RETURN TO TABLE
P_63 FRONT
P_63 = issued note ~ forgalmi bankjegy

PNL ~ Pick Nem Jegyzi
- with one MINTA perforation and all-zero serial number ~ egy MINTA perforációval és végig nullás sorszámmal
- 'köteles példány' wth 2-3 MINTA perforations and regular serial number (below) ~ köteles példány 2-3 MINTA perforációval és rendes sorszámmal (alább)
- redish-brown instead of brown printing ~ vörösesbarna színnel nyomtatva barna helyett
- with brown block/serial number (below) ~ barna sor/sorozat számmal (alább)
- proof print without block/serial numbers (below) ~ végső próbanyomat, sor/sorozat szám nélkül (alább)

Notes ~ Megjegyzések
Please contact me here if you know this issue otherwise! ~ Kérem írj itt ha információd más mint itt!

I believe regular MINTAs that were issued to banks have one MINTA perforated. Notes with 2 or 3 MINTAs and regular block/serial numbers are the so called 'köteles példány' or 'required sample' pieces. They are perforated representative production samples. Of course they could also be forgeries.
Azt hiszem, hogy a MINTÁk amit bankoknak küldtek csak egyszer vannak perforálva. Azon amin 2 vagy 3 perforáció van és nem össznullás sor/sorozat szám azt köteles példánynak hívják. Ez egy perforált gyártásfolyamat ellenőrző tipikus példány. Persze hamisítvány is lehet.

 

 

 

 

 

 

P_63
FRONT

155x100
mm
overall

P_63 BACK

P_63
BACK

P_63 with brown serial number
The brown numbers are probably the result of ink oxidation. I have seen numbers that were partially red, partially brown.
A barna számokat valószínüleg a festékanyag oxidálódása okozta. Láttam olyan számot ami részben vörös, részben barna volt.
P_63
brown
ser.no.
barna
sor/
sorozat
szám
P_63s FRONT
P_63s
FRONT
MINTA
Köteles példány
P_63
köteles
példány
(not/nem
P_63s)
P_63 proof print FRONT
P_63
complete
final
proof
print's
FRONT

ANGOL-MAGYAR KISSZÓTÁR. KATTINTS RÁM!
RETURN TO TABLE