RETURN TO TABLE

P_23 FRONT
P_23
Hand stamped note ~ lepecsételt bankjegy
    With block number 3000+ and round red MAGYARORSZÁG hand stamp. Pick and other catalogs do not
mention the back. But both uniface (P_12 a Hungarian printed issue) and with wavy lines on back exist
(P_13 an Austrian printed issue. As above).
    3000 feletti sorozatszámmal és vörös MAGYARORSZÁG körpecséttel. Pick és más katalógus sem említi
a hátoldalt. De van síma háttal (P_12, eredetileg magyar kiadás) és hullámos vonalakkal (P_13, eredetileg
osztrák kiadás. Lásd fennt)


P_23(a)
-
only my notation for P_23 with blank back ~ csak én jelölöm így a P_23-at síma hátoldallal
P_23(b)
-
only my notation for P_23 with wavy lines on back ~ csak én jelölöm így a P_23-at hátoldali hullámos vonalakkal

 

 

 

 

 

P_23
FRONT
uniface
egy-
oldalu

Note ~ Megjegyzés
The hand stamp above is a contemporary forgery. The
coat of arms is junky and the writing is much thinner
compared to other hand stamps. There are not enough
shadelines in the 4 (symbolic) rivers and the 3 hills in the
coat of arms.
A fennti pecsét korabeli és hamis. A címer ócska és
az írás túl sovány más pecsétekhez képest. A címerben a
4 folyó és a 3 halom árnyékvonalaiból kevés van.

Legal handstamp >
Törvényes pecsét >

Legal Handstamp
 
Similar banknotes ~ Hasonló bankjegyek:
P_22
= Block number below 2000, with small numbers and round red "Magyarország" handstamp
           sorozatszám 2000 alatt , kis számokkal és kerek vörös "Magyarország" pecséttel
P_12
= Block number 3000+, wavy lines on front, without "Magyarország" hand stamp and is uniface (blank back)
           3000 feletti sorozatszámmal, előoldalon hullámos vonalakkal, "Magyarország" körpecsét nélkül, hátoldal üres,
P_13= Block number 3000+, with wavy lines on front and back, without "Magyarország" hand stamp
           3000+ sorozatszám, hullámos vonalak az előoldalon, "Magyarország" körpecsét nélkül, egyoldalú (sima hátoldal)


Other ~ Más
Reference 1, p.173, #344 shows a 25 K note without block and serial number and with a right turned red MAGYARORSZÁG handstamp.
Forrás 1, 173.oldal, #344 egy 25 K-t mutat sor és sorozatszám nélkül, piros MAGYARORSZÁG pecséttel


Reference ~ Forrás
1. ID. Dr. Kupa Mihály: Corpus Notarum Pecuniariarum Hungariae II.kötet
 

P_23 BACK

P_23
BACK

ANGOL-MAGYAR KISSZÓTÁR. KATTINTS RÁM!

RETURN TO TABLE