RETURN TO TABLE

P_M4 FRONT
P_M4= issued note (underprint diamonds are horizontal) ~ kiadott bankjegy (alapnyomat rombuszai vízszintesek)

PNL ~ Pick Nem Jegyzi =
- underprint on front turned 90° (see at bottom)
~ az előoldal alapnyomata 90°-al elfordítva (lásd alúl)
  More information here on underprint direction ~ több informació itt a fordított alapnyomatról
- completely different underprint made up of dots (seebelow) ~ teljesen más alapnyomat pontokból áll (lásd alább)

P_M4
FRONT

P_M4 BACK

P_M4
BACK

Standard underprint
Usual wavy lines ~ Szokásos hullámos vonalak
Different underprint
Made up of dots ~ Pontokból összerakott
Different
underprints
scanned
simultaneously
Különböző
Alúl-
nyomatok
egyszerre
szkennelve
P_M4 PNL FRONT

P_M4 PNL
underprint
diamonds
point
vertically

alapnyomat
rombusz
alakjai
függőlegesek

ANGOL-MAGYAR KISSZÓTÁR. KATTINTS RÁM!

RETURN TO TABLE