RETURN TO TABLE

P_108 FRONT
P_108 = issued note ~ forgalmi bankjegy
P_108s PNL = with MINTA perforation ~ MINTA perfációval

PNL~ Pick Nem Jegyzi
- uniface back without block and serial number (below) ~ hátoldal egyoldalú, sor/sorozatszám nélkül
- coat of arms on right side of front (further down) ~ címer az előoldal jobb oldalán (alább)

P_108
FRONT

P_108 BACK

P_108
BACK

Wrong cut front
Az ívet rossz helyen vágták (alább a piros vonalak
mentén) és néhány bankjegyen emiatt a címer a kép
jobb oldalára került.

Wrong cut back
The sheet was cut in the wrong place (along the red
lines below) and some notes ended up with the
coat of arms on the right.

PNL
Coat of
arms on
the
right

2 stiched P_108
how the
sheet was
cut
ahogy az
ívet
vágták

Uniface BACK
PNL
Uniface
back
without
block
and
ser. no
MINTA 1 FRONT
MINTA 2 FRONT
P_108s
FRONT
MINTA 1 BACK
MINTA 2 BACK
P_108s
BACK
    None of P_108s MINTAs (SPECIMEN) have been issued with all-zero block/serial numbers, thus they can be forged.
I bought the note on the left with staple rust spots (SPECIMEN are often stapled by banks) in the late 1970s, when
SPECIMEN were valued less than issued notes. Thus at that time it made no sense to create a MINTA forgery.
The note on the right has the same block number and a very similar serial number. Furthermore, the MINTA
perforation is the same size and is in the same location on both, therefore they were made at the same time.

    P_108s MINTÁkat nem adtak ki nullás sor/sorozat számmal, így hamisítani lehet. A baloldali bankjegyet
amin fűzőkapocs rozsdanyoma látszik (a bankok sokszor fémkapcsot használnak) az 1970-es évek végén vettem,
amikor még a MINTÁkat kevésbbé értékelték mint a forgalmi bankjegyeket. Tehát akkoriban nem volt értelme hamisítani
egy ilyen MINTÁt. A jobboldali bankjegy sorozatszáma egyezik a baloldalival és a sorszáma közeli. Ezen kívül a MINTA
perforáció nagysága és helye is megegyezik a két bankjegyen, ezért biztos, hogy egyidőben készítették őket.
 

ANGOL-MAGYAR KISSZÓTÁR. KATTINTS RÁM!

RETURN TO TABLE