RETURN TO TABLE

PNL1  FRONT
PNL 1000 forint essay
Dated September 21, 1991. Has not been issued. ~ 1991-es próbanyomat, nem került kiadásra.
According to Adamovszky: "A forintrendszer 1946-2010" only 6 exist with color variations (but see Notes)
Adamovszky: "A forintrendszer 1946-2010" szerint csak 6 létezik színváltozatokban (de lásd a Megjegyzéseket)

Notes ~ Megjegyzések
      My information is somewhat different from the Adamovszky catalog.
In 1991 an MNB (Hungarian National Bank) commitee decided to change the design of the existing 1000 Forint note.
Total of 18 notes were made for design presentation by this artist. 9 plain and 9 MINTA (SPECIMEN) perforated banknotes.
Of both types of banknotes, 3 lilac, 3 blue and 3 light brown color notes were made. The notes include security features such as
metal strip, micro-printing, braille etc. Some have watermarks, some do not.
      Értesülésem kissé eltér az Adamovszky katalógustól.
1991-ben a Magyar Nemzeti Bank bizottsága úgy határozott, hogy megváltoztatja az ezer forintos tervrajzát.
Összesen 18 példány lett készítve bemutatásra a művész által. 9 síma és 9 MINTÁval perforálva.
Mindkét fajta bankjegyből 3 lila, 3 kék és 3 halvány barna színű készült. A bankjegyekek biztonsági elemei között van pl.
fémszál, mikróírás, bray írás, UV csíkok Némelyiken van vízjel, némelyiken nincs.

Similar 1993, 100 Ft essay also exists. See here!
Hasonló 1993-as 100 Ft-os próbanyomat szintén létezik.Lásd itt!

 

 

 

 

 

PNL1
FRONT

PNL1  BACK

PNL1
BACK

PNL2 FRONT
PNL2
FRONT
PNL2 BACK
PNL2
BACK
3 different colored MINTAs
PNL
MINTAs

ANGOL-MAGYAR KISSZÓTÁR. KATTINTS RÁM!

RETURN TO TABLE