RETURN TO TABLE

P_115 w/serial no. FRONT
P_115a = printed on both sides (without block/serial number) ~ mindkét oldal nyomtatva (sor/sorozatszám nélkül)
P_115x1 = uniface, printed on front only (see below) ~ csak az előoldal nyomtatva (egyoldalú, lásd alább)
P_115x2
= uniface, printed on back only ~ csak a hátoldal nyomtatva (egyoldalú)

PNL ~ Pick Nem Jegyzi
  - MINTA perforation on P_115a (without block/serial number if I remember correctly)
    MINTA perforáció a P_115a-n (sor/sorotaszám nélkül, ha jól emlékszem)
  - finished note with block and serial no.(see PNL(2) on this page, and one here with E09 001096 block/serial numbers)
    forgalmi bankjegy sor és sorozatszámmal (lásd a PNL(2)-t ezen az oldalon, és egyet itt E09 001096 sor/sorozatszámmal)
  - unfinished note with block and serial # (see PNL(3) at bottom) ~ próbanyomat sor és sorozatszámmal (lásd a PNL(3)-t legalul)
  - complete uncut sheet of 35 banknotes ~ teljes 35 darabos ív (de újabban csak 20 darabos bukkant fel)

If you have one with block and serial no., tell me the block/serial numbers of your note here!
I know of one with E003 001096 and one with E009 001096. Possibly a total of 35 exist (one full sheet).
Ha neked van sor és sorozatszámmal, add meg a sor/sorozatszámát itt!
Tudok kettőről E003 001096 és E009 001096 számmal. De lehet, hogy 35 létezik (egy teljes ív)

P_115
PNL(2)
FRONT

P_115 w/serial no. BACK

P_115
PNL(2)
BACK

P_115x1 FRONT

P_115x1
FRONT
(uniface)

PNL front  PNL back with ser. no
Picture source: ?Péntek Zoltán?
I saw 3 other test prints with E12 000000 (zeros were triple printed by few mm vertical shifts) and with E013 000000, E014 000000
Láttam 3 más próbanyomatot E12 000000-val (nullák triplán nyomtatva egyenként kb 1 mm függőleges eltéréssel) és E013 000000, E014 000000-val

PNL(3)

Test or
trial print
with block
and
ser.#.
Front has
underprint
only

ANGOL-MAGYAR KISSZÓTÁR. KATTINTS RÁM!

RETURN TO TABLE