RETURN TO TABLE
P_96 FRONT
P_96
issued note ~ forgalmi kiadás

PNL ~ Pick Nem Jegyzi
- P_96s with MINTA perforation (see below) ~ MINTA perforációval (lásd alább)
- Without block/serial numbers, blue color printing. Probably test print. See at bottom!
   Sor/sorozatszám nélkül, kéken nyomtatva. Valószínűleg próbanyomat. Lásd alúl!
   If you can translate the handwriting on the back, please tell me here! ~ Ha le tudod fordítani a kézzel írt szöveget a hátlapon, írd meg itt!

P_96
FRONT

P_96 BACK

P_96
BACK

P_96s FRONT
P_96s
FRONT
P_96 PNL FRONT
P_96
PNL
front
P_96 PNL BACK
P_96
PNL
back

ANGOL-MAGYAR KISSZÓTÁR. KATTINTS RÁM!

RETURN TO TABLE