RETURN TO TABLE

P_22 FRONT
P_22
Hand stamped note ~ lepecsételt bankjegy
Block number below 2000 (See Note) and round red "Magyarország" hand stamp.
Sorszám 2000 alatt (Lásd a Megjegyzést) és vörös "Magyarország" körpecséttel.

Note ~ Megjegyzés

Pick mistakenly states block number is up to 3000 ~ Pick hibásan jelzi, hogy a sorozat szám 3000-ig terjed

Similar ~ Hasonló
P_23
= Block number 3000+ and round red "Magyarország" hand stamp
           3000 feletti sorozatszámmal és vörös "Magyarország" körpecséttel.

P_12
= Block number 3000+, wavy lines on front, without "Magyarország" hand stamp and is uniface (blank back)
           3000 feletti sorozatszámmal, előoldalon hullámos vonalakkal, "Magyarország" körpecsét nélkül, hátoldal üres,
P_13= Block number 3000+, with wavy lines on front and back, without "Magyarország" hand stamp
           3000+ sorozatszám, hullámos vonalak az előoldalon, "Magyarország" körpecsét nélkül, egyoldalú (sima hátoldal)

P_22
FRONT

P_22 BACK

P_22
BACK

P_22 with forged stamp
Picture source: Balogh Pál
P_22
with
canceled
forged
hand
stamp
hamis
érvény-
telenített
pecsétte
l
ANGOL-MAGYAR KISSZÓTÁR. KATTINTS RÁM!

RETURN TO TABLE