RETURN TO TABLE

P158  FRONT
P_158
- Pénztárjegy 10000000 adópengőről.
Similar to P_152 but but without "Másra át nem ruházható" on front and is uniface (without text / regulations on back).
The postal handstamp on the back instead of front is not rare. I have seen others.
Note: Pick does not mention the missing "Másra át nem ruházható" on front .

- Pénztárjegy 10000000 adópengőről.
Hasonló a P_152-höz csak "Másra át nem ruházható" hiányzik az előoldalon és.egyoldalú (szöveg / rendelet nélkül a hátoldalon)
.
Postabélyegzés az előoldal helyett a hátoldalon nem ritka. Láttam párat.
Megjegyzés: Pick nem említi, hogy "Másra át nem ruházható" hiányzik az előoldalon.

P_158a= with serial number ~ sorszámmal
P_158b= without serial number ~ sorszám nélkül

P_158
FRONT

PNL(6) BACK

P_158
BACK


ANGOL-MAGYAR KISSZÓTÁR. KATTINTS RÁM!
RETURN TO TABLE