RETURN TO TABLE

P_23 FRONT
P_23
Hand stamped note ~ lepecsételt bankjegy
    With block number 3000+ and round red MAGYARORSZÁG hand stamp.
Pick and other catalogs do not mention the back. But both uniface 
(P_12, printed in Hungary then later handstamped) and with wavy lines on back exist
(P_13, printed in Austria then later handstamped. This is shown on this page).
    3000 feletti sorozatszámmal és vörös MAGYARORSZÁG körpecséttel.
Pick és más katalógus sem említi a hátoldalt. De van síma háttal
(P_12, ami magyar kiadás majd később le lett pecsételve) és van hullámos vonalakkal
(P_13, ami osztrák kiadás majd később le lett pecsételve. Ezen az oldalon van
bemutatva).

P_23(a)
-
only my notation for P_23 with blank back ~ csak én jelölöm így a P_23-at síma hátoldallal
P_23(b)
-
only my notation for P_23 with wavy lines on back ~ csak én jelölöm így a P_23-at hullámos vonalakkal a hátoldalán

 

 

 

 

 

P_23
FRONT
uniface
egy-
oldalu

Note ~ Megjegyzés
The hand stamp above is a contemporary forgery. The
coat of arms is junky and the writing is much thinner
compared to the legal hand stamp on the right. There are
not enough shadelines in the 4 symbolic rivers and the
3 symbolic hills in the coat of arms.
A fennti pecsét korabeli és hamis. A címer ócska és
az írás túl sovány a törvényes pecséthez képest itt jobbra.
A címerben a 4 folyó és a 3 halom árnyékvonalaiból kevés van.


Legal handstamp from Kuscsik Péter's catalog "Magyarország Papírpénzei 1900-1948" >
Törvényes pecsét Kuscsik Péter "Magyarország Papírpénzei 1900-1948" katalógusából >

Legal round MAGYARORSZÁG handstamp
 
Similar banknotes ~ Hasonló bankjegyek:
P_22
= Block number below 2000, with small numbers and round red "Magyarország" handstamp
           sorozatszám 2000 alatt , kis számokkal és kerek vörös "Magyarország" pecséttel
P_12
= Block number 3000+, wavy lines on front, without "Magyarország" hand stamp and is uniface (blank back)
           3000 feletti sorozatszámmal, előoldalon hullámos vonalakkal, "Magyarország" körpecsét nélkül, hátoldal üres,
P_13= Block number 3000+, with wavy lines on front and back, without "Magyarország" hand stamp
           3000+ sorozatszám, hullámos vonalak az előoldalon, "Magyarország" körpecsét nélkül, egyoldalú (sima hátoldal)


Other ~ Más
Reference 1, p.173, #344 shows a 25 K note without block and serial number and with a right turned red MAGYARORSZÁG handstamp.
Forrás 1, 173.oldal, #344 egy 25 K-t mutat sor és sorozatszám nélkül, piros MAGYARORSZÁG pecséttel


Reference ~ Forrás
1. Id. Dr. Kupa Mihály: Corpus Notarum Pecuniariarum Hungariae II.kötet
 

P_23 BACK

P_23
BACK

ANGOL-MAGYAR KISSZÓTÁR. KATTINTS RÁM!

RETURN TO TABLE