RETURN TO TABLE

P168a FRO NT
P_168a
FRONT

P_168a= dated May 23, 1957
P_168b= dated August 24, 1960
P_168c= dated October 12, 1962
P_168d= dated June 30, 1969 (Per Pick, blue-green center on back. Not yet seen by me)
                  (Pick szerint hátoldal közepe kékeszöld. Még nem láttam)

P_168e= dated October 28, 1975. Serial number varieties (narrow numbers) Pick has wrong 1978 date
                 sorszám különbözetek (vékonyabb számok) Pick katalógus 1978-as évszáma hibás
P_168as1, bs1, cs1 = MINTA perforation and red MINTA overprint ~ MINTA perforációl és MINTA felülnyomat
P_168ds2, es2 = red MINTA overprint ~ MINTA felülnyomat

PNL ~ Pick Nem Jegyzi
- blue (not green) print on P_168a, b, c, d (see below); References 1, 2 ~ kék (nem zöld) nyomat a P_168a, b, c, d-n (lásd alább); Forrás 1, 2
- On the back of P_168c, the underprint is upside down. Thus the 10 in the underprint shows as 01 (see below)
   P_168c hátoldalán az alapnyomat fordított, tehát a 10 az alapnyomatban 01-ként mutatkozik meg (lásd alább)

Reference ~ Forrás
1. Rádóczy Gyula: A Legújabb Kori Magyar Pénzek (1892-1981),148. oldal
2. Rádóczy Gyula - Tasnádi Géza: Magyar Papírpénzek 1848-1992, 356. oldal

 

P_168a BACK
P_168a
BACK
P_168c special FRONT
1962. 01 instead of 10 in upside-down underprint on the back ~ 1962. 10 helyett 01 a fordított hátoldali alapnyomatban
P_168c
PNL
P168a blue FRONT
The pink medallion underprint in the center is missing. a~ A rózsaszínű alulnyomat dísz hiányzik középen

P_168a
Blue
FRONT

P168a blue BACK
P_168a
Blue
BACK
P168c BLUE front
The underprint with 10 and the flower exists but the pink medallion in the center does not.
Az alulnyomat 10-el és virággal helyén van, de középen a rózsaszínű dísz hiányzik
PNL
P_168c
blue/kék
FRONT
P168c BLUE back
PNL
P_168c
blue/kék
BACK
ANGOL-MAGYAR KISSZÓTÁR. KATTINTS RÁM!

RETURN TO TABLE