RETURN TO TABLE

P_173b FRONT
P_173a= dated March 25, 1983, with serial number prefixes A, B (see Notes) ~ 1983 március 25 dátummal és A, B sorozatjellel (lásd a Megjegyzéseket)
P_173b= dated November 10, 1983, serial number prefixes B, C, D ~ 1983 november 10 dátummal és B, C, D sorozatjellel
P_173as, bs = MINTA perforation and red MINTA overprint ~ MINTA perforációval és vörös MINTA felülnyomattal

Notes / block B, March 25 ~ Megjegyzések / B sorozat, március 25
1. We have seen B 00045598 through B 02588759 serial numbers with March date. The highest one reported by József Pál. If you have a B with higher or lower serial number
    than indicated, let me know the serial number here!
    Márciusi dátummal B 00045598 >> B 02588759 sorszámokról tudunk. A legmagasabbat Pál József jelentette. Ha neked van magasabb vagy alacsonyabb B sorszámmal,
    küldd meg a sorszámát itt!

2. Origin of the March 1983 B prefix (translation of Hungarian text below)
    "The numbering system of the newly issued 1000 Ft no longer follows the previously highest denomination - the 500 forint - note's method.
    The new serial number's 8 characters provide for 99999999 banknotes (100 million -1 pieces) with 100 Billion Forint total value.
    The printers had forseen the later replacement of spoiled monies removed from circulation, but which could only be numbered with B prefix.
    (B, because they ran out of A prefix. In many countries the replacement notes are marked with a star instead - the editor's note)
    The occurance of the March 1983 B prefix - based on the serial numbers of the so far found pieces - is less than 1 percent.
    Since the first issue did not prove to be enough for the market demand, the Hungarian National Bank issued B series 1000 Ft notes, with different signatures and
    November 10, 1983 date. Later issues were for the purpose of spoilage replacement.
    For new issues, the so far unused serial numbers are used sequentially with the previous date's letter prefix until the 8 character limit is reached. Then they start
    sequence numbering with the next letter prefix but with the same date.
    This explains the similar letter prefixes of several later years. Fact is, that the B prefix of March 25, 1983 is the rarest! József Pál"

    Az 1983 márciusi B eredete
    "Az első kiadású ezer Forintosok számozási szisztémája nem követi a korábbi legmagasabb címlet - 500 Forintos - által alkalmazott módszert.
    Az új sorszám 8 karaktere 99999999 bankjegyet biztosít (1 kivételével 100 millió db.) mely 100 Milliárd Forint értéket fedez.
    A később forgalomból kivont megrongált példányok helyettesítésével eleve számolt a nyomda, amelyeket már csak B-betűvel sorszámozhattak.
    (B, mert kifogytak az A-betűből. Sok országban ehelyett csillaggal jelölik a helyettesített példányokat - a szerkesztő megjegyzése)
    Az 1983-as márciusi B-betűsök előfordulása - az eddig fellelt példányok számozása alapján - kevesebb mint 1 százalék.
    Mivel az első kiadás nem bizonyúlt elégnek a készpénzforgalom számára, ezért 1983 november 10. keltezéssel - más aláírásokkal - ismét B-s ezreseket hozott
    forgalomba a Magyar Nemzeti Bank. Később csak a forgalomból kivont példányok helyettesítésére adtak ki bankjegyeket.
    Új kiadásokhoz a még fel nem használt sorszámokat használják fel folyamatosan az előző dátum betűjelzésével addig, amíg a 8 karakter ezt engedi!
    Aztán új betűvel újra kezdik a sorszámozást ugyanazzal a dátummal!
    Ez magyarázza a további évszámváltozatok azonos betűjeleit. Tény, hogy az 1983 március 25. B-s a legritkább! Pál József"

 

 

 

 

 

 

P_173b
FRONT

P_173b BACK

P_173b
BACK

P_173a B prefix FRONT
P_173a
block B +
March 25
FRONT
P_173bs
Picture source: Majlinger Árpád
P_173bs

mismatched
serial
numbers
felemás
sorszámok

ANGOL-MAGYAR KISSZÓTÁR. KATTINTS RÁM!

RETURN TO TABLE