RETURN TO TABLE

P_64 FRONT
P_64
= unissued printer's proof, dated 1/1/1920 ~ nem kiadott kész bankjegyterv 1920 január 1 dátummal
             brown design on light brown underprint ~ világosbarna alapnyomat, barna nyomat

Notes ~ Megjegyzések
1. See P_63 for the issued note with 1920 date ~ 1920-as a dátummal P_63 a forgalmi bankjegy

2. Issued note is larger, has one more smaller medallion in the center and has block/serial numbers plus signature
   A forgalmi bankjegy nagyobb, mégegy valamivel kisebb medaillon-nal középen, sor/sorozatszámmal és aláírással
3. In looks and size it largely matches P_73, therefore this design was reused in 1923
   Kinézésre és nagyságra többnyire megegyezik a P_73-al, tehát akkor használták fel ezt a tervet.
4. Pick catalog incorrectly indicates MINTA perforation ~ hibásan MINTÁval van bejegyezve a Pick katalógusban

P_64
FRONT

120x70
mm overall

P_64 BACK

P_64
BACK

Picture reference: Id.Dr Kupa Mihály, Corpus Notarum Pecuniariarum Hungariae 1993

If you have this note, please send me noncompressed pictures of front and back in 150 dpi or higher resolution! Write here!
Kérem ha van ilyen papírpénze, küldjön 150 dpi vagy nagyobb felbontásban nem sűrített képet az elő és hátoldalról! Írjon itt!

ANGOL-MAGYAR KISSZÓTÁR. KATTINTS RÁM!

RETURN TO TABLE