RETURN TO TABLE

P_138a FRONT

P_138a
FRONT
beige
paper
drapp
papír

 

(white
paper
example
is below)
(Fehér
papír
példa
alul)

Paper color: Pick uses white and gray to describe the color. Yet the non-white color is beige/very light brown.
Papír alapszíne: Pick fehérrel vagy szürkével jelzi. Pedig a nem-fehér alapszín drapp/barnásfehér.

 
Paper
Papír
Watermark
Vízjel
Block/serial #
Sor/sorozat #
P_138a
beige
drapp
yes
van
yes
van
P_138b
beige
drapp
yes
van
no
nincs
PNL
( P_138b var.)
beige
drapp
no
nincs
no
nincs
P_138c
white
fehér
no
nincs
no
nincs

If you find any other combination or characteristic, write here!
Ha találsz más kombinációt vagy jellegzetességet, írj itt!

PNL ~ Pick Nem Jegyzi
Forward slash in 5.600 / 1946 is very thin at times, seldom partial, rarely completely missing (see at bottom)
Törtvonal az 5.600 / 1946-ban néha nagyon vékony, néha részleges, ritkán hiányzik teljesen (lásd legalul)


Note ~ Megjegyzés
     When paper is dirty, it is hard to determine its color. Under magnifying glass, white paper has none or very little coloration.
Beige paper has uniformally distributed very small beige spots/coloration. Paper shortage in WWII required delution of pure paper.
    Amikor a papír piszkos, nehéz megállapítani a színét. Nagyító alatt a fehér papírnak nincs vagy nagyon kevés színe van, míg
drapp papíron egyenletesen elosztva egész pici elmosódott drapp foltok/elszínesedések találhatók.
A 2. VH-ban papírhiány miatt keverték a fehér papírt valami mással.

 
P_138a BACK

P_138a
BACK

P_138c FRONT

P_138c
FRONT
white
paper
fehér
papír

P_138 back, missing fraction symbol
Picture source: Kuscsik Péter
P_138
missing
forward
slash
hiányzó
tört-
vonal


ANGOL-MAGYAR KISSZÓTÁR. KATTINTS RÁM!

RETURN TO TABLE