RETURN TO TABLE

P_144a FRONT

P_144a
FRONT
beige
paper
drapp
papír

Paper color: Pick uses white and gray to describe the color. Yet the non-white color is beige/very light brown.
Papír alapszíne: Pick fehérrel vagy szürkével jelzi. Pedig a nemfehér alapszín drapp/barnásfehér.

Note 1
Megjegy-
zés 1
Paper
Papí
Watermark
Vízjel
Block/serial #
Sor/sorozat #
Arms on back
Címerpajzs a
hátoldalon
Number on back
Szám a
hátoldalon
P_144a
beige
drapp
yes
van
yes
van
normal
szabályos
5970/1946
P_144b
beige
drapp
yes
van
no
nincs
normal
szabályos
5970/1946
P_144c
Notes
3, 4
beige
drapp
yes
van
no
nincs
upside down
fejjel lefelé
5970/1946
P_144d
beige
drapp
yes
van
yes
van
normal
szabályos
5.600/1946
P_144e
white
fehér
no
nincs
no
nincs
normal
szabályos
5.600/1946
PNL
(P_144e
var.)
white
fehér
no
nincs
yes
van
normal
szabályos
5.600/1946

- l/r (left/right) reversed= cross on the left - fordított= kereszt a baloldalon

Color variations: print color from red to almost brown.
Színváltozatok: pirostól majdnem barnáig

If you find any other combination or characteristic, write here!
Ha találsz más kombinációt vagy jellegzetességet, írj itt!

Notes ~ Megjegyzések
1. Lovászi László hívta erre fel a figyelmemet:
Text differences
Szöveg különbségek
P_144a, b, c
P_144d, e, e PNL(?)
Ezt az adójegyet azoknak... Ezt az adójegyet kizárólag azoknak...
...közadóknak, közüzemi díjaknak és
szolgáltatások ellenértékének lerovására...
...közadóknak lerovására...
...pénzügyminiszter az 5970/1946... ...pénzügyminiszter 5.600/1946...
...veszti; az érvényességi határidőig
fel nem használt...
...veszti s az érvényességi határidőig
adólerovásra fel nem használt...


 2. When paper is dirty, it is hard to determine its color. Under magnifying glass, white paper has none or very little coloration.
    Beige paper has uniformally distributed very small beige spots/coloration. Paper shortage in WWII required delution of pure paper
.
    Amikor a papír piszkos, nehéz megállapítani a színét. Nagyító alatt a fehér papírnak nincs vagy nagyon kevés színe van, míg
    drapp papíron egyenletesen elosztva egész pici elmosódott drapp foltok/elszínesedések találhatók.
    A 2. VH-ban papírhiány miatt keverték a fehér papírt valami más anyaggal.

3. Upside down coat of arms with text right side up is shown by Id. Kupa Mihály in "Corpus Notarum Pecuniariarum Hngariae" II. kötet 214.oldal,
    pictures 602c and d.
    I believe Pick is mistaken in listing P_144c as having L/R reversed coat of arms and it should read upside down coat of arms.
    Since I do not have one and if you do, please send me a scan! Write here! I'll give you a good price if you sell it to me.

    Id. Kupa Mihály fejjel lefelé fordított címert mutat szabályos irányú szöveggel a "Corpus Notarum Pecuniariarum Hngariae" II. kötet 214.oldalán
    a 602c és d képeken.
    Hiszek abban, hogy a Pick katalógus hibásan jegyzi a P_144c bankjegyet és a jobbról balra fordított címer helyett fejjel lefelé fordított címert
    kéne írnia.
 Mivel nekem ilyen bankjegyem nincs nincs és ha neked van, kérlek küldj egy szkent róla! Írj itt! Jó árat adok érte ha eladod nekem.

4. Upside down text but not upside down coat of arms is mentioned in
    Fejjel lefelé fordított írást de nem címert említ
    Leányfalusi Károly - Nagy Ádám "Magyarország Fém és Papírpénzei 1926-1976" page/oldal 89, 65.c/
 
P_144a BACK

P_144a
BACK

P_144e FRONT

P_144e
white
paper
fehér
papír

P_144b upside-down print on BACK
Picture source: Véghelyi Zsolt
P_144b
with
upside-
down
print

l P_144d FRONT
All P_144d I ever saw ~ Összes P_144d amit valaha is láttam: E01 32.609. E07 34.987, E31 32.857, E33 32.470. E37 32.548, E41 36.029

P_144d
FRONT
P_144d BACK
P_144d
BACK
P144d without underprint
Picture source: Balogh Pál
P_144d
without
u'print
alap-
nyomat
nélkül

ANGOL-MAGYAR KISSZÓTÁR. KATTINTS RÁM!

RETURN TO TABLE