RETURN TO TABLE

P_141a FRONT
Paper color : Pick uses white and gray to describe the color. Yet the non-white color is beige/very light brown.
Papír alapszíne: Pick fehérrel vagy szürkével jelzi. Pedig a nemfehér alapszín drapp/barnásfehér.

 
Paper
Papír
Watermark
Vízjel
Arms on back
Címerpajzs a
hátoldalon
Word on back *
Szó a
hátoldalon *
P_141a
white
fehér
no
nincs
normal
szabályos
amelyeknél
PNL1*
(P_141
var.1)
beige
drapp
no
nincs
normal
szabályos
amelyeknél
P_141b
white
fehér
no
nincs
l/r reversed
fordított
amelyeknél
P_141c
beige
drapp
yes
van
l/r reversed
fordított
amelyeknél
PNL2*
P_141
var.2)
beige
drapp

yes
van
l/r reversed
fordított
amelyeknek
Reported as possible but are undocumented characteristics
Jelentett mint lehetséges de nem bizonyított jellegzetességek
doubtful
kétséges
beige
drapp
no
nincs
normal
normális
amelyeknek
PNL*
(P_141a
var.)
white
fehér
no
nincs
normal
szabályos
amelyeknek
PNL*
(P_141b
var.)
white
fehér
no
nincs
l/r reversed
fordított
amelyeknek

* Pick does not mention it ~ * Pick nem említi
l/r (left/right) reversed = cross on the left ~ fordított = kereszt a baloldalon


If you find any other combination or characteristic, write here!
Ha találsz más kombinációt vagy jellegzetességet, írj itt!

Note ~ Megjegyzés
When paper is dirty, it is hard to determine its color. Under magnifying glass, white paper has no or very little coloration.
Beige paper has uniformally distributed very small beige spots/coloration.
Amikor a papír piszkos, nehéz megállapítani a színét. Nagyító alatt a fehér papírnak nincs vagy nagyon kevés színe van
míg drapp papíron egyenletesen elosztva egész pici elmosódott drapp foltok/elszínesedések találhatók

 

 

 

 

 

PNL1*
(P_141
var.1)
FRONT
beige
paper
drapp
papír

P_141a BACK

PNL1*
(P_141
var.1)
BACK

paper color diffrences
If you click on the above picture, you will see 2 complete notes for easy paper-color comparison
Ha a fennti képre kattintassz, előhoz 2 teljes bankjegy képét amin könnyű összehasonlítani a papír színeket

Beige
and
white
paper
colors

Drapp
és
fehér
papír
színek

P141a with adhesive 10,000 AP stamp

Adhesive stamp on this note is a fake. Why would anyone for any reason add 1000th or 0.1% value to the note?!

Other fake adhesive stamps can be seen here and here

Bélyeg ezen a bankjegyen hamis. Miért kellett volna a bankjegy értékének az egy ezred részét illetve 0,1%-át hozzáadni bármilyen oknál fogva?!

Más hamis bélyeg itt és itt található.

P_141a
with
false
adhesive
stamp

hamis
bélyeggel

ANGOL-MAGYAR KISSZÓTÁR. KATTINTS RÁM!


RETURN TO TABLE