RETURN TO TABLE
P_30 FRONT
P_30
FRONT

P_30
      Banknote with 6 digit block number, 5 digit serial number (comma after 2nd digit), round red "MAGYARORSZÁG" hand stamp, wavy lines
and rows of "OMB" on front and only wavy lines underprint on back.
Some, due to mixing colors by hand in Hungary, look uniface (Reference b, item 171 on p.84) although light wavy lines do exist on back.
Handmixing also explains the faded frontal colors.

      Bankjegy 6 jegyű sorozatszámmal, 5 jegyű sorszámmal (2. számjegy után vessző), vörös "MAGYARORSZÁG" körpecséttel, az előoldalon
hullámos vonalakkal és "OMB" sorokkal az alapnyomatban, a hátoldalon alapnyomatban csak hullámos vonalakkal van nyomtatva.
Némelyik, a Magyarországon kézzel kevert színek miatt egyoldalúnak néz ki (Hivatkozás b, 171-es tétel a 84. oldalon) de kifakult hullámos
vonalak ott vannak a hátoldalon.
Kézzel kevert színek megmagyarázzák az előoldal fakó színét is.

Notes ~ Megjegyzések

1. I show two examples with MAGYARORSZÁG handstamp. Based on the Anmerkung or comment of Reference b, p.84, the one with
    block number 000,022 was probably printed in Vienna, the other one in Hungary.
    Additional information here!

    Két példányt mutatok be MAGYARORSZÁG körpecséttel. A Hivatkozás b. 84. oldalán található Anmerkung vagyis megjegyzésre hivatkozva,
    amelyiken a sorozatszám 000,022 valószínűleg Bécsben volt nyomtatva, a másik Magyarországon.
    További információ itt!

2. In Pick catalog the 6 digit block number banknotes are mistakenly not listed under Austria. Richter catalog does.
    Pick katalógus hibázik és nem jegyzi a 6 jegyű sorozatszámos bankjegyeket Ausztria alatt. Richter katalógus viszont igen.

3. OMB = Osztrák Magyar Bank or Austro-Hungarian Bank

Reference ~ Hivatkozás
a. Pick World Paper Money, General Issues, 14th edition, P_30
b. Rudolf Richter Papiergeld Spezialkatalog Österreich 1759-2010, A39 b)

 
P_30 BACK
Holding it in my hand, hard to see but there are wavy lines on the back ~ kézben tartva is nehéz kivenni de hullámos vonalak vannak a bankjegy hátoldalán
P_30
BACK
P_30 FRONT
Picture source: Rudolf Richter
P_30
FRONT
The
violet round
handstamp
A lila
körpecsét

=
MAGYAR
ÁLLAM-
PÉNZTÁR)
P_30 BACK
Picture source: Rudolf Richter
P_30
BACK

ANGOL-MAGYAR KISSZÓTÁR. KATTINTS RÁM!

RETURN TO TABLE