RETURN TO TABLE

P_31 FRONT
P_31= hand stamped note ~ pecsételt bankjegy

Varieties ~ Változatok
- Left turned, upright and right turned red MAGYARORSZÁG hand stamps exist. Right turned is rare.
- With X cancelled, left turned red MAGYARORSZÁG hand stamp.
- With left turned red MAGYARORSZÁG hand stamp on front, horizontal red DEUTSCHÖSTERREICH handstamp on back.
- With X cancelled, right turned red MAGYARORSZÁG and "Stempel wurde..." hand stamps on front, horizontal red DEUTSCHÖSTERREICH hand stamp on back.
   I can't read the full "Stempel wurde von...als unecht befunden " text. If you have it, please send it to me here!

- Balra fordított, függőleges és jobbra fordított vörös MAGYARORSZÁG körpecsét létezik. Ritka a jobbra fordított.
- X által érvénytelenített, balra fordított vörös MAGYARORSZÁG körpecséttel
- Balra fordított vörös MAGYARORSZÁG körpecséttel az előoldalon, vízszintes vörös DEUTSCHÖSTERREICH pecséttel a hátoldalon.
X által érvénytelenített, jobbra fordított vörös MAGYARORSZÁG és "Stempel wurde..." pecséttel az előoldalon, vízszintes vörös DEUTSCHÖSTERREICH pecséttel a hátoldalon
  Nem tudom elolvasni a teljes "Stempel wurde von...als unecht befunden " szöveget. Ha megvan, írd meg itt!

Note ~ Megjegyzés
The banknotes below with DEUTSCHÖSTERREICH on the back are Pick Austria 57a, which were also hand stamped with MAGYARORSZÁG.
Az alábbi bankjegyek DEUTSCHÖSTERREICH-el a hátoldalon Pick Ausztria 57a bankjegyek és lepecsételtek MAGYARORSZÁG körpecséttel is.

P_31
FRONT

stamp
turned
left
pecsét
balra
fordulva

P_31 BACK

P_31
BACK

P31 forgery
P_31
forged handstamp,
cancelled
hamis
pecsét,
érvény-
telenítve
P31 with MO and DÖ stamps front
P31 with MO and DÖ stamps back
1
handstamp
on each side
1-1 pecsét
mindkét
oldalon

MAGYAR-
ORSZÁG
DEUTSCH-
ÖSTERREICH
P31 with MO, "Stempel..." and DÖ stamps front
Red stamp is turned to the right ~ jobbra fordult vörös körpecséttel
P31 with MO, "Stempel..."  and DÖ stamps back
2
handstamps
on front, 1 on back
2 pecsét
az elő, 1 a
hátoldalon

MAGYAR-
ORSZÁG,
STEMPEL
WURDE...,
DEUTSCH-
ÖSTERREICH

ANGOL-MAGYAR KISSZÓTÁR. KATTINTS RÁM!
RETURN TO TABLE