RETURN TO TABLE

P_34  front
P_34
Issued note, dated May 15, 1919 with text "...AZ OSZTRÁK-MAGYAR BANK BANKJEGYEIRE"
Forgalmi bankjegy, 1919 május 15 dátummal és "...AZ OSZTRÁK-MAGYAR BANK BANKJEGYEIRE" szöveggel

Varieties ~ Változatok
lighter colors, different background, thicker paper ~ világosabb színek, más alapnyomat, vastagabb papír

P_33
MINTA (specimen). Similar to either P_34 or P_35 dated May 1, 1919. I have not yet seen one.
Write here if you have one with this date! Contrary to Pick, it is probably not a specimen.
MINTA, hasonló a P_34 vagy P_35-höz , 1919 május 1 dátummal. Még nem láttam ilyet.
Írj itt ha neked van ilyen bankjegyed evvel a dátummal. Pick ellenére valószínűleg nem MINTA

P_34
FRONT

P_34 back

P_34
BACK

P_34 PNL FRONT
Picture source: Németh László (block number 004)
Light area in underprint reaches behind the man's body and the paper is thicker. Found on block numbers 001, 002, 003,004, 005
Alapnyomatban a világos terület a férfi mögé nyúlik és a papír vastagabb. 001, 002, 003, 004, 005 (Németh László) sorozaton található.
P_34
PNL
FRONT
backgrnd
variety
háttér
variáns
P34 trial print
Above picture source: Cseke Gábor

P_34
uniface
test
print
w/o
wavy
under-print
egy-oldalú

fázis-
nyomat
hullámos
alap-
nyomat
nélkül

Brown P_34 FRONT
Issued, brown colored note. Does not have the wavy lines underprint in light area.
Barna színű forgalmi nyomat. Hullámos háttérnyomatvonalak hiányoznak a világos térből

P_34
FRONT
different
colored,
issued
note
más
színű,
forgalmi
nyomat

Brown P_34 BACK
Picture Source: Gary Athelstan
P_34
BACK
más
színű,
teljes
forgalmi
nyomat

caricature

contem-
porary
carica-
ture
korabeli
karika-
túra
caricature
contem-
porary
carica-
ture and
backgrnd
variety
korabeli
karika-
túra és
háttér
variáns

ANGOL-MAGYAR KISSZÓTÁR. KATTINTS RÁM!

RETURN TO TABLE