RETURN TO TABLE

P_17 PNL front
P_17
Uunissued MUSTER (specimen) note is shown at bottom. Note above is unlisted; block/serial numbers and MUSTER perforation are missing.
Kiadatlan MUSTER (minta) papírpénz bemutatva legalúl. A fennti bankjegy nincs a katalógusokban; sor/sorozatszám és MUSTER perforáció nélkül.

Notes ~ Megjegyzések
1. At least 2 notes exist with block/serial numbers since Pick (A0006 01041) and Rádóczy-Tasnádi (A0006 01031) catalogs show different banknotes.
     Logic tells me that at least A0006 01021 and 01011 also exist, therefore it is not as rare as shown by some catalogs.
     Legalább 2 bankjegy létezik sor/sorozatszámmal mert Pick (A0006 01041) and Rádócczy-Tasnádi (A0006 01031) katalógusok más-más bankjegyet
    mutatnak. Logikám azt mondja, hogy legalább A0006 01021 és 01011 szintén létezik, tehár nem annyira ritka mint ahogy némelyik katalógus bemutatja.

P_17
PNL
FRONT

P_17 PNL back
Picture source: unnamed

P_17
PNL
BACK

P_17 FRONT

P_17
FRONT

Brown

P_17 BACK
P_17
BACK
Picture source: Rádóczy Gyula "A legújabb kori magyar papírpénzek (1892-1981)

If you have this note with MUSTER perforation, please send me noncompressed pictures of front and back in 150 dpi or higher resolution!
I will not mention your name as the source IF you do not want it. Please write here!
Kérem ha van ilyen papírpénze MUSTER perforációval, küldjön 150 dpi vagy magasabb felbontásban nem sűrített képet az elő és hátoldaláról!
Nem fogom megemlíteni a forrást HA nem akarja. Kérem írjon itt!

ANGOL-MAGYAR KISSZÓTÁR. KATTINTS RÁM!

RETURN TO TABLE