RETURN TO TABLE

P_105 FRONT
P_105  Unissued ~ Kiadatlan
Proposed specimen with red overprint on P_101: ~ javasolt mintapéldány vörös felülnyomattal a P_101-en:
- "E szükségbankjegyet a kibocsátásra kerülő új bankjegyek elkészítése után a Magyar Nemzeti Bank bevonja"
OR ~ VAGY
- "E bankjegyet rövidesen kicseréljük"

P_101= same as this note but without overprint ~ ugyanez csak felülnyomat nélkül

Notes ~ Megjegyzések
1. Only block number G145 has been used for these sample prints.
    Csak G145 sorozatszámú bankjegyeket használtak e mintapéldányok készítésére
    50 f 1938 forgalomba nem került változatai

2. The following serial numbers are recorded for variations on this note in Reference
    Az Utalásban a következő sorszámok vannak feltüntetve e bankjegy változataira
    089016, 089017, 089020, 089021, 089022, 089029, 089030, 089031


Reference ~ Utalás

Dr. Kupa Mihály "Corpus Notarum Pecuniariarum Hungariae" II.kötet, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734-es bejegyzés

 

 

 

 

 

 

 

P_105
FRONT

P_105 BACK

P_105
BACK

ANGOL-MAGYAR KISSZÓTÁR. KATTINTS RÁM!

RETURN TO TABLE