SZÜKSÉGPÉNZEK ÉS FOGOLYTÁBOR
PAPÍRPÉNZEK
CSERÉRE VAGY ELADÁSRA
Rékay
Rékay András
Andrew Rekay
EMERGENCY ~ PROVISIONAL AND POW
BANKNOTES
FOR TRADE OR SALE
ITT MEGTALÁLOD A HIÁNYLISTÁMAT.

HA KERESEL EGY BANKJEGYET, SOKSZOR TUDOK RITKA MAGYAR ÉS OSZTRÁK BANKJEGYEKRŐL. VAGY HA VAN ELADNI VALÓ BANKJEGYED ÍRJ ITT!

Tartásfok az angol, nem a magyar definíció szerint, hacsak nincs úgy jelölve.
Nézd meg itt a tévedések elkerülése végett!


Legkevesebb US$20 vagy 4000 Ft értékben adok el az első vétel esetén.
Postaköltséget és ha kell biztosítást a vevő fedezi. Lásd legalul!

Elfogadok US dollárban készpénzt (a vevő felelősségére - lásd a Megjegyzést alább), csekket, utalványt vagy money order-t a nevemre kiírva (de csak USA banktól, mert külföldi banktól kis összeg beváltása túl sokba kerülne) vagy banki utalást az USA számlámra. PayPal szintén OK, ha az átutalandó összeghez hozzáadsz 4%-ot (Nekem valamivel többe kerül minden PayPal utalás.
PayPal e-mail: a.rekay#att.net ~ használj @-et # helyett).
És elfogadok utalást a magyar bankszámlámra.
Alkalomadtán kivételt teszek és elfogadok készpénzt euróban is.

Írj itt, s add meg a bankjegyek Pick számát, értékét, évét és tartásfokát!

Megjegyzés: Bár a vevőé a felelősség, kisebb tételeknél én is néha készpénzt küldök, mert ez a legolcsóbb megoldás. De csak Amerikán belül. Külföldről
rizikós mert a gépek észlelik a bankjegy fémtartalmát s valaki elteheti magának. Megjegyzem, a régi pénzeknek nincs fémtartalma.

YOU'LL FIND MY  WANT LIST HERE.

IF YOU ARE LOOKING FOR A BANKNOTE, I OFTEN HAVE INFORMATION ON RARE HUNGARIAN AND AUSTRIAN NOTES. OR IF YOU HAVE BANKNOTE(S) FOR SALE WRITE HERE!

Grades are according to American, not Hungarian grading, unless marked differently.

Minimum US$20 or 4000 Ft first time purchase.
Shiping and if wanted insurance are paid by buyer. See at the bottom!

In US dollars, I accept cash (at buyer's risk - see Note below), check or money order to my name (but only drawn on US banks since it would cost too much to cash a small amount from foreign banks) or wire transfer to my USA bank account. PayPal is also OK as long as you add 4% to the required amount (It costs me somewhat more for each PayPal transfer.
PayPal e-mail: a.rekay#att.net ~ use @ instead of #).
I also accept wire transfer to my bank account in Hungary.
On occasion I make an exception and also accept cash in Euro.

Write here, and specify the note's Pick number, face value, year and grade!

Note: Although risk belongs to the buyer, I also send cash at times if the amount is small since it is the least expensive way. But only within the US. It is risky from overseas, since the machines sense the metal content and someone may put it aside for himself. Note that older banknotes have no metal content.
Félreértések elkerülése végett a külföldi valuták értékelését a Yahoo szerint fogadom el:
http://finance.yahoo.com/q/bc?s=USDHUF=X&t=3m&l=on&z=m&q=l&c=
(Ha kell, a forintról válts a szóbanforgó valutára)

To avoid missunderstanding, I accept foreign currency exchange rate into USD according to Yahoo:
http://finance.yahoo.com/q/bc?s=USDHUF=X&t=3m&l=on&z=m&q=l&c=
(If needed, switch from forint to subject currency)
AUSTRIAN AND WORLD BANKNOTES
OSZTRÁK ÉS MÁS KÜLFÖLDI BANKJEGYEK
RT ARROW
LEFT ARROW
HUNGARIAN BANKNOTES
MAGYAR BANKJEGYEK

Rövidítések / Abbreviations
Érték / Value: f= fillér, Ft= Forint, K= Korona, P= Pengő, AP= AdóPengő; k= 1000, m= 1000000, Md= 1000 m
PNL= Pick Nem Jegyzi ~ Pick Not Listed

A LISTA HETENTE 2X-3X VÁLTOZHAT, ÍGY MOST TUDASD VELEM HA KELL VALAMI !
THE LIST MAY CHANGE 2X-3X PER WEEK. SO IF YOU NEED ANYTHING, NOW IS THE TIME TO LET ME KNOW !

Felújítva 2016.XI.26~ Updated 11/26/2016

Írj itt ~ Write here 
 
SZÜKSÉGPÉNZEK, XIX-XX. SZÁZAD / EMERGENCY - PROVISIONAL ISSUES, 19th - 20th CENTURIES
 -
Névérték
Face Value
Év
Year
Mennyiség
Quantity
Tartásfok
Grade
Megjegyzés
Comment
Ár / Price
USD > HUF konverter
Arad
5 K
?
10
UNC
banknote's picture
 
10 pc/ 10 db $50/
14200 Ft
Átkelési
bárcák
 
185x
4
UNC
banknote's picture
Lánchíd, stb. Mind egyoldalú.
mind $280 /
78400 Ft
Boon
reklámpénzek

2
szelvény

1937
2
VF, VF
banknote's picture
Advertising bills.
Reklámpénzek.
2 pc / 2 db
$20 / 5600 Ft
Chinoin Gyár
1 K
1919
1
VG+
banknote's picture
SOLD ~ ELADVA
$9 /
2500 Ft
Emlékjegy
1000 Ft
2012
1
UNC
banknote's picture
Bill commemorating 1956 and Cardinal Mindszenty ~ Emlékjegy, emléket állít 1956-nak és Mindszenty bíborosnak
$8 /
2270 Ft
Emlékjegy
1000 Ft
2012
1
UNC
banknote's picture
Bill commemorating 1956 and Péter Mansfeld ~ Emlékjegy, emléket állít 1956-nak és Mansfeld Péternek
$8 /
2240 Ft
Esztergom
1 K
1919
1
VF
banknote's picture
SOLD ~ ELADVA
$8 /
1760 Ft
Élelmezési
Kölcsönjegy
50 P
1945
1
VF
banknote's picture
I consider this note emergency money, since it could be cashed in banks and other institutionss after September 1, 1945
Szükségpénznek tartom, mert 1945 szeptember 1 után bankokban és üzletekben be lehetett váltani névértékben.
SOLD ~ ELADVA
$22 /
4950 Ft
Hadsegélyező
Hivatal
2, 4, 6, 8
10, 12 f
1916
1 set
UNC
banknote's picture
I consider these notes emergency money, since they could be cashed any time during WWI
Szükségpénznek tartom, mert be lehetett váltani készpénzre az első világháború alatt
$24 /
6720 Ft
Idő-
számítás
2 K
1916
2
UNC
banknote's picture
Contribution. The larger piece was probably intended for larger contribution. SOLD ~ ELADVA
Adomány. A nagyobbik talán nagyobb adomány részére készült.
both
$72 / 15850 Ft
Jólsva
1 and 3
P-kr
1849
2
"EF,
UNC"
banknote's picture

The 1 P-kr would be EF but is stained. The 3 Pkr would be UNC but is also stained. I have not seen Jólsva on the market for about 10 years. Buy it now - while it is still available! ~ Az 1 P-kr EF lenne de pecsétes. A 3 P-kr UNC lenne de szintén pecsétes. Nem láttam eladásra 10 éve. Vedd meg most - míg kapható! ELADVA/SOLD

2 pc / db
$200 /
45000 Ft
Miskolcz
10 krra
1860
1
"EF"
banknote's picture
Not folded. But humidity caused some wrinkles on the papes SOLD ~ ELADVA
Nem hajtott. De gyűrődések keletkeztek levegő páratartalma miatt.
$26 / 5720 Ft
Miskolcz
10 krra
1860
1
VF
banknote's picture
  SOLD ~ ELADVA
$16.75 / 3680 Ft
Miskolcz
25 krra
1860
1
VF-
banknote's picture
The minus is for a pinhole in the center ~ Mínusz a tűlyukért középen SOLD ~ ELADVA
$22.50 / 4950Ft
Coupon,
Austria
2.10 Gulden
1883
1
UNC
banknote's picture
Zinsen Coupon / Coupon stub/ Kamatos kupon SOLD ~ ELADVA
$25 /
5500 Ft
Miskolcz
1 K
1916
1
UNC
banknote's picture
 Perforated Miskolcz ~ Miskolcz perforálva SOLD ~ ELADVA
$15 / 3075 Ft
$30 mindkettőért
Miskolcz
2 K
1916
1
UNC
banknote's picture
 Perforated Miskolcz ~ Miskolcz perforálva SOLD ~ ELADVA
$17 / 3485 Ft, $30
FOR BOTH 1 K, 2 K
Miskolcz
2 K
1919
1
UNC
banknote's picture
SOLD ~ ELADVA
$9/1750Ft
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank, Budapesten
10000 P
25000 P
50000 P
100000P
19xx
4
UNC,
UNC,
UNC,
EF-
banknote's picture
banknote's picture
banknote's picture
banknote's picture
In use in the 1940s ~ Használatban az 1940-es években SOLD ~ ELADVA
$150 /
21000 F
t
Pesti Magyar Kereskedelmi Bank, Budapesten
1 millió,
5 millió
AP
1946
2
F, VF-
banknote's picture
SOLD ~ ELADVA
$29 /
8000 Ft
Pécs
50 f
1919
1
VF-
banknote's picture
 
$3 / 840 Ft
Pécs
5 K
1920
1
VF/VF-
banknote's picture
 It looks UNC but it isn't ~ UNCnak néz ki, de nem az
$15 /
4200 Ft
Révai
Testvérek
szórólapja
100 Ft
?
1
VG
banknote's picture
Advertisement for a famous book issue by the Révai Brothers ~ Révai Testvérek reklám szórólapja a híres könyvkiadással kapcsolatban (a könyv, de csak másolata, nekem is megvan)
$10 /
2800 Ft
Rozsnyó
5 kr
1860
1
F/VF
banknote's picture
 
$24 /
6720 Ft
Rozsnyó
50 kr
1860
1
G/VG
banknote's picture
I have only seen 4 or 5 pieces ever ~ csak 4 vagy 5 darabot láttam valaha is
$45 /
12600 Ft
Sopron
50 f
1918
1
VF-
banknote's picture
Sopron Város Pénztárai, utalvány, 1918 május 1
$5 /
1400Ft
Sopron
50 f
1919
1
'UNC'
banknote's picture
Sopron Város Pénztárai, utalvány, 1919 január 1.
It would be UNC but small papertape stuck to back ~ UNC lenne de kis szallag ragadt a hátoldalához
$8 /
2240Ft
Szent-benedekrend
5 P
1920-1930
1
UNC
banknote's picture
In use in the Abbey of Pannonhalma I think from the early to late1920s
Haszálatban szerintem a pannonhalmi apátságban a korai 1920as évektől a késői 1920-as évekig
SOLD ~ ELADVA
$65 / 17550 Ft
Szombat-
hely
10 K
1919
1
VF+
banknote's picture
SOLD ~ ELADVA
$35 / 6300 Ft
Tolnai Világlapja
reklámpénz
2 K
1917
1
VF
banknote's picture
 
$9 / 1960 Ft
Uránia
mozgófény-
kép színház
10, 20, 50 f,
1, 2, 5 K
1920
6 pc
UNC
banknote's picture
 banknote's picture 
Complete set. Better than buying piece by piece... ~ teljes sorozat. Jobb mint egyenként venni... SOLD ~ ELADVA
$24 / 4560 Ft
Vásárlási
visszatérítés
50 K
?
1
UNC
banknote's picture
 
$16 /
4480 Ft
Vásárlási
visszatérítés
500 K
?
1
VF
banknote's picture
SOLD ~ ELADVA
$6 / 1230 Ft
Világítási
és Vízmű Rt
20, 30, 50f, 1, 2, 5, 10K
1920
7 pc
UNC
banknote's picture
Complete set ~ teljes sorozat SOLD ~ ELADVA
$31.50 /
6930 Ft
Austria 108a
25 Sch
1944
1
VF
banknote's picture
Allied Military Authority / Allierte Militärbehörde SOLD ~ ELADVA
$310 /
68200 Ft
Austria 111
1000
Sch
1944
1
UNC-
banknote's picture
Allied Military Authority / Allierte Militärbehörde SOLD ~ ELADVA
Minus for the corners only ~ Mínusz csak a sarkok miatt
$690 /
155000 Ft
Romania PNL
50 filleri
1919
1
"F+/VF"
banknote's picture
It would be F+/VF, except it has hole in the center
F+/VF lenne, csak a közepén lyuk van
$14 /
3920 Ft
             
 FOGOLY-TÁBOR PAPÍRPÉNZEK / POW CAMP PAPER MONIES
 Tábor
Camp
Névérték
Face Value
Év
Year
Mennyiség
Quantity
Tartásfok
Grade
Megjegyzés
Comment
Ár / Price
USD > HUF konverter
Csót
10 f
1916
1
VF
banknote's picture
SOLD ~ ELADVA
$7.50/1540 Ft
Duna_
szarda
hely
2 K
?
1
AU
banknote's picture
First issue. No folds. Béla Ambrus 379A with round embossed? stamp, but barely seen by now. See the back! ~ Első kiadás. Nincs hajtva. Ambrus Béla 379A száraz? körbélyegzővel, csak már alig látszik. Lásd a hátoldalt! SOLD ~ ELADVA
$191 /
37500 Ft
Hajmáskér
1, 2 K
1914
2
UNC, UNC
banknote's picture
First issue ~ első kiadás

2pc/2db
$20/5600 Ft

Hajmáskér
10 f
1916
1
UNC-
banknote's picture
 
$10 / 2800 Ft
Hajmáskér
10, 20, 50 f, 1, 2, 5, 10 K
1916
6
 
banknote's picture
banknote's picture
banknote's picture
banknote's picture

I cut the UNC 10 K into two accidentally. Also note the glue leftovers on otherwise UNC notes
Az UNC 10 K-t véletlenül kettévágtam. Ezenfelül a különben UNC bankjegyeken ragasztónyom van

$32 /
8960 Ft
Kenyérmező
1, 2, 5,
10, 20K
50 K
1916
6
5xUNC
1x'UNC'
banknote's picture
banknote's picture
The 50 K would also be UNC but has a roughly 3/4" tear
Az 50 K-ás szintén UNC lenne de van egy kb 2 cm-es szakadás rajta
$200/
56000 Ft
Ostffy-
asszony-
fa
10 h
1916
1
UNC
banknote's picture
Béla Ambrus 589-594: OFFICIERSSTATION / Officer's Station. Among the rarest POW camp money. Rarer than Leibicz for instance. Pictures are typical only. I will send scan if requested.
Ambrus Béla 589-594: TISZTÁLLOMÁS. Legritkább fogolytábor pénz egyike. Ritkább például mint Leibicz. Csak tipikus képek. Küldök szkent ha kér.
$92 /
25760 Ft
Ostffy-
asszony fa
100 K
1916
1
EF-
banknote's picture
SOLD ~ ELADVA
$170 /
48800 Ft
Zala-
eger-
szeg
20 f
1916
1
VF
banknote's picture
Handstamped in POW camp! "K.u.K. Kriegsgefangenen Lagerkom. in Zalaegerszeg". A real, issued note, not reprints like MS or S ~ Fogolytáborban felülbélyegzett! "K.u.K. Kriegsgefangenen Lagerkom. in Zalaegerszeg". Igazi, forgalmi bankjegy, nem utánnyomat mint MS vagy S.
K.u.k = Kaiserliche und Königliche = Császári és Királyi. Lagerkom.= Lagerkommando
SOLD ~ ELADVA
$58 /
12760 Ft
Zala-
eger-
szeg
20 K
1916
1
UNC
banknote's picture
Handstamped in POW camp! "K.u.K. Kriegsgefangenen Lagerkom. in Zalaegerszeg". A real, issued note, not reprints like MS or S ~ Fogolytáborban felülbélyegzett! "K.u.K. Kriegsgefangenen Lagerkom. in Zalaegerszeg". Igazi, forgalmi bankjegy, nem utánnyomat mint MS vagy S.
K.u.k = Kaiserliche und Königliche = Császári és Királyi. Lagerkom.= Lagerkommando
SOLD ~ ELADVA
$94 /
20680 Ft
Leibicz
2 f
1917
1
UNC
banknote's picture
2 fillér UNC with handstamp. A typical picture only SOLD ~ ELADVA
UNC 2 filléres pecséttel. Csak egy tipikus kép
$90 /
18450 Ft
Leibicz
10 f
1917
1
P
banknote's picture
10 fillér with handstamp. It would be UNC- but the printing is damaged in one corner SOLD ~ ELADVA
10 filléres pecséttel. UNC- lenne, de az egyik sarkánál a nyomtatás meg van rongálódva
$62 /
12700 Ft
Irkutsk
1/2, 1,
3
Rubel
1919
1 set
UNC,
EF,
UNC
banknote's picture
The 3 Rubel note has the rarest handstamp with Lager-Tabori. Never seen one in UNC. TRADE > OFFER!
A legritkább pecsét a 3 rubelen van Lager-Tabori- val. Még nem láttam UNC-ban. CSERE > AJÁNLJ!
ELADVA/SOLD
$ / Ft

RT ARROW
LEFT ARROW

POSTA
Lásd : http://postcalc.usps.gov/
Levél külföldre biztosítással méregdrága újabban... Postáért csak annyit kérek amennyit a postahivatal kér.

POSTAL SERVICE
See: http://postcalc.usps.gov/

Cost of overseas mail with insurance is a disaster lately... I only charge as much as the post office charges for mail.

RETURN TO INDEX