RETURN TO TABLE


P_10
   Issued note with block number above 7000, without *
   Forgalmi bankjegy 7000 feletti sorozatszámmal, * nélkül
   7302, 7305, 7306, 7308, 7309, 7314, 7316, 7317, 7318, 7324, 7328, 7332, 7333, 7334, 7341, 7347, 7350, 7356,
   7358, 7360, 7364, 7380, 7385, 7387, 7391, 7397, 7418, 7419, 7420
   See Notes ~ Lásd Megjegyzéseket

PNL ~ (Pick Nem Jegyzi)
 - Issued note with block number above 7000 and with *:
   Forgalmi bankjegy 7000 feletti sorozatszámmal és *-al:
   7312, 7313, 7318, 7320, 7325, 7328,   7329, 7337, 7343, 7346, 7351, 7355, 7358, 7361.
   Note 2 also shows a **7311 example ~ 2. Megjegyzés bemutat egy **7311 példát is
   All these notes were issued by the Soviet Republic regime of Béla Kún 3/21/1919 - 8/4/1919)
   (Mindezek a bankjegyek a Kún Béla féle Tanácsköztársaság kiadásai voltak 1919.III.21-1919.VIII.4)
 
   If you have a note with star-block number, let me know the block number here!
   Ha neked van csillagos sorozatszámmal, írd meg a sorozatszámát itt!


  
Notes ~ Megjegyzés
ek
   1. 7318, 7328, 7358 has been issued with and without *, reported by Vasilita Stefan
       7318, 7328, 7358 kiadva csillaggal és annélkül, jelentette Vasilita Stefan
   2. Adamovszy István Magyar Bankjegy Katalógus 1846-2009 page 51

 - Pick Austria 20 (not Hungary P10) with 1xxx block number:
   With adhesive stamp (see below) ~ bélyeggel (lásd alább)
   With handstamp (see below) ~ lepecsételve (lásd alább)
   With phoney MAGYARORSZÁG handstamp (see below) ~ hamis MAGYARORSZÁG pecséttel (lásd alább)

 

 

 

 

 

 

P_10PNL
FRONT
with *

P_10PNL BACK

P_10PNL
BACK
with *

Austria P20 forgery FRONT
1469  No.127113 on the back ~ a hátoldalon

Austria
Pick 20
(Ser 1xxx)
with
phoney
handstamp

Osztrák
Pick 20
(Ser 1xxx)
hamis
pecséttel


Picture source: Roman Guhr
 
Austria
Pick 20
(Ser 1xxx)
with
Hungarian
adhesive
stamp

Magyar
bélyeggel
with handstamp
Picture source: Roman Guhr
"BP KÖZTISZTVISELŐK
FOGY. SZÖVETKEZETE
1 KORONA"
Austria
Pick 20
(Ser 1xxx)
with
hand-
stamp

Magyar
bélyeg-
zéssel

ANGOL-MAGYAR KISSZÓTÁR. KATTINTS RÁM!

RETURN TO TABLE