RETURN TO TABLE

   

Better explanation below, however the rules for the wavy underprints are
- if at a glance, without magnifying glass, the wavy lines look vertical, the wavy lines are horizontal
- if at a glance, without magnifying glass, the wavy lines look horizontal, the wavy lines are vertical

Alább jobban megmagyarázva, de a hullámos alapnyomatokra a szabály
- ha ránézésre, nagyítás nélkül, a hullámos vonalak függőlegesnek néznek ki, akkor a hullámos vonalak vízszintesek
- ha ránézésre, nagyítás nélkül, a hullámos vonalak vízszintesnek néznek ki, akkor a hullámos vonalak függőlegesek

 
horizontal wavy underprint 1
HORIZONTAL
(Weak
magnification)

Looks vertical
- due to vertical
diamond shapes
- but underprint
has horizontal
wavy lines.  

VÍZSZINTES

(Gyenge nagyítás)
Szabad
szemmel
függőlegesnek
látszik a
rombuszok miatt
,
de az
alapnyomatban
vízszintes
hullámos
vonalak vannak.
horizontal wavy underprint 2
HORIZONTAL
(Strong
magnification)

Horizontal
wavy lines
in underprint.
VÍZSZINTES

(Erős nagyítás)
Vízszintes
hullámos
vonalakkal az
alapnyomatban.

P_M1a BACK
P_M1 front (with date) design-size= 106 x 49 mm (smaller than on P_M2)
P_M1 előoldalán (dátummal) a rajz nagysága= 106 x 49 mm (kisebb mint a P_M2-n)

P_M1a=
fromt and back underprint with horizontal wavy lines (vertical diamond shapes created by the wavy lines) - rarer
            ~ elő és hátoldal alapnyomata vízszintes hullámos vonalakkal (hullámos vonalak által képzett függőleges rombuszokkal) - ritkább

P_M1b=
front and back underprint with vertical wavy lines (horizontal diamond shapes created by the wavy lines)
           
~ elő és hátoldal alapnyomata függőleges hullámos vonalakkal (hullámos vonalak által képzett vízszintes rombuszokkal)

 

 

 


P_M1a
BACK
(with
horizontal
wavy
underprint
lines)
(vízszintes
hullámos
vonalakkal
az alap-
nyomatban)

vertical wavy underprint 1
VERTICAL
(Weak
magnification)

Looks horizontal
- due to horizontal
diamond shapes
- but underprint
has vertical
wavy lines.

 
FÜGGŐLEGES
(Gyenge nagyítás)
Szabad
szemmel
vízszintesnek
látszik a
rombuszok
miatt
, de az
alapnyomatban
függőleges
hullámos
vonalak vannak.

vertical wavy underprint 2
VERTICAL
(Strong
magnification)

Vertical
wavy lines
in underprint.

FÜGGŐLEGES

(Erős nagyítás)
Függőleges
hullámos
vonalakkal az
alapnyomatban

P_M1b BACK

P_M1b FRONT

 

 

 

P_M1b
FRONT
(with
vertical
wavy
underprint
lines)
(függőleges
hullámos
vonalakkal
az alap-
nyomatban

 

 

 

 

 

 

 

 

P_M1b
BACK

ANGOL-MAGYAR KISSZÓTÁR. KATTINTS RÁM!

RETURN TO TABLE