RETURN TO TABLE

P94a FRONT
P_94a issued note ~ forgalmi bankjegy
P_94s with MINTA (specimen) perforation and all zero block and serial number ~ MINTA perforációval
és össz-nullás sor/sorozatszámmal

PNL ~ Pick Nem Jegyzi
- with non-zero block and serial number ~ nem nullás sor/sorozatszámmal
- with larger block numbers in different location and with one MINTA perforation ~ nagyobb sorszámokkal, máshol, és a MINTA egyszer perforálva (lásd alább)

P_94a
FRONT
punched hole
invalidated
lyukasztás-
sal érvény-
telenített

P94a BACK

P94a
BACK
punched hole
invalidated
lyukasztás-
sal érvény-
telenített

P_94s FRONT
P_94s
FRONT
P_94s BACK
P_94s
BACK
Different P_94s front
Picture source: Péntek Zoltán

  Specimen
  with non-zero serial number:  
  Differences:
- Block number F013
  larger than normal
- Block number F013 is below  
  "NEMZETI BANK"
- MINTA is perforated 1x
  instead of 3x

  Minta,
  nem nullás sorszámmal
   Különbségek:
- Sorozatszám F013
  nagyobb a szokásosnál
- Sorozatszám F013 a
  "NEMZETI BANK" alatt van
- MINTA 1x perforálva 3x helyett

P_94s
with
non-zero
numbers
nem nullás
számmal

P_94 essay FRONT    P_94 essay BACK
P_94
progress
proof
fázis-
nyomat

1
P_94 essay FRONT    P_94 essay BACK
P_94
progress proof
fázis-
nyomat

2
Test print picture source: Péntek Zoltán
ANGOL-MAGYAR KISSZÓTÁR. KATTINTS RÁM!

RETURN TO TABLE