RETURN TO TABLE

6 digit 200 Korona 1918 banknotes
6 jegyű 200 Korona bankjegyek

These notes are considered Austrian.
However, since some of the printing was done in Hungary and some were stamped with round red
MAGYARORSZÁG hand stamp (this is P_30 in Pick catalog), I think it is useful to show this reference here.

Ezek bankjegyek osztrák bankjegyeknek számítanak.
Viszont e bankjegyek egy része Magyarországon lett nyomtatva és lett pecsételve
piros MAGYARORSZÁG körpecséttel (ez P_30 a Pick katalógusban), így hasznosnak tartom ezek adatait feltüntetni.


All of the circulated banknotes have 6 digit block number, 5 digit serial number (comma after 2nd digit), wavy lines and rows of "OMB" underprint on front
and only wavy lines on back. (OMB = Osztrák Magyar Bank or Austro-Hungarian Bank)

Some, due to mixing of colors by hand in Hungary, look faded or look uniface (Reference b, item 171 on p.84) although light wavy lines do exist on both sides.
Handmixing also explains the often faded front colors.

Az összes forgalmi bankjegy 6 jegyű sorozatszámmal, 5 jegyű sorszámmal (2. számjegy után vessző), az előoldalon alapnyomatban hullámos vonalakkal
és "OMB" sorokkal van nyomtatva. A hátoldalon csak hullámos vonalak vannak. (OMB = Osztrák Magyar Bank)

De némelyik, a Magyarországon kézzel kevert színek miatt fakó és egyoldalúnak néz ki (Hivatkozás b, 171-es tétel a 84 oldalon) de nagyon világos hullámos vonalak
vannak a hátoldalon.
Kézzel kevert színek megmagyarázzák az előoldal néha fakó színét is.

Forgeries
- comma missing after 2nd digit in serial number
- "BECSI ES" should be "BÉCSI ÉS"
- period missing after umgetauscht
- strong differences in the dot construction of the face (a larger scan shows this clearly), but even in this small picture the difference is noticable

Hamisítványok
- sorszámban hiányzik a vessző a második szám után
- "BECSI ES"-nek "BÉCSI ÉS"-nek kellene lenni
- umgetauscht után hiányzik a pont
- az arc pontfelépítésében nagyon sok különbség található (van nagyobb szkenem amin ez tisztán látható), de ezen a kis képen is látható az arc kifejezéskülönbsége

Reference ~ Hivatkozás
a. Pick World Paper Money, General Issues, 14th edition, only Hungary P_30 listed
b. Rudolf Richter Papiergeld Spezialkatalog Österreich 1759-2010, Österreich 171 b)

 
Richter 171 b) FRONT
Richter
171 b)
FRONT
Richter 171 b) FRONT
Richter
171 b)
FRONT
Richter 171 b) forgery FRONT
Richter
171 b)
FRONT
forgery,
hamisítvány
Richter 171 b) FRONT
Picture source: Rudolf Richter
Richter
171 b)
FRONT

Richter Reference b. has the following explanation ~ Richter Hivatkozás b. ezt a magyarázatot adja

Due to overloading of the printing company for securities in Vienna it was ordered to move some of the printing to Budapest. The Budapest
banknotes were to be different from the Wiennese banknotes by using different series designation and the backside was to be blank (uniface),
that is without wavy lines.

In Hungary, however, the 200 K printing plates arrived with wavy lines, so that is how they were printed.
Contrary to the Hungarian arguments the series were preassigned to 000.028 (Preassigned for the Hungarian printer? Starting with what number?).
However, in 2015 Rudolf Richter provided the scan of a note with 000,032 block number - but he does not have the backside.
Based on my collection and notes that I have seen, series 000,025 and above were printed in Hungary.

Due to handmixing of colors, often one can not see the wavy lines clearly (front and back)

Forgeries are on thicker, brown paper (these characteristics do not match my forged note). See the details under Forgeries above!
If you have any comment, write here!

A bécsi nyomda túlterhelése miatt elrendelték hogy a nyomtatás egy részét Budapesten kell elvégezni. A budapesti bankjegyeknek különbözni
kellett a bécsi bankjegyektől más sorozatszám használatával és üres hátoldallal, kihagyva a hullámos alapnyomatot.

De Magyarországra a 200 K nyomólemezek hullámos vonalakkal érkeztek?, tehát a bankjegyek így lettek nyomtatva.
A magyar tényállás ellenére a sorozatokat 000,028-ig előjegyzték (A magyar nyomda részére? Hol kezdve?).
Ennek ellenére 2015-ben Rudolf Richter küldött egy szkent 000,032 sorozatszámmal - de neki sincs meg a hátoldala.
Gyűjtemányemre és más látott bankjegyekre alapozva a 000,025 és e fölötti sorozat Magyarországon lett nyomtatva.

A kézzel kevert színek eredményeként sokszor nem látni tisztán a hullámos vonalakat (elő és hátoldalon).

A hamisítások vastagabb, barna papíron készültek (ezek nem egyeznek az én hamis pédányommal). Lásd a részleteket fenn a Hamisítványok alatt!
Ha van bármi hozzászólásod, írj itt!

 
ANGOL-MAGYAR KISSZÓTÁR. KATTINTS RÁM!

RETURN TO TABLE