RETURN TO TABLE

P_13 FRONT
P_13
Block number 3000+, wavy lines on front and wavy lines on back
Sorozatszám 3000 felett, hullámos vonalak az alapnyomatban elő és hátoldalon
Pick catalog mistakenly indicates Block # 1001-1999. See Note!
A Pick katalógus hibásan jelzi az 1001-1999 sorozatszámokat. Lásd a Megjegyzést!

PNL ~ Pick Nem Jegyzi
- P_13 with:
       Block # 3.0mm, serial # 3.5mm (wide spaced) ~ 3.0mm sorozat, 3.5mm sorszám (széles sorszámközök, mint fent)
       Block # 3.0mm, serial # 3.0mm (narrow spaced) ~ 3.0mm sorozat, 3.0mm sorszám (keskeny sorszámközök)
- Serial number with flat-topped 3 ~ sorszám lapos 3-assal (Bálint Tamástól) Lapos hármas


Similar ~ Hasonló:
P_12
= block number above 3000, with wavy lines on front and is uniface (blank back)
            sorozatszám 3000 felett, hullámos vonalakkal az előoldalon, egyoldalú (sima hátoldal)
P_22= block number below 2000, with small numbers and round red "Magyarország" handstamp
            sorozatszám 2000 alatt , kis számokkal és kerek vörös "Magyarország" pecséttel
P_23= block number above 3000, with round red "Magyarország" handstamp
            sorozatszám 3000 felett, kerek vörös "Magyarország" pecséttel

P_13
FRONT

wavy
lines on
back

Note ~ Megjegyzés:
References as stated below.
Pick(1) is unclear ~ Pick (1) félrevezető:
   - for Hungary 13 the number description is incorrectly stated as "series # 1001-1999"
     Magyarország 13-at hibásan 1001-1999 sorozatszámmal jelöli
   - for Austria 23 the number description is correct: "Up to block # 2000". But does not mention wavy lines.
     Ausztria 23-at helyesen "2000 sorozatszámig"-al jelöli. De nem beszél a hullámos vonalakról.

Pick(2) states correctly that all block numbers below 2000 are Austrian, 3000 and above are Hungarian issues.
Pick(2) helyesen tünteti fel, hogy az összes sorozatszám 2000 alatt osztrák, 3000 és felette magyar kiadás.

The block numbers 1001-1999 in Pick(1) were added by mistake under P_13. It belongs to Austria P_23.
1001-1999 sorozatszámok tévedésből lettek Pick(1)-ben P_13 alatt felsorolva. Ausztria P_23 alá tartozik
.


References:
Pick (1)= Pick World Paper Money, General Issues, 11th edition
Pick (2)= Pick-Richter Spezialkatalog Papiergeld Österreich seit 1762
 
P_13 BACK
P_13
BACK
P13 forgery

Forgery with wavy lines on back

Hamisít-vány, a hát-
oldalon
hullámos vonalakkal

2xxx block numbers were not issued (Pick Austria 23 is numbered up to 2000). Underprint does not have the emblem and words.
Appearently the design was copied from an original but many details are less distinct and the colors are different.
2xxx sorozatot nem adtak ki (Pick Ausztria 23, 2000 alatt van számozva). Alapnyomatban az embléma és alatta a szavak hiányoznak. Úgy néz ki, hogy másolták az előnyomatot de sok helyen vesztett a minőségéből és a színek sem ugyanazok.
 
P_13 with "5" handstamp FRONT

P_13
FRONT
with
handstamp
pecséttel

P_13 with "5" handstamp BACK
P_13
BACK
with
handstamp pecséttel

ANGOL-MAGYAR KISSZÓTÁR. KATTINTS RÁM!

RETURN TO TABLE