RETURN TO TABLE

P_144a FRONT

P_144a
FRONT
beige
paper
drapp
papír

 

(white
paper
example
is at
bottom)
(Fehér
papír
példa
legalul)

Paper color: Pick uses white and gray to describe the color. Yet the non-white color is beige/very light brown.
Papír alapszíne: Pick fehérrel vagy szürkével jelzi. Pedig a nemfehér alapszín drapp/barnásfehér.

Note 1
Megjegy-
zés 1
Paper
Papí
Watermark
Vízjel
Block/serial #
Sor/sorozat #
Arms on back
Címerpajzs a
hátoldalon
Number on back
Szám a
hátoldalon
P_144a
beige
drapp
yes
van
yes
van
normal
normális
5970/1946
P_144b
beige
drapp
yes
van
no
nincs
normal
normális
5970/1946
P_144c
Note 3
beige
drapp
yes
van
no
nincs
l/r reversed
fordított
5970/1946
P_144d
beige
drapp
yes
van
yes
van
normal
normális
5.600/1946
P_144e
white
fehér
no
nincs
no
nincs
normal
normális
5.600/1946
PNL
(P_144e
var.)
white
fehér
no
nincs
yes
van
normal
normális
5.600/1946

- l/r (left/right) reversed= cross on the left - fordított= kereszt a baloldalon

Color variations: print color from red to almost brown.
Színváltozatok: pirostól majdnem barnáig

If you find any other combination or characteristic, write here!
Ha találsz más kombinációt vagy jellegzetességet, írj itt!

Notes ~ Megjegyzések
1. Lovászi László hívta erre fel a figyelmemet:
Text differences
Szöveg különbségek
P_144a, b, c
P_144d, e, e PNL(?)
Ezt az adójegyet azoknak... Ezt az adójegyet kizárólag azoknak...
...közadóknak, közüzemi díjaknak és
szolgáltatások ellenértékének lerovására...
...közadóknak lerovására...
...pénzügyminiszter az 5970/1946... ...pénzügyminiszter 5.600/1946...
...veszti; az érvényességi határidőig
fel nem használt...
...veszti s az érvényességi határidőig
adólerovásra fel nem használt...

 2. When paper is dirty, it is hard to determine its color. Under magnifying glass, white paper has none or very little coloration.
    Beige paper has uniformally distributed very small beige spots/coloration. Paper shortage in WWII required delution of pure paper.
    Amikor a papír piszkos, nehéz megállapítani a színét. Nagyító alatt a fehér papírnak nincs vagy nagyon kevés színe van, míg
    drapp papíron egyenletesen elosztva egész pici elmosódott drapp foltok/elszínesedések találhatók.
    A 2. VH-ban papírhiány miatt keverték a fehér papírt valami más anyaggal.

3. L/R reversed coat of arms is shown by Id. Kupa Mihály in Corpus Notarum Pecuniariarum Hngariae II. kötet 214.oldal, pictures 602c and d
    Since I do not have one and if you do, please send me a scan! Write here! And I'll give you a good price if you sell it to me.
    Id. Kupa Mihály bemutatja aA forított címert a Corpus Notarum Pecuniariarum Hngariae II. kötet 214.oldalán a 602c és d képen.
    Mivel nekem nincs és ha neked van, kérlek küldj egy szkent róla! Írj itt! És jó árat adok érte ha eladod nekem.

 
P_144a BACK

P_144a
BACK

P_144e FRONT

P_144e
white
paper
fehér
papír

P_144b upside-down print on BACK
Picture source: Véghelyi Zsolt
P_144b
with
upside-
down
print
P144d without underprint
Picture source: Balogh Pál
But normal P_144d has underprint.
A hibátlan P144d-n van alapnyomat

Other P_144d seen:
Más P_144d-t amit láttam:
E31 32.857
E33 32.470
E37 32.548
E07 34.987

P_144d
without
u'print
alap-
nyomat
nélkül

ANGOL-MAGYAR KISSZÓTÁR. KATTINTS RÁM!

RETURN TO TABLE