 Lei
1998
AU, AU
 
2
$0.75/210 Ft each
Romania
108
10000 Lei
1999
UNC
 
1
$3.50/920 Ft
Romania
PNL
50 filleri
1919
"F+/VF"
banknote's picture
F+/VF lenne, csak a közepén lyuk van
It would be F+/VF, except it has hole in the center
1
$14/
3720 Ft
Slovakia
22
100 Korun
1993
VF
ELADVA/SOLD
1
$1/200 Ft
Switzerland
53a
10 Franken
1979
VF
 
1
$7/1860 Ft
Turkey
185
5 Lira
1970
UNC
  ELADVA ~ SOLD
1
$2/530 Ft
Turkey
194b
100 Lira
1970
F, F
 
1 2
$0.25/70 Ft
each~egyenként
Turkey
195
500 Lira
1970
F, F, F
ELADVA ~ SOLD
2 3
$0.30/55 Ft
each~egyenként
Turkey
196
1000 Lira
1970
AU, AU
 
2
$1.25/350 Ft
each~egyenként
Turkey
197
5000 Lira
1970
AU
 
1
$6.50/1730 Ft
Turkey
200
10000 Lira
1970
EF
 
1
$1/260 Ft
Turkey
201
20000 Lira
1970
UNC
 
1
$7/1860 Ft
USA
187
$1
1917
F
banknote's picture
Elliott and  Burke signatures, E49047200A ELADVA/SOLD
1
$20/3600 Ft
Confeder. States
71
$100
1864
VF+
banknote's picture
Confederate States of America
1
ELADVA/SOLD
$80/16500 Ft
Venezuela
51s3
10 Bolívares
 1977
UNC
banknote's picture
MINTA ~ SPECIMEN ~ MUESTRA ELADVA/SOLD
1
$49 /
10780 Ft
Yugoslavia
83
50 Dinara
1968
F, VF-
one  83a, one 83b
2
$1.50/400 Ft
both~mindkettő
Yugoslavia
90c
100 Dinara
1986
VF, UNC
 
6
VF $0.20/40 Ft
UNC $1/230 Ft
Yugoslavia
91a
500 Dinara
1978
VF, VF
 
1 2
$0.30/90 Ft
Yugoslavia
91b
500 Dinara
1981
VF, AU-
 
1 2
VF $0.30/80 Ft
AU-$0.80/220Ft
Yugoslavia
92d
1000 Dinara
1981
F > AU
 
4 5
F $0.10/20 Ft
AU $0.75/210 Ft
Yugoslavia
93a
5000 Dinara
1985
VF-,
EF, UNC
 
3
VF-$0.40/100Ft
EF$1/260 Ft
UNC$3/790 Ft
Yugoslavia
95
20000 Dinara
1987
UNC
 
1
$1/260 Ft
Yugoslavia
96
50000 Dinara
1988
UNC
 
1
$3/790 Ft
Zaire
17a
50 Makuta
 1979
UNC
 
1
 $6/1600 Ft
Zimbabwe
PNL
100 trillion
dollars
2008
UNC
banknote's picture
Felidézi a magyar inflációs időket. Vedd meg érdekességképpen, én is azért vettem :-)
Recalls the Hungarian inflationary period. Buy it for the curiosity value, I bought it for the same :-)
ELADVA/SOLD
1
$10/2660 Ft
ALLIED MILITARY CURRENCY
Austria
102b
50 Groschen
1944
VF
ELADVA/SOLD
1
$0.50/90 Ft
each~egyenként
Austria
103a
1 Schilling
1944
EF-
 
1
$3/790 Ft
Austria
104a
2 Schilling
1944
VF
ELADVA/SOLD
1
$1.50
Austria
105
5 Schilling
1944
EF-
ELADVA/SOLD
1
$2
Austria
108
25 Sch
1944
F+
 ELADVA/SOLD
1
$200/41200 Ft
Austria
110a
100 Sch
1944
VF
banknote's picture
ELADVA/SOLD
1
$8/1300 Ft
Germany
192d
1 Mark
1944
2xVF
banknote's picture
8 sorszámjegy kötőjellel, F nélkül a sarkában
8 digit serial number with dash, no F in corner
2
2db/2pc
$4/1050 Ft
Germany
193a
5 Mark
1944
VF, EF
 
2
VF $2/530 Ft
EF $3.50/920 Ft
Italy
M14b
50 Lire
1943
EF-/VF+
banknote's picture
 
1
$15/3990 Ft
Italy
M20a
50 Lire
1943
VF
banknote's picture
ELADVA/SOLD
1
$7/1140 Ft
Italy
M21b
100 Lire
1943
EF-
banknote's picture
 
1
$10/2800 Ft
Italy
PNL
M22x
500 Lire
1943
VF
banknote's picture
FALSO ~ Hamisítvány ~ Forgery
1
$60 /
16000Ft
Italy
M23a
1000 Lire
1943
EF+
banknote's picture
1 függőleges hajtás
1 vertical fold
1
$415/
110400 Ft
     
 
 
 
 

LEFT ARROW
 HUNGARIAN BANKNOTES
 MAGYAR BANKJEGYEK
 SZÜKSÉGPÉNZEK, XIX-XX. SZÁZAD  
 EMERGENCY - PROVISIONAL ISSUES, 19th - 20th CENTURIES
 
RT ARROW
 FOGOLY-TÁBOR PAPÍRPÉNZEK / POW CAMP PAPER MONIES
RT ARROW

POSTA
Lásd : http://postcalc.usps.gov/
Levél külföldre biztosítással méregdrága újabban... Postáért csak annyit kérek amennyit a postahivatal kér.

POSTAL SERVICE
See: http://postcalc.usps.gov/

Cost of overseas mail with insurance is a disaster lately... I only charge as much as the post office charges for mail.

RETURN TO INDEX