RETURN TO TABLE

P_14 FRONT
P_14
Block number A up to 2000, uniface (issued by the People's Republic 11/16/1918 - 3/21/1919)
Sorozat A 2000-ig, egyoldalú (Károlyi kormány által kiadott 1918.XI.16 - 1919.III.21)

PNL ~ Pick Nem Jegyzi
- MUSTER (means SPECIMEN) perforated (see below) ~  MUSTER (jelentése MINTA) perforálva (lásd alább)
 
Notes ~ Megjegyzések

- Pick does not mention uniface ~ Pick nem említi hogy egyoldalú.
- Most notes I have seen had pencil notation of owner on the back (all from town of Nagybánya).
  Legtöbb idáig látott bankjegy hátán ott volt a tulajdonos neve ceruzával (mind nagybányai lakósok).

P_14
FRONT

uniface
(egy-
oldalú,
u.n.
fehér-
pénz)

 

Forgeries ~ Hamisítványok:
The block numbers of P_15 or P_16 were modified (example: A3251 to A1251) to be accepted under the People's Republic.
A P_15 és P_16 sorozatszámait megváltoztatták (például: A3251-t  A1251-re) hogy elfogadják a Károlyi kormány alatt.
 
P_14 BACK
P_14
BACK
MUSTER

I belive this is not an issued MUSTER.

It was probably perforated by the Oesterreichisch-
Ungarische Bank before it was placed into their
banknote sample collection.

Nem hiszem hogy ez kiadott MUSTER.

Több mint valószínű azelőtt perforálták mielőtt az
Osterreichisch-Ungarische Bank bankjegypéldány
gyűjteményébe került

P_14
MUS-TER
ANGOL-MAGYAR KISSZÓTÁR. KATTINTS RÁM!

RETURN TO TABLE