RETURN TO TABLE

P_160s with all-zero serial number FRONT
P_160s
FRONT
with all-
zero
numbers
össz-nullás
sor/sorozat
számmal

P_160a= issued note ~ forgalmi bankjegy
P_160s
MINTA perforation only  + B 000 000000. Pick mentions only this MINTA, the only one not manufactured for collectors.
  Csak MINTA perforációval +, B000 000000. Pick csak ezt a MINTÁt említi. Ez az egyetlen amit nem a gyűjtők számára gyártottak.

PNL: MINTA perforation + MINTA overprint + all-zero block/serial numbers
  PNL. MINTA perforációval + MINTA felülnyomattal + össz-nullás sor/sorozatszámmal
PNL: MINTA perforation + MINTA overprint + non-zero block/serial numbers
  PNL. MINTA perforációval + MINTA felülnyomattal + nem-nullás sor/sorozatszámmal

Note ~ Megjegyzés
1. The only real MINTAs (SPECIMENs) are the ones with all-zero block and serial numbers, without overprint. The rest, with non-zeo numbers, were
    manufactured for collectors and none were sent to banks as samples. I belive that is cheating.
    Az igazi mintadarabok csak az össz-nullás MINTÁK felülnyomat nélkül. A többi mind külön a gyűjtők számára gyártott bankjegyek melyekből nem küldtek
    mintát bankoknak. Ezt én csalásnak tartom.
2. I suspect MINTAs with all-zero numbers and red overprint were leftover original MINTAs in storage which were later overprinted for collectors
    If you have any information, write here!
    Gyanítom, hogy az össz-nullás MINTÁk vörös felülnyomattal raktáron maradt erdeti MINTÁk voltak s ezeket később felülbélyegezték gyűjtők számára
    Ha van bármi információd, írj itt!

Forgery ~ Hamisítvány
Magazines provided pictures of real and forged 100 Ft banknotes in 1947.
On the forgeries the wavy lines around the number 100 are washed out, and the coat of arms in
the center does not stand out. On the back the block number is B134.

1947-ben a korabeli képes újságok bemutatták az igazi és hamisított 100 Ft
bankjegyet. "... a valódi 100 forintos jobb oldalán lévő 100-as szám hullámos-vonalas
nyomással készült; ami a hamis bankjegyen elmosódva látszik. A zöld nyomású címer rajza sem
emelkedik ki a hamisítványon amelynek másik oldalán a sorszám B134."

Káplár László "Ismerjük meg a numizmatikát", 1984
 
P_160s with all-zero serial number BACK

P_160s
BACK
with all-
zero
serial
number
össz-nullás
sor/ sorozat
számmal

P_160s FRONT
P_160s
FRONT
with
over-
print
Felül-
nyomattal

P_160s BACK

P_160s
BACK
with
over-
print
Felül-
nyomattal

3 különböző MINTAPicture source for the 3 MINTAs: Majlinger Árpád

P160
SPECI-
MEN
MINTÁK
Két hamisítvány
Handwriting on margin: dates of capture by the police ~ Kézírás a margón: rendőrség által írt elfogás dátumai
P160
Forgerries
with block
numbers
B119,
B155
Hamisít-
ványok
B119,
B155
sorozat
számmal

ANGOL-MAGYAR KISSZÓTÁR. KATTINTS RÁM!

RETURN TO TABLE