RETURN TO TABLE

P_42 FRONT
P_42= Issued note
~ forgalmi bankjegy

PNL ~ Pick Nem Jegyzi
- without ellipse under HÚSZ KORONA (send me a picture!) ~ HÚSZ KORONA alatt elipszis nélkül (küldj képet ha van!)
- cancelled forgery, see below ~ érvénytelenített hamisítvány, lásd alább!

P_42
FRONT

(20
only at
2 top
corners
~ 20-as
szám
csak a
felső két
sarokban
)

 

P_42 BACK

P_42
BACK

2 medallion patterns in underprint

Note the lower underprint elliptic medallion. There is a circular pattern around the light 20, which I have not seen elsewhere. If you have a clearer one or have any information write here!

Az alsó ellipszis formájú alapnyomatban van egy köralakú motívum a világos 20 körül melyet nem láttam máshol. Ha neked van ami tisztábban kivehető, vagy van információd evvel kapcsolatban, írj itt!

medallion
P_42 FAKE FRONT
Forgery
Hamis
P_42
FRONT
P_42 FAKE BACK
Other similar looking forgeries ~ más ugyanilyen kinézésű hamisítvány: R2004 365972, R2111 312144
Forgery
Hamis
P_42
BACK

ANGOL-MAGYAR KISSZÓTÁR. KATTINTS RÁM!

RETURN TO TABLE