RETURN TO TABLE

P_11x  FRONT
P_11a= issued note with block number above 7000 ~ forgalmi bankjegy, sorozatszámmal 7000 felett
P_11x= with spelling error "GENENALSEKRETÄR" instead of "GENERALSEKRETÄR"
               on the back  ~ "GENERALSEKRETÄR" helyett "GENENALSEKRETÄR" hibával a hátoldalon

GENENALSEKRETÄR
   Block numbers 7304 7311?, 7320, 7323?, 7343, 7358, 7378, 7389, 7390, 8342 were reported on P_11x so far.
Tell me the block number of your P_11x note here!
   Idáig 7304, 7311?, 7320, 7323?, 7343, 7358, 7378, 7389, 7390, 8342 sorozatszámokat jelentettek a P_11x-en.
Írd meg itt a te P_11x bankjegyed sorozatszámát!

PNL ~ Pick Nem Jegyzi
- Either P_11a or P_11x with spelling error "TÖRVÉKY" instead of "TÖRVÉNY" on front
  P_11a vagy P_11x, "TÖRVÉNY" helyett
"TÖRVÉKY" hibával az előoldalon

- I have seen with 8xxx 00xxx block/serial numbers ~ láttam 8xxx 00xxxx sorozat/sorszámmal
 
8303 004263, 8312 005451, 8315 000946, 8323 007510, 8331 000824 , 8339 004769, 8342 004979

TÖRVÉKY
GENENALSEKRETÄR

Above the KÉT KORONA text:
"...A TÖRVÉKY SZERINT...", while
below KÉT KORONA it is OK
Fennt a KÉT KORONA felett :
"...A TÖRVÉKY SZERINT...míg a KÉT
KORONA alatta helyesen van írva.

On the left "GENERALSEKRETÄR",
not "GENENALSEKRETÄR"
Balra: "GENERALSEKRETÄR",
nem "GENENALSEKRETÄR"

 

 

 

 

 

 

P_11a
FRONT
with
TÖRVÉKY

P_11x  BACK

P_11a
BACK

P11 back with serial number above 8000
P_11a
with
8xxx
block
number
Overprint
 with handstamp
Picture source: Roman Guhr
"FELÜLBÉLYEGZÉS
... JAN. 1919
Az ...i járás főszolgabírója"
Handout
overprint
and
hand-
stamp
Szórólap
felül-
nyomat
és
bélyegzés
Seial Number forgery
Picture source: Vladimir Kudlik
P_11a
with
forged
serial
number:
1 was
added in
front of
7452
hamis
sorozat-
számmal:
1-et írtak
a 7452
elé
Austrian test print sheet

Uniface
Austrian
test print
sheet
Egyoldalú
osztrák
prőba-
nyomat ív

ANGOL-MAGYAR KISSZÓTÁR. KATTINTS RÁM!

RETURN TO TABLE