RETURN TO TABLE

P_69s FRONT
P_69a= issued note on paper without cotton fiber ~ forgalmi bankjegy gyapotrost nélküli papíron
P_69b= issued note on paper with cotton fiber (see Note) ~ forgalmi bankjegy gyapotrostos papíron (lásd a Megjegyzést)
P_69s= MINTA perforation on P_69a ~ MINTA perforációval a P_69a-n

PNL ~ Pick Nem Jegyzi
MINTA perforation on P_69b ~ MINTA perforációval a P_69b-n

Note ~ Megjegyzés
Pick defines P_69b as "paper w/silk thread". Actually it is cotton fiber. Under magnifying glass, single short strands of fibers, red, blue and green can be seen in the paper of P_69b, but not in P_69a (above).
Pick definiciója szerint P_69b "papír, selyemszállal". Valójában nem selyemszál, hanem gyapotrost. Nagyító alatt jól látható 1-1 rövid piros, kék és zöld rostszál a P_69b de nem a P_69a papírjában (fenn).

P_69as
FRONT

P_69s BACK

P_69as
BACK

ANGOL-MAGYAR KISSZÓTÁR. KATTINTS RÁM!

RETURN TO TABLE