THE EMERGENCY PAPER MONEY OF THE HUNGARIAN FREEDOM WAR, 1848 - 1849 and 1860
.
A MAGYAR SZABADSÁGHARC SZÜKSÉG PAPÍRPÉNZEI, 1848 - 1849 és 1860

From 'Bank Note Reporter', October 1986, "Crisis of 1848 spawns local money in Hungary" by Dr. Mihaly Kupa
'Bank Note Reporter', 1986 október, "1848 krízise helyiérdekű pénzeket teremt Magyarországon" , Dr. Mihaly Kupa

I need to correct the table with additional information (geen lettering).
While the table lists some 50 notes, Dr. Kupa mentions 371 kinds of papermoney in the article.
I am not a serious collector of 1848-60 emergency issues and I would appreciate any additional information and pictures!
A táblázat javításra vár, új adatokra (zöld betűk).
Míg a táblázat felsorol vagy 50 papírpénzt, Dr. Kupa 371 különböző papírpénzt említ a cikkben.
Nem vagyok az 1848-60 as szükségpénzeknek komoly gyűjtője és hálás lennék új adatokért, képekért!

AIsó Pel,  March 1, 1849.

Gróf Zichy László 6 krajczár

Arad   /1849/

1 Gulden CM
5 Gulden CM
10 Gulden CM

Arad, April 20, 1849.

10 Gulden

Eger,   Aug. 15, 1849.

1 pengő krajczár
5 pengő krajczár /2 pcs/
10 pengő krajczár

Eger,   Oct. 2, 1860.

10 osztrák értékü krajczár
25 osztrák értékü krajczár

Erdélyi hadsereg /Bem/  July 31, 1849.

2, 6 and 10 (Silver worth) krajczár on a sheet

Hűszeben, June 10, 1849.

5 pengő krajczár
10 pengő krajczár
20 pengő krajczár

Jolsva,   Nov. 7, 1860.

10 krajczár osztr. érték
50 krajczár osztr. érték

Jolsva,   Aug. 6, 1849.

1 pengő krajczár
3 pengő krajczár
6 pengő krajczár
(10 and 20 pengő krajczár also exist)

Kisszeben, June 2, 1849.

5 pengő krajczár /misprint: kis szeceni/
5 pengő krajczár /ordinary: kis szebeni/
20 pengő krajczár /ordinary: kis szebeni/
5 pengő krajczár /misprint: SZEBEM
10 pengő krajczár /ordinary: kis szebeni/
20 pengő krajczár /misprint: SZEBEM/

Komárom, July 13, 1849.

5 pengő krajczár /1st issue/
10 pengő krajczár /1st issue/
5 pengő krajczár /2nd issue/
10 pengő krajczár /2nd issue/

Komárom, April 6, 1849.

8 pengő krajczár

Losonc, Aug. 25, 1849.

10 pengő krajczár

Maklárháza /1849/

10 krajczár /signed by Captains: Szentpétery and Wenzler/

Ungvár,   Aug. 1, 1849.

5 ezüst /SiIver/ krajczár

Rimaszombat,   Aug. 25, 1849.

1 pengő krajczár

Rozsnyó, July 16, 1849.

6 pengő krajczár
10 pengő krajczár /2 pcs/
1 pengő krajczár

Rozsnyó,   Aug. 29, 1849.

20 pengő krajczár
1 pengő forint

Rozsnyó, Oct. 5, 1860.

50 krajczár
25 krajczár
5 krajczár /1st issue/
5 krajczár /2nd issue/

Sárospatak,   July 5, 1849.

15 krajczár

Sátoraljaújhely /1849/

1 váltó krajczár
2 -1/2 váltó krajczár
3 váltó krajczár

Szabadka,   March 10, 1849.

25 pengő krajczár

Szerb Vajdaság /Serbian Voivode/ Aug. 13, 1848.

5 Gulden /in Cyrillic/

Temesvár, May 1, 1849.

5 Gulden
10 Gulden

Wagendruszel /Merény/ 1849.

3 ezüst /Silver/ krajczár

RETURN TO INDEX